V budúcom týždni zasadne VMČ Stred i Komisia životného prostredia, dopravy…

5. 7. 2024

V pondelok 8. júla 2024 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ na 1. poschodí stretne Výbor mestskej časti Stred.

Poslanci majú na programe prerokovanie zjednosmernenia ulíc Sasinka a Stromová na sídlisku Noviny. Obyvatelia dostanú odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú mať priestor tlmočiť svoje ďalšie podnety.

V utorok 9. júla 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu začne rokovanie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.

Členovia komisie si v rámci programu vypočujú informácie o počte a stave vybavenia podnetov v súvislosti so zmenou cenníka a grafikonu MHD Trenčín, o stave investičných akcií, o stave prác na rekonštrukcii pešej zóny a o archeologickom výskume, o stave plnenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže na pozemkoch SIRS – Development pri autobusovej stanici a tiež o stave prípravy rekonštrukcie predstaničného priestoru/autobusovej stanice. 

Zasadnutia komisií a VMČ sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!