Ekonomické a ekologické rady pre vykurovaciu sezónu

 • Spaľujme suché drevo. Má vyššiu výhrevnosť, šetrí peňaženku, pri jeho spaľovaní sa uvoľňuje do ovzdušia relatívne najmenej karcinogénnych látok.
 • Sušme drevo 2 roky. Skladujme ho tak, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu, buď vonku pod prístreškom, alebo v dobre prevetrávanom priestore.
 • Nespaľujme odpad. Ani starý nábytok, ani iné impregnované a natierané materiály na báze dreva (OSB dosky, drevotriesky, preglejky, okenné drevené rámy, drevené železničné podvaly a podobne). Vzniknuté splodiny sú toxické a poškodzujú naše zdravie.
 • Prevádzkujme spaľovacie zariadenia v dobrom technickom stave. Dajme si ho skontrolovať odborníkom a dymovod a komín kominárom.
 • Nechajme si urobiť odborné preskúšanie komína podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 • Pravidelne čistime komín, ideálne raz za 4 mesiace.
 • Riaďme sa pokynmi výrobcu v návode vykurovacieho zariadenia.
 • Osvojme si správne techniky rozkurovania a prikladania paliva do ohniska, čím pozitívne ovplyvníme spaľovací proces a horenie.
 • Používajme správne techniky rozkurovania, nedusme oheň a zabezpečme dostatočný prísun vzduchu. Pri rozkurovaní v piecke, či krbe drevo uložme tak, že na hrubšie kusy dreva uložíme tenšie kúsky. Na takto uložené palivové drevo uložme triesky (ideálne z mäkkého dreva), medzi ne umiestnime vhodný podpaľač. Drevo tak postupne prehára zhora nadol, horí dlhšie, čistejšie. Komín sa rýchlejšie zohreje, aby lepšie odvádzal vzniknuté emisie.
 • Tuhé palivo nikdy nezapaľujme pomocou horľavých kvapalín. Hrozí vznietenie horľavých pár, vystavenie sa škodlivým splodinám, či vážne poranenie.
 • Vyhnime sa inštalácii vykurovacieho zariadenia bez odbornej pomoci, či následnej odbornej kontroly zariadenia.
 • Neupravujme spotrebič bez odborníka. Výrazne sa tým zvyšuje riziko vzniku požiaru, úniku škodlivých znečisťujúcich látok do okolitého ovzdušia, výbuchu, alebo iného nešťastia.
 • Nevykonávajme práce, ktoré sú spojené s výparmi organických rozpúšťadiel pri otvorenom ohnisku. Ide o lepenie, o prácu s náterovými hmotami a podobne. Nevystavujme sa zbytočne zvýšeným koncentráciám škodlivých znečisťujúcich látok v dýchacej zóne.
 • Ak nám to okolnosti aspoň trochu dovolia v období zhoršených rozptylových podmienok a v čase inverzií, obmedzme vykurovanie tuhým palivom.
 • Pri správnom horení vysušeného dreva ostáva ohnisko po rozkúrení bez zápachu, unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Toto je dobrý a jednoduchý ukazovateľ správneho kúrenia.
 • Šetrime teplom, vetrajme krátko, ale intenzívne. Dva – až trikrát denne otvorme okná dokorán, nie dlhšie ako na desať minút.
 • Odvzdušnime si radiátory.
 • Nesušme na nich odevy, ani ich nezakrývajme záclonami alebo závesmi – teplo tak nemôže dobre prúdiť do miestnosti, čo výrazne zvyšuje spotrebu aj náklady.
 • Neprekurujme svoje obydlia, ani kúrenie úplne nevypínajme, keď odchádzame z domu. Oba prípady zaťažujú naše peňaženky.
 • Zvýšme účinnosť radiátorov pripevnením reflexnej fólie na stenu za radiátorom. Teplo nebude unikať do stien, ale sa bude odrážať do miestnosti.
 • Aj znížením teploty o 1 stupeň Celzia ušetríme náklady na kúrenie.
 • Kúrme tak, ako chceme, aby kúril aj náš sused – čiže bez dymu, správnymi postupmi, vhodným palivom v skontrolovanom vykurovacom zariadení, vyčistenom dymovode a komíne.

 

Tipy ako kúriť efektívnejšie, čistejšie a ušetriť za drevo – populair.sk

Ako správne založiť oheň? – populair.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!