Počet výsledkov: 188

16. 11. 2017 stránka
2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
31. 1. 2018 stránka
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
7. 1. 2015 článok
Trenčania môžu naďalej komunikovať s Mestom prostredníctvom rubriky Otázky a odpovede na www.trencin.sk a portálu Odkaz pre starostu. Takmer dvojmesačná skúšobná doba ukázala, že City Monitor sa neosvedčil. Otázky občanov boli v prevažnej väčšine duplicitné s tými, ktoré Mestu…
26. 9. 2007 článok
          Prostredníctvom svojich komunikačných kanálov prinieslo Mesto Trenčín za posledných šesť mesiacov tri nové možnosti na priamu komunikáciu na linke samospráva – občan. Najlepšiu spätnú väzbu zaznamenala kontaktná stránka na oficiálnej…
21. 6. 2018 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou ideálne na TVK tel: 0800 115 495 Akútne stavy ohrozujúce zdravie a majetok volajte bezodkladne hasičov…
15. 5. 2014 článok
Hra "Trenčín a jeho tajomstvá" ponúka dobrodružnú cestu po našom meste, ktoré budú deti po jej absolvovaní vnímať celkom inak. Jednou z výhier je voľný vstup do Tarzanie na Brezine. Vydajte sa na cestu po Trenčíne a preverte si svoje vedomosti. 24 stanovíšť ukrýva 24 otázok. Navštívte…
28. 11. 2017 článok
Stolovanie a príprava tradičných jedál je téma najbližšej prechádzky mestom so sprievodcom. Uskutoční sa v sobou 2. decembra 2017 o 16.00 hodine. Kde bolo najčestnejšie miesto pri stole? Na čo sa používali ťapše a variaky? Prečo gazdiná jedla sama a posledná? Odpovede…
28. 4. 2018 článok
Nový mestský web bude dostupný na www.trencin.sk od pondelka 30. apríla 2018. Počas skúšobnej „prevádzky“ ho mohli občania pripomienkovať na novy.trencin.sk. Niekoľko ich podnetov bolo do stránky zapracovaných. Upozorňujeme, že môže v prvých dňoch dôjsť k výpadkom, ktoré ale nebudú dlhodobé. Web…
4. 12. 2017 článok
Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa v Mestskej športovej hale na Sihoti konalo tradičné novembrové stretnutie primátora mesta Richarda Rybníčka s obyvateľmi Trenčína. Pozrite si záznam z tohto stretnutia: 1. Odpočet primátora mesta za rok 2017 2. 01:00:10 Odpovede na otázky od občanov
8. 2. 2018 článok
Nový mestský web je skúšobne dostupný na novy.trencin.sk. Jeho obsah sa postupne napĺňa. Podobne je to aj s novou turistickou podstránkou visit.trencin.sk. Dizajn a funkcionalita obidvoch stránok nie sú finálne a budú sa upravovať. Web novy.trencin.sk je naprogramovaný na otvorenej platforme…
17. 2. 2017 článok
Nová webová stránka už počas prvých 10 dní zaznamenala vyše 6 100 návštev. Na trencin.sk/parkovanie sú na jednom mieste sústredené kompletné informácie o novom spôsobe parkovania v Trenčíne, postupy ohľadom vybavovania parkovacích kariet a tiež pravidelne dopĺňané aktuality. …
5. 4. 2017 článok
Obyvatelia Trenčína by mali v tomto týždni nájsť vo svojich schránkach aprílové vydanie informačných novín samosprávy. Štvrté tohtoročné vydanie prináša odpovede na najčastejšie kladené otázky o parkovaní, venuje sa napríklad aj oprave starého cestného mosta, jarnému upratovaniu a…
9. 5. 2018 stránka
VMČ STRED    VMČ SEVER     VMČ JUH         VMČ ZÁPAD       16.01.2012 11.01.2012 06.02.2012 25.01.2012 20.02.2012 08.02.2012 05.03.2012 29.02.2012 19.03.2012 14.03.2012 02.04.2012 28.03.2012 16.04.2012 11.04.2012 07.05.2012 25.04.2012 21…
27. 6. 2017 článok
Témou ďalšej prechádzky mestom so sprievodcom bude v sobotu 1. júla 2017 Park a Sihoť. Na bývalých pozemkoch Ilešháziovcov vznikol z iniciatívy farára Ľudovíta Stárka park, ktorý sa čoskoro stal obľúbeným miestom osláv, promenádnych koncertov a odpočinku. Výstavba Sihote, jednej z…
28. 8. 2017 článok
V sobotu 2. septembra sa uskutoční ďalšia z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom. Začiatok je o 16.00 hodine. Prepojenie Trenčína železnicou s Budapešťou, Bratislavou a Žilinou zabezpečilo na konci 19. storočia rýchly hospodársky aj spoločenský rozvoj mesta. Výstavba…
30. 6. 2016 článok
V sobotu 2. júla sa o 16.00 hodine sa začne ďalšia zo série Prechádzok mestom so sprievodcom. Začiatok je pri KIC na Mierovom námestí. Tradičná strava bola jednoduchá a rýchla na prípravu. Prevažnú väčšinu potravín si naši predkovia dopestovali sami a dopĺňali zberom z okolitej…
27. 3. 2017 článok
Už najbližšiu sobotu 1. apríla 2017 pokračuje cyklus Prechádzok mestom so sprievodcom ďalšou zaujímavou témou – Svadobné zvyky. Svadba bola jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Spájala sa s množstvom zvykov, veštieb a magických úkonov na zabezpečenie…
3. 10. 2017 článok
Cyklus sprevádzaných prechádzok mestom Trenčín pokračuje už najbližšiu sobotu 7. októbra 2017. Tentoraz sa so sprievodcom pozrieme na miesta spojené s rehoľnými rádmi. Rehoľné rády výrazne ovplyvňovali a pozitívne vplývali na rozvoj života v meste. Rehoľníci sa venovali výchove detí aj…
2. 5. 2018 článok
Na ďalšiu z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom sa môžete vybrať už najbližšiu sobotu 5. mája 2018 o 16.00 hodine. Čo bolo najväčším lákadlom Baru Parisiensi? Na ktorom dome je vyobrazený včelí úľ a prečo? Ako sa zachránil František Palacký počas povodne v roku 1813? Odpovede aj na tieto…
21. 5. 2010 článok
Nájdený múr mohol byť podľa riaditeľa Archeologického ústavu Mateja Ruttkaya rovnako predsunutým opevnením mesta, parcelačným múrom alebo súčasťou ohrady nejakého pozemku. Archeologický výskum má dať odpoveď na otázku, či bol starý múr nájdený na pešej zóne v Trenčíne naozaj predsunutým opevnením…
12. 7. 2007 článok
          Dlhodobo pripravovaná rekonštrukcia srdca mesta Trenčín - Mierového námestia, sa pravdepodobne tak skoro neuskutoční. Odborná porota, ktorej predsedal známy český architekt Aleš BURIAN totiž po dôkladnom preštudovaní návrhov…
31. 5. 2018 článok
Vyberte sa už túto sobotu 2. júna 2018 na ďalšiu z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom. Dozviete sa viac o príbehoch a legendách spojených s naším mestom. Najznámejšia z nich je povesť o trenčianskej hradnej studni. Často spomínané aj menej známe príbehy majú reálny základ, ktorý dopĺňa…
30. 5. 2017 článok
V sobotu 3. júna sa uskutoční ďalšia z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom, ktoré pre návštevníkov pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín. Mosty v Trenčíne patria neodmysliteľne ku každodennému životu, pretože zabezpečujú dôležité prepojenie pravého a ľavého brehu Váhu. Pôvodne…
2. 8. 2016 článok
Trenčianske nápisy a tabule sú témou najbližšej sprevádzanej prehliadky Trenčínom v sobotu 6. augusta 2016. Rímsky nápis na hradnej skale patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na území Trenčína a je spojený s vojenským konfliktom medzi Rimanmi a Germánmi. Často prehliadaná pamätná…
7. 2. 2008 článok
Podľa rebríčka návštevnosti portála NAJ.sk bola webová stránka Mesta Trenčín www.trencin.sk v roku 2007 najnavštevovanejšou oficiálnou webovou stránkou miest a obcí na Slovensku. Od roku 2005, kedy dostala mestská stránka svoj nový vzhľad obsadzuje v štatistikách popularity medzi…
27. 2. 2018 článok
V sobotu 3. marca 2018 pokračuje cyklus Prechádzky mestom so sprievodcom. Stretnutie bude o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Osvietenská panovníčka Mária Terézia sa premyslenými reformami usilovala o zlepšenie situácie monarchie, jej obyvateľstva, ako aj…
13. 7. 2009 článok
Historicky prvé  miestne referendum v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 11. júla 2009 v čase od 7. do 22. hodiny bolo neplatné. Pod výsledok sa podpísala nízka účasť oprávnených voličov, ktorá dosiahla necelých 10, 5 percenta. Z celkového počtu 47 132 oprávnených…
7. 2. 2007 článok
          Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav CELLER vydáva nasledovné stanovisko k podnikateľskému zámeru firmy Trens o projekte zberného dvora, resp. skladu na dočasné uskladnenie aj nebezpečných odpadov:      …
14. 11. 2014 článok
Nefunkčné osvetlenie, poškodený chodník, vznikajúca čierna skládka, chýbajúca lavička... Trenčania môžu svoje podnety adresovať mestu už nielen prostredníctvom rubriky Otázky a odpovede (www.trencin.sk) a portálu Odkaz pre starostu, ale  aj prostredníctvom novej služby City Monitor. …
28. 5. 2008 článok
Informácie o eure získavajú v Trenčíne už aj žiaci základných škôl (ZŠ). Deje sa tak v rámci informačnej kampane pre občanov Slovenska. TASR o tom informoval vedúci Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Jozef Baláž.       "Ministerstvo školstva (MŠ) SR zameralo…
11. 5. 2015 článok
Súčasťou Noci múzeí a galérií, ktorá ovládne Trenčín v sobotu 16. mája 2015 bude opäť aj Detská pátracia hra, ktorú pripravilo Kultúrno-informačné centrum.  Trasa povedie cez 25 stanovíšť, z ktorých každé ukrýva jednu otázku. Ak deti odpovede vpíšu do tajničky a vylúštia…
28. 1. 2010 článok
Najväčší počet deviatakov na meter štvorcový vo štvrtok 28. januára sa dal napočítať v Mestskej športovej hale na Sihoti. Konal sa tu totiž už 12. ročník prezentácie stredných škôl trenčianskeho regiónu s príznačným názvom Stredoškolák alebo Kam po skončení ZŠ. Blížiaci sa termín…
19. 4. 2013 článok
Práce na modernizácii železničnej trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá pokračujú tak, aby termín jej ukončenia, koniec roka 2015,  bol dodržaný. Po tom, ako Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) znovu vyhodnotiť ponuky v…
12. 3. 2014 článok
Do 4. marca si podklady súťaže Trenčín - mesto na rieke stiahlo viac ako 1500 užívateľov internetu zo 113 krajín. Medzi nimi sú aj exotické destinácie ako Maurícius, Omán či Kambodža. Najväčší záujem prichádza, okrem Slovenska, z USA.   Celkovo si webstránku medzinárodnej…
20. 11. 2017 stránka
Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu Mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011. Odvtedy vychádza INFO…
20. 7. 2007 článok
          Investície v hodnote 2,7 miliardy Sk a minimálne 900 pracovných miest, to je prísľub holandskej developerskej spoločnosti CTP Invest po jej vstupe do trenčianskej priemyselnej zóny. Stalo sa tak včera, keď poslanci mestského zastupiteľstva…
19. 2. 2013 článok
O projekt Trenčín si Ty sa nezaujíma iba minimum občanov. Väčšina sa chce zapájať do plánovania mesta. Vyplýva to z verejného prieskumu „Čo namiesto jamy“, ktorého výsledky predstavili verejnosti 14. februára. Do verejného prieskumu sa celkovo zapojilo 1174 ľudí. Z nich…
10. 7. 2009 článok
V sobotu 11. júla 2009 v čase od 7.00 do 20.00 hod. sa v Trenčíne uskutoční historicky prvé miestne referendum v novodobých dejinách. Občania mesta budú odpovedať na otázku „Súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch…
9. 5. 2018 stránka
 VMČ STRED  VMČ SEVER  VMČ JUH  VMČ ZÁPAD 21.01.2013 09.01.2013 odpovede na požiadavky 07.01.2013 16.01.2013 18.02.2013 príloha k zápisnici 13.02.2013 odpovede na požiadavky 04.02.2013 30.01.2013 18.03.2013 13.03.2013 odpovede na požiadavky 04.03…
14. 9. 2009 článok
Dvadsiaty tretí ročník Akadémie tretieho veku sa minulý týždeň slávnostne začal vo vynovených priestoroch Kultúrneho centra Dlhé Hony. Obľúbené podujatie trenčianskej Jednoty dôchodcov, nad ktorým prevzal záštitu primátor Branislav Celler, sa teší neutíchajúcemu záujmu seniorov. Miestnosť na prvom…
16. 2. 2018 článok
Prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, čo vyžaduje pomoc mestskej polície, môžete v stredu 21. februára 2018. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa vám bude venovať od 14.00 do 17.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2.
25. 7. 2013 článok
Pre zlepšenie komunikácie a zjednodušenie riešenia problémov obyvateľov v súvislosti so stavbou modernizácie železnice bola zriadená e-mailová schránka podbrezinou@tss.sk. Tam môžu ľudia adresovať otázky, ktoré sa priamo týkajú nejakého problému medzi stavbou modernizácie železničnej…
21. 9. 2017 článok
Prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, v čom im môže mestská polícia pomôcť, môžu ľudia v stredu 27. septembra 2017. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa im bude venovať od 14.00 do 17.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2.
9. 2. 2017 článok
Od februára až do konca apríla 2017 navštívia opytovatelia viac ako 400 obcí, medzi nimi aj mesto Trenčín. Do zisťovania bude celkovo zaradených viac ako 4 000 slovenských domácností. Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017, ktoré je súčasťou európskeho projektu  …