Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň, bol by možné uvažovať a následne zrealizovať (samozrejme po schválení všetkých dotknutých inštitúcií) osadenie dopravného značenia zníženia rýchlosti na 30 km/h na ulici Hanzlíkovská v úseku križovania tejto ulice s ulicami Poľovnícka a Hlavná v oboch smeroch? Zároveň prosím o osadenie značky “Pozor deti” v tomto úseku. Je to miesto zastávok autobusov, dvoch prechodov pre chodcov po ktorých denne prechádzajú deti zo ZŠ Na dolinách a navyše je tento úsek z oboch strán za zákrutou. Ďakujem!

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 4.10.2019

Dopravný inšpektorát umožňuje znížiť rýchlosť len na uliciach, na ktorých nie je vybudovaný chodník, alebo na jednosmerkách s povolenou protijazdou cyklistov. Hanzlíkovská ulica v tomto úseku nespĺňa ani jednu z týchto požiadaviek. O umiestnenie značky "Pozor deti!" požiadame Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý je správcom tejto cesty.

Dnes (4.10.2019) sme získali k tejto veci takéto stanovisko Správy ciest TSK:

Myslíme si, že to vôbec nie je opodstatnené. Všade popri ceste sa nachádzajú chodníky. Keď prejde cesta do správy Mesta Trenčín a Mesto to bude považovať za potrebné, môže tam takéto značky umiestniť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!