V budúcom týždni zasadne VMČ Stred a Komisia životného prostredia…

10. 5. 2024

V pondelok, 13. mája 2024, sa zíde o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu (1. poschodie) Výbor mestskej časti Stred.

Poslanci za spomínanú mestskú časť majú v programe napríklad žiadosť prevádzky v centre mesta o prenájom plochy v majetku mesta na zriadenie letnej terasy.  Občania získajú odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú môcť tlmočiť svoje ďalšie podnety a požiadavky.

V utorok, 14. mája 2024, sa o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu (1.poschodie) stretnú členovia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania.

V rámci programu rokovania zajmú stanovisko k návrhu novej koncepcie MHD v Trenčíne i k návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2023.

Zasadnutia komisií a výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!