Harmonogram jesenného upratovania

Jesenné upratovanie 2018 sa skončilo. Harmonogram jesenného upratovania 2019 bude zverejnený začiatkom septembra.

Vyhodnotenie jesenného upratovania v roku 2018

Počas ôsmich sobôt sa v našom meste od 22. septembra do 10. novembra 2018 vyzbieralo celkovo 367,823 t odpadov.

85 stanovíšť, na ktorých boli podľa časového harmonogramu umiestňované vždy dva veľkoobjemové kontajnery, bolo vyvezených 118 kontajnerov s objemným odpadom a 84 kontajnerov s biologicky rozložiteľným odpadom. Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, a. s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom. Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni v Trenčíne. Nebezpečné odpady, boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov v Trenčíne, na Zlatovskej ulici 2200 a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie.

Spolu bolo vyzbieraných 367,823 t odpadu.
Celkové náklady – 29 723,69 eur.

 

Útvar stavebný a životného prostredia všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto akcie, srdečne ďakuje.

Štatistika upratovaní

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!