Tento týždeň zasadnú dve komisie a dva výbory mestských častí

2. 10. 2023

V pondelok, 2. októbra 2023, sa o 17.30 h v zasadacej miestnosti (spojovacej chodby) ZŠ, Novomeského stretne Výbor mestskej časti Juh.

Prítomní poslanci i občania získajú informáciu o aktuálnych aj pripravovaných investičných akciách v mestskej časti Juh ešte pre rok 2023. Obyvatelia dostanú odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia a budú môcť  tlmočiť aj svoje nové podnety a otázky.

V utorok, 3. októbra 2023, bude od 14.00 h v sobášnej miestnosti mestského úradu rokovať Komisia športu.

Členovia komisie sa budú zaoberať vyúčtovaním dotácií z roku 2023 a tiež informáciou z celodenného workshopu pre samosprávy o riadenej participácii „ Učiace sa mestá a obce“.

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku sa zíde v stredu, 4. októbra 2023, vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu (1. poschodie) o 14.30 h.

Okrem informácie ohľadom odstúpenia od Zmluvy o dielo a Kúpnej zmluvy so spoločnosťou R+S Service vo veci výstavby výťahu v Zariadení opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici sa členovia komisie oboznámia i so smernicou primátora mesta Trenčín č. 5/2023 o postupe pri vydávaní povolení na vyhradenie parkovacích miest pre ťažko zdravotne postihnuté osoby.

A napokon, vo štvrtok, 5. októbra 2023, sa o16.00 h uskutoční v priestoroch KS Opatová stretnutie Výboru mestskej časti Sever.

Obyvatelia sa zoznámia so zámerom vybudovať stojiská pre polopodzemné kontajnery v mestskej časti Sever a hovoriť sa bude aj o obnove autobusovej linky Opatová Družstvo – Juh a späť. Samozrejmosťou budú odpovede na otázky z minulého VMČ a opäť bude priestor aj na nové podnety.

Rokovania komisií a výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!