Počet výsledkov: 359

28. 1. 2022 článok
Napíšte do rubriky Otázky a odpovede, ktorú nájdete aj s archívom zodpovedaných otázok na mestskom webe. Len v tomto roku sme na otázky Trenčanov v tejto rubrike odpovedali za prvých 28 dní na 74 otázok. V minulom roku sme zverejnili 1 047 odpovedí a v roku 2020 to bolo 1093 odpovedí. Prosíme…
2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
11. 6. 2021 stránka
Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
27. 9. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte…
22. 4. 2021 článok
V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené často kladené otázky ku tejto výzve. Tento dokument je možné nájsť na stránke poskytovateľa NFP, konkrétne na…
11. 8. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo často kladené otázky (FAQ) k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67 zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Často kladené otázky sú k dispozícii na tomto webovom…
30. 8. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 2. septembra 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom a dozviete sa veľa zaujímavostí a faktov o trenčianskych pedagógoch. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. V Trenčíne pôsobili viacerí výnimoční pedagógovia. Vladimír…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
2. 8. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 5. augusta 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom. Jej témou budú časy rebélie a vojen – Stavovské povstania a bitka pri Hámroch. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Stavovské povstania uhorskej šľachty výrazne…
8. 9. 2023 článok
V pondelok, 11. septembra 2023, bude o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Trenčín (1.poschodie) rokovať Výbor mestskej časti Stred. Poslanci za mestskú časť Stred prerokujú žiadosti, týkajúce sa majetkových prevodov a vyjadria sa aj k návrhu na rozšírenie parkovacej zóny v meste Trenčín,…
26. 9. 2023 článok
Tradičné trenčianske Vianočné trhy so spotrebným tovarom a textilom sa budú konať v centrálnej mestskej zóne na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici pred Posádkovým klubom (ODA) v období od 8. do 23. decembra 2023. Záujemcovia o predaj sa už môžu hlásiť. Ak máte záujem predávať na trhoch spotrebný…
28. 8. 2023 článok
V stredu 30. augusta 2023 o 14.00 hodine sa uskutoční v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín verejné zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Západ. V programe je okrem prerokovania žiadostí odborných útvarov Mestského úradu Trenčín k návrhom majetkových prevodov aj prerokovanie návrhu na rozšírenie…
5. 9. 2023 článok
Členovia Finančnej a majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne sa zídu v stredu, 6. septembra 2023, o 16.00 h v zasadacej miestnosti č. 109 na prízemí v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici 10. V programe je niekoľko bodov, okrem iného komisia prerokuje Zásady hospodárenia…
7. 7. 2023 článok
V pondelok 10. júla 2023 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Trenčín (1. poschodie) uskutoční rokovanie Výboru mestskej časti Stred. Občania dostanú odpovede na otázky z predchádzajúceho obdobia a bude priestor i na ich nové podnety. Komisia športu sa zíde v utorok 11. júla 2023 o 14…
26. 5. 2023 článok
Členovia Cyklokomisie sa zídu v pondelok 29. mája 2023 o 16.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín. Prerokujú aktuálny stav schválených cykloprojektov i tých, ktoré sú v schvaľovacom procese alebo sa aktuálne pripravujú. Hovoriť budú aj o nových projektoch cyklodopravy do konca volebného…
31. 8. 2023 článok
Riadne zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Juh sa uskutoční v pondelok, 4. septembra 2023, o 17.30 h v zasadačke Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ulici (miestnosť č. 53). Poslanci sa vyjadria k opätovnej žiadosti spoločnosti MONOLIT Slovakia k zámene pozemkov a zaujmú i stanovisko k…
2. 6. 2023 článok
Geodetický a kartografický ústav Bratislava nás informoval, že v utorok 6. Júna 2023 bude vykonávať plánované geodetické činnosti podľa § 14 až § 17 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v katastrálnom území mesta Trenčín na bode geodetických základov …
11. 8. 2023 článok
V pondelok 14. augusta 2023 o 16.00 hodine sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí Mestského úradu v Trenčíne verejné zasadnutie Výboru mestskej časti Stred. V programe je naplánovaných 6 bodov. Medzi nimi napríklad aj odpovede na požiadavky občanov z minulého obdobia, no čas…
12. 5. 2023 článok
Poslanci za mestskú časť Stred sa zídu na rokovaní VMČ 15. mája 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu na 1. poschodí. Okrem toho, že poslanci občanom poskytnú odpovede na ich predchádzajúce otázky, vyjadria sa napríklad aj k žiadosti o prenájom pozemku za účelom majetkovo-právneho…
21. 9. 2022 článok
Dobíjanie dopravných kariet SAD Trenčín a.s. a študentských kariet (ISIC) v autobusoch MHD Trenčín (v červených Transdev autobusoch) nie je možné. Cestujúci MHD Trenčín môžu aj naďalej za prepravu platiť čipovou kartou alebo si lístok môžu zakúpiť v hotovosti u vodiča. Platba v hotovosti je však z…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
2. 3. 2023 článok
V sobotu 4. marca 2023 vás pozývame na ďalšiu Prechádzku mestom so sprievodcom. Tentoraz bude reč o akčných kňazoch, akými boli Stárek, Zeman, Branecký. Prechádzky mestom pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín. Mnohí kňazi sa okrem náboženských povinností aktívne podieľali na spoločenskom…
17. 8. 2023 článok
V pondelok 21. augusta 2023 sa o 16.00 hodine uskutoční na Námestí sv. Anny pri Pamätníku obetiam komunizmu spomienka na udalosti, ktoré životy ľudí v našej krajine v roku 1968 obrátili naruby. Príďte si zaspomínať alebo si vypočuť, čo cítili vtedy obyvatelia Trenčína, keď sa v noci z 20. na 21.…
21. 12. 2022 článok
V referende, ktoré je naplánované na 21. januára 2023, bude možné hlasovať aj poštou, s hlasovacím preukazom alebo do prenosnej schránky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vydala 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022…
14. 7. 2023 stránka
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania v zmysle hore uvedeného zákona oznamuje širokej verejnosti, ako aj  dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam   prerokovanie  Zmien a doplnkov č. 8 ÚPN mesta Trenčín – Nová Merina, v zmysle § 22 zákona č. 50/76…
22. 9. 2022 článok
Aj počas týchto dní si Mestskí policajti v Trenčíne všímali správanie cyklistov na našich uliciach. Aké však bolo ich prekvapenie, keď im popri kontrole ponúkli za odmenu užitočný darček – svetlo na ich bicykel. Mesto Trenčín sa aj takouto formou zapojilo do kampane na podporu udržateľnej mestskej…
21. 4. 2023 článok
Členovia Cyklokomisie sa zídu na spoločnom rokovaní v pondelok 24. apríla 2023 o 16.00 h v sobášnej sieni MsÚ Trenčín. Vyjadria sa k Návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022, hovoriť budú o aktuálnom stave cykloprojektov v schvaľovacom procese a o pripravovaných cykloprojektoch…
1. 8. 2022 článok
Na najbližšiu sobotu 6. augusta 2022 je opäť pripravené ďalšie pokračovanie z cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom. Ako sa kedysi volalo Štúrovo námestie? Južne od Dolnej brány, dnešnej Mestskej veže, vznikali predmestia, ktoré neboli chránené hradbami. Po odstránení mestského opevnenia sa…
19. 6. 2023 článok
Počas letného obdobia Slovenská pošta každoročne pristupuje k úpravám hodín pre verejnosť, resp. dočasnému zatvoreniu podávacích pôšt. V Trenčíne sa toto obmedzenie dotkne Pošty na Šoltésovej ulici. „Letné obdobie časom s priemerne najnižším počtom zákazníkov v roku na efektívne riadenie a…
11. 11. 2022 článok
V týchto dňoch môžu obyvatelia nášho mesta očakávať vo svojich schránkach novembrové vydanie mestských novín INFO TRENČÍN. Distribúciu má na starosti spoločnosť Pardon. Ak noviny vo svojej schránke nenájdete, oznámte to, prosím, do redakcie na číslo 032 6504 287.  V tomto roku ide už o jedenáste…
14. 7. 2023 článok
Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje širokej verejnosti i dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám, samosprávnemu kraju a dotknutým obciam prerokovanie Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Trenčín – Nová Merina, v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších…
28. 4. 2023 článok
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín 2. mája 2023 o 14.00 h. Členovia komisie budú hovoriť o navýšení dotácií o 20 %, budú sa venovať príprave oceňovania najúspešnejších športovcov za minulý rok a napríklad si vypočujú aj prezentáciu projektu mestskej…
25. 8. 2023 článok
Poštové doručovateľky a doručovatelia patria k ľuďom, ktorí sa pohybujú na bicykli po Trenčíne každý deň. Práve komunikácia s nimi bola prvou väčšou aktivitou koordinátorov participácie. Aby boli chodníky a cesty bezpečnejšie pre cyklistov a chodcov. Táto myšlienka bola hlavným námetom rozhovorov…
17. 2. 2023 článok
Prihlasovanie ukončené. Náš prvý workshop pre podnikateľov je určený pre malé a stredné podniky pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina Kedrová…
11. 11. 2022 stránka
Noviny mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. marca 1999. Od 1. júla 2004 ich mesto Trenčín vydávalo ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán a v náklade 22 180 kusov. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu mesta Trenčín…
8. 6. 2023 článok
Poštové doručovateľky a doručovatelia patria k ľuďom, ktorí sa pohybujú na bicykli po našom meste každý deň. Preto ich skupinu oslovili koordinátori participácie ako prvú. Poštu roznášajú za každého počasia. Ako sa cítia na cestách v našom meste s bicyklom a plne naloženými taškami zásielok? Čo…
30. 6. 2023 článok
V týchto dňoch dostávajú obyvatelia nášho mesta do svojich poštových schránok najnovšie vydanie mestských informačných novín INFO TRENČÍN. Distribúciu zabezpečuje spoločnosť Pardon. Ak vo svojej schránke noviny nenájdete do pondelka 3. júla 2023, nahláste to, prosíme, do redakcie na číslo 032/6504…
25. 7. 2022 článok
Od 1. septembra 2022 bude mestskú hromadnú dopravu v našom meste zabezpečovať nový dopravca Transdev.  Pre cestujúcich budú k dispozícii úplne nové autobusy. Zoznámiť sa s nimi môžete už v pondelok 15. augusta o 10.00 h na Mierovom námestí. Všetky autobusy budú nízkopodlažné, klimatizované a…
2. 5. 2023 článok
Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne 3. mája 2023 o 8.30 h v teréne. V programe majú prehliadku priestorov Základnej školy, Na dolinách a Materskej školy, Na dolinách.    V stredu 3. mája 2023 sa o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ zíde Komisia sociálnych vecí…
10. 2. 2023 článok
Prihlasovanie ukončené. Chceli by ste podnikať alebo sa zamestnať v kultúrno-kreatívnom priemysle? S našimi hviezdnymi workshopmi to dokážete. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina…
7. 3. 2023 článok
V piatok 3. februára 2023 zasiahlo aj naše mesto výrazné sneženie, po ktorom nasledovalo niekoľko mrazivých dní. Žiaľ, zimná údržba nebola dostačujúca a viaceré cesty, no najmä chodníky boli rizikové ešte aj niekoľko dní od začiatku sneženia. Na podnet mesta sa preto uskutočnilo stretnutie so…
25. 8. 2022 článok
Od 1. septembra 2022 bude zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu v našom meste spoločnosť Transdev! Výška cestovného sa nemení, zachované zostávajú všetky doterajšie spôsoby platby. Cestujúci aj naďalej budú mať k dispozícii čipové karty alebo si lístok budú môcť zakúpiť v hotovosti u vodiča. V…
2. 8. 2023 článok
V piatok blues s drumbľou a ústna harmonika v koncertnom prevedení skvelých hudobníkov, v sobotu divadlo pod holým nebom a Nádej Dubček, v nedeľu rozprávka o chlapcovi, ktorý sa naučil nebáť, a po nej ešte niečo pre milovníkov dychovky – domáca Opatovanka. To všetko s voľným vstupom už najbližšie…
20. 3. 2023 článok
V týchto dňoch sa opäť o niečo častejšie hovorí práve o vode. Dôvodom je fakt, že 22. marec je Svetovým dňom vody. Tohtoročnou témou je "Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. V tomto čase si môžete dať urobiť rozbor „svojej“ vody. Za kvalitu…
24. 3. 2023 článok
Milí priaznivci Hviezdy, Pre veľký záujem opakujeme verejnú prezentáciu Hviezdy v stredu, 29. marca, opäť v príjemnom prostredí kaviarne Coffee Sheep na Matúšovej ulici v Trenčíne o 17.00 hodine Spoločne si zodpovieme na otázky, čo bude s priestormi vo Hviezde po jej znovuotvorení a ako bude…
23. 5. 2023 článok
V minulom týždni preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 498 udalostí. Vyberáme niektoré z nich. Nechal kľúče vo dverách zvnútra V piatok 19. mája 2023 o 8:30 h prišiel do budovy mestskej polície na Hviezdovej ulici obyvateľ Soblahovskej ulice a požiadal o pomoc. Zabuchol si dvere do bytu a…