FAST CARE Trenčín

Logá: Integrovaný regionálny operačný program, Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu: FAST CARE Trenčín
Kód projektu: 302091CVW1
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 9 – FAST CARE
Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108
Prijímateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín
Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluva: Elektronické služby mesta Trenčín

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v zmysle zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom.

 

Opis projektu:

Mesto Trenčín eviduje značné prísuny ubytovaných registrovaných utečencov, vzhľadom k tomu vynakladá výdavky v súvislosti s pomocou pre ubytovaných cudzincov na nasledovné aktivity:

  • všeobecný spotrebný materiál – základná materiálna pomoc, hygienické balíčky, prikrývky, oblečenie, lieky bez lekárskeho predpisu, spacie vaky atď.,
  • špecifický spotrebný materiál pre detí najmä maloleté osoby bez sprievodu a pre zdravotne postihnuté osoby – učebné materiály, plienky, dojčenské fľaše, lieky na základe lekárskeho predpisu, invalidné vozíky, rôzne zdravotné pomôcky, polohovateľné postele atď.,
  • potraviny a ich poskytovanie – potravinové balíčky, teplá strava, zabezpečenie poskytnutia stravy internými a externými kapacitami (catering) atď.,
  • poskytovanie dopravy – zabezpečenie prepravy utečencov, ich osobného vlastníctva a poskytnutej pomoci na území daných obcí a okresov prostredníctvom osobných aut, dodávok, školských autobusov atď.,  
  • všeobecná a špecifická zdravotná a psychologická pomoc – služby všeobecných a špecializovaných lekárov, pediatrov, psychológov, rôznych konzultantov a mediátorov na zvládnutie krízových a stresových situácií, sestričiek, opatrovateľov atď.,
  • administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore – zmena predpisov (zákonov, nariadení, uznesení, všeobecne záväzných nariadení obcí) pre poskytovanie tovarov a služieb na pokrytie základných potrieb utečencov s dočasným útočiskom, zber informácií, triedenie informácií, zverejnenie informácií a najmä osobné poskytovanie informácií na úradoch, autobusových, železničných staniciach, školách atď.,
  • tlmočenie a prekladateľské služby – tlmočenie v úradnom styku online, osobne a telefonicky (úrady, školy, škôlky, zdravotnícke a ubytovacie zariadenia…), preklady materiálov (brožúry, tlačivá, formuláre, knihy, publikácie) atď.  
Celková výška oprávnených výdavkov: 1 840 800,00 €

Tento projekt je financovaný Európskou úniou vo výške 100%.

 

Dokumenty na stiahnutie

(PDF, 191 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!