Otázky a odpovede

Téma: Stavebný poriadok

Dobrý deň, chcem dať na okná bytu zatepleného bytového domu vonkajšie žalúzie. Je nejaká ohlasovacia povinnosť? Ďakujem

Odpoved:

Marta Švajková, útvar stavebný a životného prostredia, 9.7.2019

Montáž takéhoto zariadenia na okná nie je možné považovať za stavebné práce tak, ako sa za stavebné práce nepovažuje, napr. montáž nábytkových skriniek zavesením na steny, montáž svietidiel a pod. Montážou takéhoto zariadenia nie sú dotknuté ustanovenia stavebného zákona (to znamená, že nepotrebujete od stavebného úradu žiadne povolenie na montáž roliet na okno). Umiestnením takéhoto zariadenia sú však dotknuté niektoré ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (najmä § 11 – 14b), ktoré upravujú práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníctva spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Mali by ste to mať upravené v zmluve o spoločenstve alebo správcovstve.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!