Podané projekty rok 2018

Operačný program  Kód výzvy  Názov projektu  Podanie žiadosti
IROP
Integrovaný regionálny operačný program 
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Riešenie cyklodopravy, ul. na Kamenci, od. Ul. Vinohrady po Kasárenskú december 2018
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva E – SO Záblatská december 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín  október 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regenerácii vnútrobloku Sihoť, vymedzený ulicami Šoltésovej, Považská a Gagarinova október 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne  jún 2018
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO Piešťanská  jún 2018
IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek ul. Ľ. Stárka marec 2018
IROP-PO4-SC431-2017-16 Zelené pľúca mesta – Revitalizácia priestoru átria Trenčín apríl 2018

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!