Participatívne plánovanie vnúrobloku M. Bela (pri KC Juh)

Mesto plánuje revitalizovať vnútroblok M. Bela (pri KC Juh) a jeho obyvatelia, ako aj návštevníci budú súčasťou spoločného plánovania prostredníctvom Inštitútu participácie. Prvé stretnutie obyvateľov je naplánované 24. apríla o 17.00 hod. formou poznávacej prechádzky vo vnútrobloku. Počas mája bude možnosť vyjadriť svoje podnety prostredníctvom dotazníka. Následne budú všetky informácie spracované do záverečnej správy, ktorá bude odovzdaná projektantovi. 

Časový harmonogram participácie  

  • Príprava participatívneho procesu  (február – marec 2024) – zbieranie podkladov, interné koordinačné stretnutia, stretnutie s miestnymi poslancami  
  •  Mapovanie priestoru (február – máj 2024) 
  •  Individuálne rozhovory s vybranými aktérmi (marec- apríl 2024)  
  •  Poznávacia prechádzka 24. 4. 2024, od 17.00 – verejné stretnutie s obyvateľmi formou spoločnej prechádzky, zber podnetov k územiu  
  •  Dotazník (máj 2024)  
  •  Zverejnenie správy z participatívneho procesu (jún 2024)  
  •  -> obnova vnútrobloku – príprava zadania pre obnovu vnútrobloku, spracovanie projektovej dokumentácie a samotná obnova vnútrobloku

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!