Prieskum dopravného správania pre Plán udržateľnej mestskej mobility Trenčín

V jarných a jesenných mesiacoch 2019 sa v Trenčíne a jeho okolí uskutoční viacero prieskumov, ktorých cieľom je zistiť, ako sa tunajší obyvatelia prepravujú. Jedným z nich je aj prieskum dopravného správania. Prieskum odpovie na otázky odkiaľ, kam, akými dopravnými prostriedkami a na aké účely obyvatelia Trenčína a okolia cestujú. Prieskum vykonáva Centrum dopravního výzkumu v spolupráci s agentúrou SC&C. Výsledky prieskumov sú nevyhnutné pre kvalitné naplánovanie budúcich dopravných opatrení, inak povedané zostavenie Plánu udržateľnej mobility.

Na čo prieskum? 
Ako prieskum prebieha? 
Kde sa prieskum uskutoční?
Bola Vaša domácnosť vybraná? 
Kontakt

 

Na čo prieskum?

Ak sa do prieskumu zapojíte:

  • prispejete k efektívnemu plánovaniu dopravy tak, aby lepšie zodpovedala súčasným aj budúcim potrebám obyvateľov,
  • ovplyvníte rozvoj Vašej obce i regiónu
  • podporíte ochranu životného prostredia a zlepšenie kvality života nás všetkých.

 

Ako prieskum prebieha?

Naši anketári osloví 910 náhodne vybraných domácností z celej skúmanej oblasti. Spoznáte ich podľa preukazu agentúry SC&C, ktorý Vám predloží. Ak budete s účasťou v prieskume súhlasiť, položí Vám niekoľko jednoduchých otázok, ktoré sa týkajú samotnej domácnosti a jej členov. Potom sa s Vami anketár dohodne na tzv. referenčnom dni, v ktorý budú všetci členovia domácnosti starší ako 6 rokov, do špeciálneho denníka zaznamenávať svoje cesty. Vyplnené cestovné denníky si anketár v dohodnutom termíne vyzdvihne, skontroluje a odovzdá ich odborníkom na vyhodnotenie.

 

Kde sa prieskum uskutoční?

Prieskumy budú robiť na území samotného Trenčína i na území obcí, s ktorými má silné dopravné väzby. Pôjde o obce Adamovské Kochanovce, Dolná Súča, Drietoma, Horná Súča, Hrabovka, Chocholná-Velčice, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Krivosúd-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Skalka Nad Váhom, Soblahov, Štvrtok, Trenčianska Teplá, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce, Trenčianske Teplice, Veľké Bierovce a Zamarovce.

 

Bola Vaša domácnosť vybraná?

V skúmanej oblati oslovíme približne každú 42. domácnosť. Účasť v prieskume nie je časovo príliš náročná, ale informácie, ktoré nám poskytnete, majú veľký význam pre zlepšenie dopravy v mieste Vášho bydliska.

Dopravné prostriedky v domácnosti

Zaujímajú nás informácie o vybavení domácnosti bicyklami či autami, pretože vďaka nim zistíme, ako si ľudia pred cestou dopravné prostriedky vyberajú. Vyplnenie tejto časti zaberie približne 5 minút.

Informácie o členoch domácnosti

Dôležité je pre nás tiež vedieť, koľko majú členovia Vašej domácnosti rokov, aké majú vzdelanie a aké dopravné prostriedky majú v referenčný deň k dispozícii. Zaručujeme Vám, že všetky údaje budú anonymné.

Vyplnenie cestovného denníka

Nakoniec sa pýtajúci s Vami dohodne na vyplnenie jednoduchých cestovných denníkov. Ak by ste nechceli denníky vypĺňať sami v papierovej podobe, vyplníme je s Vami telefonicky. Každý člen domácnosti nad 6 rokov zaznamená všetky cesty, ktoré v rozhodujúci deň podnikol (za nákupom, do školy, do práce, atď.). Pokiaľ zostane doma, vyznačí aj to. Pre každú cestu bude potrebné zaznamenať, kedy a kde začala, kedy a kde skončila. Dôležité je tiež to, aké dopravné prostriedky ste na ceste využili, a za akým účelom bola cesta podniknutá.

Všetky získané údaje zostanú prísne anonymné.

Príklady, ako denníky jednoducho vyplniť, Vám na mieste ukáže anketár, návod tiež nájdete tu.

 

Kontakt

SC&C, s. r. o.
Americká 21, Praha 120 00
Viktorie Kováčová
Tel.: +420 773 780 828
E-mail: vkovacova@scac.cz

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!