Vo štvrtok bude rokovať Výbor mestskej časti Sever

30. 10. 2023

Vo štvrtok 2. novembra 2023 sa o 16.00 h stretne v priestoroch Denného centra na Sihoti Výbor mestskej časti Sever.

Program má 6 bodov, medzi nimi je i prerokovanie majetkového prevodu. Ide o predaj časti pozemku, ktorý sa nachádza popri bytovom dome na Ulici Gen. Viesta, kde je ukončená výstavba balkónov na základe stavebného povolenia. Geodetické zameranie preukázalo, že stavba zasahuje do pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín. Pre potrebu kolaudácie stavby je potrebné majetkovoprávne vysporiadanie tohto pozemku. Odborné útvary Mestského úradu v Trenčíne odporučili predaj pozemku.

Na rokovaní Výboru mestskej časti Sever dostanú občania odpovede na svoje otázky a, samozrejme, budú mať priestor na svoje nové podnety.

Zasadnutie je verejné. Z rokovania bude vyhotovená zápisnica, ktorú nájdete v detailoch zasadnutia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!