Pýtate sa – odpovedáme

Dostávame od vás otázky o tom čo sa bude diať vo Hviezde (Kniežaťa Pribinu 197/3). Ceníme si Váš záujem o tento ikonický kultúrny stánok. Odpovede na vaše otázky vám budeme prinášať v tejto sekcii. Posledná aktualizácia: 16. 5. 2023 

 

Bude Hviezda plniť inú funkciu po rekonštrukcii ako plnila v minulosti? 

Pre diváka zostane Hviezda naďalej kultúrnym stánkom, naviac s oveľa pestrejšou programovou ponukou. Okrem kultúrnych podujatí rôznych žánrov, na ktoré bola verejnosť zvyknutá v minulosti, do Hviezdy pribudnú zaujímavé vzdelávacie programy zamerané na rast odbornosti ako napríklad prednášky, workshopy a podobne. 

Poctivá celková rekonštrukcia tiež vrátila do života priestory v suteréne. V minulosti vďaka problémovej kanalizácii slúžili len ako sklad starého nábytku, alebo skúšobne kapiel, ktoré boli ochotné niesť riziko zaplavenej aparatúry. Po rekonštrukcii bude v suteréne kreatívna dielňa, typu Fablab, s vybavením a strojmi na výrobu rôznych produktov, ale aj tanečná sála. Do vybavenia Hviezdy pribudne kvalitná foto a videotechnika, k dispozícii bude aj podcastová režia a videostrižňa. 

 

Na čo všetko sa môžu diváci tešiť v rámci dramaturgie KKC Hviezda? 

Dramaturgia KKC Hviezda Trenčín sa okrem svojej edukačnej línie usiluje aj o vytvorenie priestoru pre prezentáciu a podporu domácej kultúrno-umeleckej scény. Budeme sa starať aj o kultúrno–umelecko-spoločenskú obsluhu väčšiny obyvateľstva Trenčína a okolia so zacielením na existujúce komunity a jednotlivcov.   

Pondelky by sme chceli byť zameraní na tzv. komunitné formáty ako napríklad kinoklub, alebo literárny klub, spolu s odbornými komentármi a besedami. A nechceli by sme zabúdať aj na dôchodcov s ich Senior klubom.  

Utorky budú zväčša patriť Divadelným atypickým formátom ako je Divadelná talkshow – Hviezdne nebo, alebo Stand-up comedy vo formátoch 3T, či Silných reči. Raz v mesiaci by sa mala objaviť aj Hviezdna kvízovica ako vedomostný súťažný kvíz, ale aj Diskusný klub s témou mesiaca, či Inkluzívny klub zameraný pre nepočujúcich, nevidomých, mamy na materskej dovolenke a pod. 

Stredy by sme radi formátovali ako priestor pre možný prenájom z externého prostredia, kde by dostali priestor umelecké agentúrny. 

Naopak vo štvrtky by sme radi pozývali renomované profesionálne divadlá zo Slovenska a Čiech v edícii Divadelný hosť Hviezdy ako napríklad: SND Bratislava, Divadlo Astorka Korzo´90, Divadlo Aréna a pod. 

Piatky by mali byť venované Klubovej scéne v tematickom ladení s kuratelou zabehnutých kultúrnych značiek ako je One Day Jazz, Festival Pohoda, Klub Lúč, Hudba sveta a pod. 

Soboty sa snažíme nastaviť na hudobný mainstream v podobe interpretov ako je Jana Kirschner, Richard Muller, Pavol Hammel, Petr Lipa, Fragile, Hex a pod. 

A nedele by mali byť rodinné v podobe dopoludňajších detských divadelných a filmových predstavení (Zahrajte sa s nami). V podvečerných hodinách by sme radi zachovali slot pre folklór a jeho trenčiansku scénu. Raz mesačne by bol vytvorený priestor pre vážnu hudbu spolu s Klubom priateľov vážnej hudby Trenčín, Komorným orchestrom Trenčín, či spolu s produkciou Konvergencii. 

 

Ako sa bude môcť verejnosť dozvedieť o podujatiach vo Hviezde? 

Naše aktivity môžete v prípade záujmu sledovať na www.hviezda.eu, alebo na našej Facebokovej, alebo Instagramovej stránke. Neskôr budeme informovať o podujatiach aj prostredníctvom klasických plagátov na verejných priestranstvách. 

 

Prečo teraz robí Hviezda workshopy a vzdelávacie aktivity? 

Grant z Európskej Únie, ktorý mesto získalo na rekonštrukciu budovy bývalého Kina Hviezda, je z programu, určeného na podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktorý má pevne určené pravidlá. Medzi ne patrí aj vykonávanie vzdelávacích aktivít, zameraných na kultúrno-kreatívny priemysel.  

Našou úlohou je umožniť ľudom zlepšovať svoj talent a naučiť sa také zručnosti, aby premenili svoje hobby na zárobkovú činnosť. Talentovanému fotografovi možno chýba skúsenosť s kvalitnejšou technikou, potrebuje zlepšiť svoj digitálny marketing a prekonzultovať svoj podnikateľský zámer, aby uspel na trhu. A naučiť sa, ako na to, nájde práve na workshopoch Hviezdy. 

 

Aké priestory bude Hviezda pre verejnosť ponúkať? 

Hviezda bude po novom naviac ponúkať väčšie možnosti ako v minulosti. Prejaví sa to najmä väčším objemom priestorov využiteľných pre verejnosť ako aj možnosťami využívania technológií, napríklad z audiovizuálnej oblasti, alebo v kreatívnych dielňach typu Fablab.  

Na prízemí budovy budú pre návštevníkov k dispozícii Veľká sála, ktorá bude vybavená pohodlným sedením, klimatizáciou a najmodernejšími A/V technológiami. Bude naviac riešená flexibilne tak, aby sa v nej mohli konať podujatia aj s inak situovaným a rozmiestneným hľadiskom. Na menšie podujatia bude k dispozícii Malá sála, bývalá zrkadlovka, ktorá bude okrem svojho pôvodného účelu slúžiť aj ako menšia koncertná sála. Okrem zrkadiel bude teda vybavená aj mobilným pódiom, scénickými svetlami, zvukom a réžiou. Na prízemí bude návštevníkom slúžiť aj fozer zo šatnou pre divákov a taktiež aj Kaviareň/klub, ktorá bude vybavená pódium, scénickými svetlami a zvukovou aparatúrou; 

Prvé poschodie okrem balkóna ponúkne aj Galériu, priestor, ktorý bude slúžiť predovšetkým ako showroom na produkty vytvorené lokálnymi umelcami a umelkyňami v KKC Hviezda na propagáciu ich činnosti. Zároveň bude priestor v rámci kapacity slúžiť aj ako galéria na výstavu umeleckých diel či už prostredníctvom vzdelávacích podujatí, alebo tematicky v nadväznosti na programy KKC Hviezda. Ďalej tam bude aj Učebňa, teda miestnosť určená predovšetkým na vzdelávacie aktivity, ktorá bude vybavená projektorom, zvukom, ako aj stolmi a stoličkami. Medziposchodie bude disponovať Réžiou, ktorá bude okrem A/V obsluhy podujatí v Malej sále vybavená naviac aj technológiami pre streaming podujatí a réžiu. 

Tretie poschodie ponúkne Coworking, čo bude flexibilné kancelárske prostredie zdieľané s ďalšími nezávislými pracovníkmi v kultúrno-kreatívnom priemysle a dva ateliéry, pričom jeden bude univerzálna miestnosť na vzdelávacie a umelecké aktivity, zatiaľ čo druhý bude vybavený profesionálnou technikou pre grafiku, produkciu a postprodukciu audiovizuálnych diel. 

Azda najväčšiou novinkou bude však skrývať suterén budovy, kde sa bude nachádzať Tanečné štúdio, čo je miestnosť určená hlavne pre tanečníkov bude situovaná pod priestormi Klubu/kaviarňe bude vybavená zrkadlami, projektorom a zvukovou aparatúrou. Ďalej tam bude aj Kreatívna dielňa typu Fablab, čo sú dve miestnosti situované v suteréne budovy, ktoré budú vybavené špecifickými technológiami, ako napríklad 3D tlačiareň, laserové a cnc stroje, počítače, vyšívací stroj a podobne. 

 

Čo je to ten Fablab? 

Fablab /z anglického Fabrication Laboratory/ je výrobné laboratórium, zdieľaná dielňa určená verejnosti na vzdelávanie, prototypovanie alebo výrobu produktov na špecializovaných zariadeniach, ku ktorým nemá každý prístup.  

Naša kreatívne dielne, alebo budú vybavené množstvom profesionálnych strojov ako je napríklad 5-osá a 3-osá CNC fréza, rezací a gravírovací laser, 3D tlačiarne a skener, stroj na vákuové formovanie plastu, ploter, profesionálny šijací a vyšívací stroj a iné. 

V podstate sa jedná o koncept dielní s rovnakými, alebo podobnými technológiami pre drobných, alebo začínajúcich tvorcov. Napríklad ak ste priemyselný dizajnér/ka a chcete si vyrobiť prototyp svojho dizajnu stoličky – mali by ste byť schopný to urobiť ako u nás, tak aj napríklad vo Fablabe v Barcelone, alebo Neapole, atď. 

 

Pre koho sú určené workshopy?  

Hlavným cieľom grantu je pripraviť účastníkov programov na výkon povolania v kreatívnych oboroch. Centrum bude prístupné pre všetkých záujemcov, ich počet bude obmedzený len kapacitou priestorov. Na svoje si tak prídu nielen budúci profesionáli, ale aj amatérski nadšenci, ktorí sa chcú venovať svojim záujmom, ako aj ľudia, ktorí chcú objavovať svoje doteraz nepoznané talenty. 

Grant je zameraný na fyzické a právnické osoby podnikajúce v kultúrno-kreatívnom priemysle (KKP), alebo osoby, ktoré uvažujú nad začatím podnikania v KKP. Vekové obmedzene je 18+, vrátane poslucháčov štvrtých ročníkov stredných škôl, a to aj v prípade, ak ešte nedovŕšili vek 18 rokov. Budeme sa snažiť v rámci možností vyjsť v ústrety aj mladším ročníkom, pretože veríme, že talent treba uchopiť už v ranom veku. 

 

Ostane tam popri všetkých tých vzdelávacích programoch priestor aj pre nácviky napríklad tanečných zoskupení ako v minulosti? 

Áno, tanečné skupiny, ako aj iní umelci a kreatívci sa budú môcť do Hviezdy vrátiť, veď aj oni sú súčasťou kultúrno-kreatívneho priemyslu, či už na amatérskej alebo profesionálnej úrovni. Konkrétne pre tréningy tanca sú určené dve krásne zrkadlové sály. 

Ak ste to práve vy, kto máte záujem vykonávať aktivity kultúrno-kreatívneho charakteru vo Hviezde – dajte nám prosím vedieť prostredníctvom tohto dotazníka:

Chceli by ste využívať priestory Hviezdy po ukončení jej rekonštrukcie? 

Podmienky používania priestorov, ako aj cenník zverejníme hneď ako to bude možné a samotné priestory Vám radi ukážeme po skolaudovaní budovy akonáhle to bude možné. 

 

Stále počúvam skratku KKP – čo to je to KKP? 

Kultúrno-kreatívny priemysel (KKP) nie sú iba herci, spisovatelia, alebo maliari. Existuje veľké množstvo zamestnaní v KKP, ktoré nie je vidieť, ale sú rovnako dôležité. Bavíme sa o zvukároch, osvetľovačoch, grafikoch, ľudí pracujúcich v reklame, tlačiaroch, editoroch novín a časopisov, ale aj rezbároch, architektoch, módnych dizajnéroch a podobne. Produktmi KKP sme teda fakticky v našom každodennom živote obklopení.   

Podľa Štatistického úradu SR: kultúrny a kreatívny priemysel v Európskej únii 5 miliónov pracovných miest a predstavuje cca 2,6 % jej HDP. Na slovenskom trhu bolo identifikovaných takmer 4 000 podnikov kreatívneho priemyslu, čo tvorí až 6,2 % podnikateľského sektora.  

Tržby v oblasti kreatívneho priemyslu na Slovensku sú na hranici 5,5 mld. eur, čo sú 4 % všetkých tržieb hospodárstva SR. 

V KKP je na Slovensku zamestnaných viac ako 45-tisíc ľudí, čo predstavuje 4 % celkovej zamestnanosti SR. Keďže štatistika nezahŕňa živnostníkov, či osoby v slobodnom povolaní, ktoré pôsobia v oblasti kreatívneho priemyslu, práve oni by počet ešte zvýšili. 

 

Prečo sa stále rieši len kultúrno-kreatívny priemysel? 

Pretože nechceme, aby Slovensko bolo len montážnou dielňou Európy. Napríklad je skvelé, že sme automobilovou veľmocou, ale nebude to naveky. Keď sa naučíme súčasti automobilov napríklad aj dizajnovať, programovať pre ne navigácie, robiť pre ich výrobcov výnimočné reklamy alebo produktové fotografie, získame oveľa viac peňazí ale aj zaujímavej práce, práce v kultúrno-kreatívnom priemysle. 

  

Je Hviezda súčasťou EHMK Trenčín 2026? 

Trenčín 2026 a KKC Hviezda sú dva samostatné projekty. KKC Hviezda organizačne spadá pod mesto a tím ľudí Trenčín 2026 je samostatná nezisková organizácia zriadená mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom a podporovaná aj zo zdrojov Európskej komisie a Ministerstva kultúry SR. V porovnaní s Hviezdou je Trenčín 2026 podstatne väčším projektom, pretože zahŕňa aj viaceré infraštruktúrne investície do mesta a obrovské množstvo programov. 

KKC Hviezda má s Kreatívnym inštitútom Trenčín n.o. (subjekt, ktorý sa stará o realizáciu víťazného projektu EHMK Trenčín 2026) mnoho programových, ako aj hodnotových prienikov. 

EHMK Trenčín 2026 bude teda prirodzene jeden z našich najväčších partnerov, s ktorými budeme spolupracovať. Podmienky na spoluprácu však budú mať nastavené úplne rovnako ako všetky iné subjekty. 

  

Kto financoval rekonštrukciu Hviezdy? 

Hviezda sa rekonštruuje s výraznou finančnou podporou Európskej únie.  Podiel prostriedkov je nasledovný: 85 % tvorí príspevok z Európskeho Fondu regionálneho rozvoja, 10 % z Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstva kultúry SR a 5% do rekonštrukcie vkladá mesto Trenčín. 

 

Na ako dlho sa mesto zaviazalo Hviezdu prevádzkovať za podmienok tohto grantu?  

Mesto Trenčín bude musieť prevádzkovať Hviezdu za týchto podmienok minimálne 10 rokov. Projekt má byť naviac udržateľný, čo znamená schopnosť projektu pokračovať v poskytovaní služieb a dosahovať svoje ciele aj po skončení financovania zo strany európskych fondov.  

Udržateľnosť sa zameriava na dlhodobý a trvalý vplyv projektu na spoločnosť a budúce generácie. Zabezpečenie udržateľnosti projektu je dôležité, aby sa maximalizovala dlhodobá hodnota investície a aby sa dosiahli trvalé pozitívne zmeny v kultúrno-kreatívnej oblasti, ktorú projekt ovplyvňuje.  

V najhoršom prípade by budúce generácie mali dostávať minimálne rovnakú službu a možnosti ako pri začatí projektu, optimálny stav by bol ak by sa služby a možnosti KKC Hviezda časom zlepšovali a rozširovali. 

 

Muselo mesto Trenčín minúť prostriedky z európskeho grantu práve na Hviezdu ? Prečo to mesto radšej nerozložilo medzi rôzne škôlky, školy a parkoviská? Kto kontroluje ako boli minuté tieto prostriedky? 

EU má množstvo podporných programov, každý z nich má svoje presné pravidlá a určenie. Trenčín získal už veľa peňazí z únie na detské ihriská, cyklotrasy, školy a mnoho iných projektov 

Finančné prostriedky, ktoré mesto dostalo na rekonštrukciu Hviezdy a viažu striktne iba na Hviezdu a projekt s tým spojený. Tento grant má svoje prísne pravidlá, ktorými sa mesto musí riadiť a je im prispôsobené fungovanie Hviezdy.  

Kontrolu nad dodržiavaním týchto pravidiel má Ministerstvo kultúry SR. V prípade, ak by sme pravidlá porušovali, príde penalizácia v podobe zníženia sľúbených finančných prostriedkov od 5% až do výšky 100% z celkového objemu.  

 

Musí Hviezda za získaný grant na jej rekonštrukciu robiť niečo na oplátku? Ak áno, o aké aktivity pôjde? 

Áno, granty fungujú na princípe zmluvných záväzkov v štýle „niečo za niečo“. Za obrovskú službu verejnosti v podobe nákladnej rozsiahlej rekonštrukcie Hviezdy sa mesto zaviazalo, že Hviezda bude obyvateľov Trenčína a okolia rôznymi formami vzdelávať, podporovať dopyt po kultúrno-kreatívnom priemysle a zamestnanosti v ňom.  

Pôjde o rôzne formy vzdelávacích inkubátorov a eskalátorov. Tie umožnia ľudom vycibriť ich talent a zručnosti. Ďalej to budú prenájmy priestorov určené pre kultúrno-kreatívnu komunitu, kreatívne dielne a podobne.  

KKC Hviezda bude poskytovať aj služby, pri ktorých poskytne ľudom know-how v oblastiach  marketingu, účtovníctva, podnikateľské poradenstvo, alebo aj v tvrdých zručnostiach ako prenájom práca s profesionálnou technikou ako napríklad kamera, foto/video technika, či 3D tlač, CNC fréza a podobne.  

Grant mesto zaväzuje, aby Hviezda slúžila na takéto účely minimálne 10 rokov. 

   

Čo sú to tie inkubátory a eskalátory? Prvé slovo patrí do pôrodnice a druhé do nákupného centra. 

V podstate je to tak – tieto slová boli vybraté z praxe. 

Inkubátor slúži podnikateľskému nápadu, ktorý sa ešte len narodil a treba ho „vypiplať“. Hviezda mu môže pomôcť základným vzdelávaním, napríklad v oblasti zostavenia podnikateľského zámeru, prieskumu trhu, základov marketingu a podobne. 

Eskalátor, tak ako aj v reálnom živote pohyblivé schody, slúži na to, aby už rozbehnutý podnik pomohol vyviezť na vyššiu úroveň – napríklad konzultáciami s odborníkmi, pomocou s prienikom na zahraničný trh a podobne. 

 

Ako sa môžu uchádzači prihlásiť na workshopy? 

Ten proces je, žiaľ, z dôvodov kontrolovateľnosti spĺňania merateľných ukazovateľov  poznamenaný byrokraciou. Uchádzač musí vyplniť prihlášku s niekoľkými prílohami. Pracujeme na tom, aby v budúcnosti vďaka autofillu pomohla vyplniť prihlášku naša webstránka. V tomto momente vám  s prihláškami radi pomôžeme my. Pokiaľ budete potrebovať pomoc – neváhajte nás kontaktovať na hviezda@trencin.sk 

  

Prečo musia záujemcovia o workshopy vypisovať komplikované prihlášky s tak veľa prílohami? 

V rámci kontrolovateľnosti činnosti, ku ktorej sa mesto Trenčín na oplátku za prostriedky získané na rekonštrukciu Hviezdy zmluvne zaviazalo, sa musíme držať predpísanej administratívy, ktorú nastavilo a kontroluje ministerstvo kultúry.  

Je to pomerne veľké množstvo byrokracie, pravidiel a kontrolných mechanizmov, ktorých sa musíme držať. Azda najhlavnejšími z nich sú merateľné ukazovatele. K ich dodržaniu sa mesto zmluvne zaviazalo. K nim patria aj počty ľudí a subjektov, ktoré musia za splnenia  určitých podmienok prejsť službami KKC Hviezda v najbližších 10 rokoch. Kontrola prebieha práve pomocou prihlášok. 

  

Čo sú to merateľné ukazovatele? 

Sú to čísla, ku ktorým sa mesto zmluvne zaviazalo a ktoré musí Hviezda preukázateľne splniť do určitých dátumov. Prostredníctvom nich je možné zmerať naplnenie projektu.  

KKC Hviezda je povinné otvoriť určitý počet programov a služieb (kreatívny inkubátor, kreatívny akcelerátor) na podporu zamestnanosti v KKP. Rovnako je povinné naplniť určitý počet účastníkov, ktorí vzdelávacími programami prejdú.   

 

Znamená to, že rekonštrukcia Hviezdy bude mestu preplatená iba v prípade, ak sa splnia všetky merateľné ukazovatele a ich plnením mesto neporuší žiadne pravidlá dané grantom? 

Áno. Mesto uzatvorilo s Ministerstvom investícii a regionálneho rozvoja SR Zmluvu o nenávratných finančných prostriedkoch, ktorú musíme splniť.  

Úlohou vedenia KKC Hviezda je teda splniť všetky zmluvne záväzky mesta, a to za podmienok určených MK SR. Dokument so základnými pravidlami, ktoré boli časom doplnené a aktualizované rôznymi príručkami, sa dá v prípade záujmu nájsť tu: Priloha_7_Model_centralizovanej_podpory2.pdf (gov.sk) 

  

Čo budú mať z Hviezdy a jej aktivít Trenčania? 

Trenčania dostanú vynovené a skutočne reprezentatívne priestory bývalého Kina Hviezda. Dostanú možnosť obohatiť svoj život vzdelávaním v zaujímavých oboroch. 

Naviac bude Hviezda naďalej ponúkať širokú škálu kultúrnych podujatí rovnako, ako to bolo v minulosti.  

  

Ako môžu ľudia v prípade záujmu tento projekt podporiť, prípadne pomôcť k naplneniu zmluvných záväzkov? 

Ďakujeme za záujem o podporu. V prvom rade budeme radi, ak sa s vami uvidíme na kultúrnych podujatiach organizovaných vo Hviezde. Budeme sa snažiť o to, aby boli naše programy čo najprístupnejšie pre každého. 

Radi vás uvidíme na našich workshopoch, a keďže nám na vašom názore záleží, budeme si ceniť ak nám posuniete svoju spätnú väzbu, poprípade poviete o podujatiach KKC Hviezda svojim známym. 

 

Som podnikateľ a rád by som podporil aktivite vo Hviezde. Ako tak môžem spraviť a čo za to dostanem? 

Ceníme si Váš záujem o podporu KKC Hviezda. Momentálne zisťujeme možnosti spoluprác na akomsi “bártrovom princípe” podľa toho, čo nám umožnia pravidlá grantu. Napríklad Vy nám dodáte materiály a my Vám za to umožníme zaučenie zamestnancov, tímbuildigovú aktivitu, pod.  

  

Pribudnú vo Hviezde nejaké priestory pre verejnosť? 

Áno, pribudne veľa priestorov, ktoré sa doteraz nedali využiť pre ich zlý technický stav. Naviac, väčšina z nich bude vybavená umne vybraným nábytkom a technickým zariadením tak, že priestory budú flexibilné a ľahko prestaviteľné na mnoho účelov. 

Okrem hlavnej a zrkadlovej sály, ktoré budú slúžiť najmä hudobným, tanečným a divadelným vystúpeniam a nácvikom, budú vo Hviezde k dispozícii aj ďalšie priestory na praktické využitie. 

Predovšetkým pôjde o otvorené ateliéry a dielne zamerané najmä na audiovizuálne a vizuálne umenie, respektíve aj na technické disciplíny, na ktoré budú určené priestory kreatívnych dielní s bohatým príslušenstvom zahŕňajúcim IKT technológie, 3D a laserové tlačiarne, CNC frézy a pod.  

Ďalej budú k dispozícii aj zdieľané kancelárie (coworking), učebňa, tanečné štúdio, klub/kaviareň a  výstavné priestory, primárne určené na propagáciu a prípadný predaj produktov vyrobených kreatívcami a umelcami v KKC Hviezda. 

  

Budú vo Hviezde aj skúšobne pre hudobne skupiny? 

Pre nácviky akustických hudobných telies sa vo Hviezde priestor určite nájde. Rockové kapely, žiaľ, priestor kvôli možným akustickým problémom vo vzťahu s nácvikmi, vzdelávacími aktivitami, alebo predstaveniami literárno-dramatického charakteru, nedostanú. 

Vedľa budovy Hviezdy však mesto plánuje postaviť novú budovu zo zatiaľ pracovným názvom “Štúdio“, ktorá by na takéto aktivity mohla slúžiť. 

 

Bude KKC Hviezda podporovať aj lokálnych umelcov? 

Akýkoľvek kultúrny stánok je postavený na základoch skladajúcich sa z lokálnej kultúrnej komunity. A inak to nie je ani v prípade KKC Hviezda. V rámci pravidiel grantu sa preto bude vedenie KKC Hviezda snažiť podporovať domácich umelcov a kreatívcov.  

Akákoľvek podpora lokálnych umelcov nesmie byť aj napriek bohatej tradícii založená na diskriminácii umelcov z iných častí Slovenska. Tak je grant postavený. V dramaturgii KKC Hviezda, ako aj v rámci služieb, však na nich budeme myslieť v maximálnej možnej miere.   

 

Vráti sa do Hviezdy Klub Lúč? 

Klub Lúč bol vždy pevne spätý s Hviezdou. Počas už piatich dekád jeho existencie sa o kultúru v ňom starala celá škála osobností, ako napríklad Stano Šurik, Zdeno Vlk, Libor Andel, Miloš Žáčik, Juraj Konečný, alebo Milan Repka a od roku 2005  jeho prevádzku a program zastrešovalo o.z. Kolomaž. 

S návratom Lúču do Hviezdy sme aj počítali, ale o.z. Kolomaž si však zaregistrovalo ochrannú známku Klub Lúč pre svoje občianske združenie. KKC Hviezda, respektíve mesto Trenčín preto nemá právo s názvom Klub Lúč narábať, čo znamená, že priestory kaviarne už nemôžeme prenajať ako Lúč, ako sme pôvodne zamýšľali. 

 

Znamená to koniec klubovej scény vo Hviezde? 

Vedeniu KKC Hviezda záleží na kontinuite klubových večerov vo Hviezde bez ohľadu na názov tohto priestoru. Naviac plánujeme, aby bol klub/kaviareň po rekonštrukcii otvorený na dennej báze, pričom v minulosti klub nemal dennú prevádzku. Okrem toho chceme, aby sa tieto priestory otvorili pre všetkých návštevníkov Hviezdy. 

Je nespochybniteľné, že o.z.Kolomaž, ako aj ich predchodcovia urobili v Klube Lúč naozajstný kus roboty pre alternatívnu kultúru v Trenčíne. Na kontinuite Klubu Lúč a s ním spojenou komunitou nám preto samozrejme záleží. Určite budeme hľadať spôsob, ako udržať aj tradíciu pôsobenia samotného Klubu Lúč vo Hviezde, napríklad formami koprodukcie, respektíve spolupráce s o.z. Kolomaž, pokiaľ to bude možné. 

V každom prípade, dramaturgia KKC Hviezda bude myslieť aj na cieľovú skupinu divákov preferujúcich alternatívnejšie žánre a kontinuitu klubových večerov.  

 

Prečo máte na plagátoch Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda a voláte sa Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda? 

CKKP Hviezda je názov, pod ktorým nás pozná MK SR ako kontrolný orgán grantu. Slovo potenciál v názve by mohlo naznačovať, že nám ide iba o nových “potencionálnych” zamestnancov v KKP, ale nám ide aj o už existujúce subjekty z trenčianskej kultúrnej a kreatívnej komunity. Preto sme zvolili kratší a z tohto uhlu pohľadu výstižnejší názov KKC Hviezda 

Okrem toho treba spomenúť, že na Slovensku vzniká ďalších 9 centier z toho istého grantu. Len my však máme v názve kultúru, pretože chceme v maximálnej možnej miere zachovať kontinuitu aktivít tak, ako si ich Trenčania pamätajú spred rekonštrukcie Hviezdy. 

  

Budú všetky workshopy vo Hviezde zadarmo? 

Do konca roku 2023 budú všetky workshopy vo Hviezde zadarmo, do tohto termínu sú kryté z európskeho grantu. Od januára 2024 však už budeme za workshopy vyberať poplatky tak, aby čiastočne pokryli náklady, ktoré s nimi budeme mať. 

  

Aké budú ceny prenájmov jednotlivých miestností vo Hviezde? Zdražie prenájom napríklad zrkadlovej sály pre nácviky tanečných skupín? 

Navrhovaný cenník prenájmov sme vypočítali podľa nákladov spojených s prevádzkovaním budovy. V rámci pravidiel grantu, musí Hviezda nastaviť ceny podľa trhu tak, aby ho za “európske” peniaze nekrivila a nevytvárala tak nekalú konkurenciu iným subjektom podnikajúcim v rovnakom segmente.  

 

Ako ste vypočítali ceny prenájmov? 

Cenník prenájmov musí v prvom rade zodpovedať trhovým cenám, aby sme nevytvárali nekalú konkurenciu iným subjektom. Čo sa metodiky výpočtu cien týka – do nami navrhovaných cien sme podľa pravidiel grantu museli započítať všetky náklady spojené s konkrétnym podujatím, respektíve s jeho prevádzkou. To znamená, že náš cenník zahŕňa energie, upratovanie, ľudské zdroje (ktoré sú priamo naviazané na konkrétne podujatie), použité technológie a ich amortizácia, atď. Nami navrhovaný cenník nezráňa zisky.  

 

Nemal by cenník počítať aj s nejakým ziskom? 

Z podnikateľského pohľadu by to bolo určite správne. Rozhodli sme sa ale urobiť ústretový krok smerom ku kultúrnej obci a nezapočítavať do cenníku profit, aby boli priestory Hviezdy pre aktívnu verejnosť prístupnejšie, pretože ako všetci dobre vieme – za posledné obdobie išli ceny takmer všetkých komodít na Slovensku neuveriteľne hore. 

 

Bude KKC Hviezda poskytovať aj nejaké zľavy na nájomnom? 

V rámci podpory zamestnanosti v KKP a KKP nám grant pri splnení určitých podmienok uchádzača umožňuje poskytnúť nefinančnú pomoc subjektom z KKP, vrátane nácvikov napríklad tanečných skupín a pod., z takzvanej schémy de minimis 

V praxi to znamená, že ak sa prihlásite do našich programov ako členovia KKC Hviezda a budete spĺňať určené podmienky tykajúce sa vášho záujmu o KKP a vašich aktivít s tým spojených – tak vám budeme vedieť poskytnúť nefinančnú pomoc v podobe zľavy na nájomnom až do výšky 50%. 

 

Čo to je tá schéma de minimis?  

Grant nám povoľuje dávať nefinančnú pomoc účastníkom našich programov, do ktorých sú zahrnuté aj prenájmy priestorov v rámci KKP aktivít. Žiadateľ, ktorý s nami uzavrie zmluvu o nepriamej pomoci tak bude de facto čerpať nefinančnú pomoc, ktorú budeme my následne pre každého individuálneho uchádzača nahrávať do systému Protimonopolného úradu SR (SEMS). Schéma, ktorá nám umožňuje poskytovať “zľavy” účastníkom programov sa v prípade Hviezdy volá de minimis. 

 

Nebudú takéto zľavy na nájomnom spôsobovať nekalú konkurenciu? Napríklad pre subjekty ako Piano Club, alebo galéria Vážka? 

Túto podporu môžeme vykonávať cez schému o nefinančnej pomoci (schéma de minimis), ktorú môžeme uplatniť iba v prípade, ak pôjde o nehospodársku činnosť. To znamená,  v prípade nácvikov tanca či vytvárania diela, na ktoré sa nevyberá vstupné. 

V prípade akejkoľvek zárobkovej činnosti (s výnimkou napríklad premiéry literárno-dramatického diela vzniknutého na pôde KKC Hviezda, kedy pôjde o prezentáciu diela), budú všetky podujatia považované za komerčné a budú musieť platiť komerčnú, teda trhovú cenu. 

 

Môže KKC Hviezda prenajímať svoje priestory aj komerčne? 

Pravidlá grantu nám takúto činnosť obmedzili na 20%, a to práve preto, aby Hviezda neohýbala trh nízkymi cenami a neohrozovala tak hospodárske výsledky iných subjektov podnikajúcich v rovnakom sektore. 

 

Ako by ste zhrnuli o čom KKC Hviezda je pár viet? 

V kultúrno – kreatívnom centre Hviezda podporujeme záujem o kultúru a kreatívny priemysel. Hľadáme skryté talenty a prostredníctvom sieťovania s umelcami, pedagógmi a inovátormi im poskytujeme optimálne podmienky pre rozvoj ich potenciálu. V priestoroch centra zároveň pravidelne ponúkame kvalitný a programovo vyvážený kultúrny program pre všetky cieľové skupiny. 

 

Čo bude s Hviezdou o päť, alebo viac rokov? 

Našou víziou však je vybudovať značku Kultúrno-kreatívneho centra, ktoré je v regióne všeobecne vnímané a uznávané pre svoju kvalitu, odbornosť a nadčasovosť. Prostredníctvom našich kultúrno-vzdelávacích programov chceme docieliť to, aby sa Hviezda stala najlepším miestom pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov celého trenčianskeho regiónu a zároveň byť aj centrom, kde sa inšpiratívne veci nielen dejú, ale kde aj vznikajú. 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!