Počet výsledkov: 294

28. 1. 2022 článok
Napíšte do rubriky Otázky a odpovede, ktorú nájdete aj s archívom zodpovedaných otázok na mestskom webe. Len v tomto roku sme na otázky Trenčanov v tejto rubrike odpovedali za prvých 28 dní na 74 otázok. V minulom roku sme zverejnili 1 047 odpovedí a v roku 2020 to bolo 1093 odpovedí. Prosíme…
11. 6. 2021 stránka
Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním…
27. 9. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte…
22. 4. 2021 článok
V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené často kladené otázky ku tejto výzve. Tento dokument je možné nájsť na stránke poskytovateľa NFP, konkrétne na…
11. 8. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo často kladené otázky (FAQ) k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67 zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Často kladené otázky sú k dispozícii na tomto webovom…
2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
9. 5. 2022 článok
Od 9. do 15. mája 2022 sa môžete zapojiť do obľúbenej pátracej hry pre deti. Tento rok má tému Slobodné kráľovské mesto Trenčín. Potrebovať budete herný plán a približne hodinu času. Žrebovanie výhercov bude 20. mája 2022. Pred viac ako 600 rokmi cisár a uhorský kráľ Žigmund Luxemburský udelil…
3. 3. 2022 článok
Ako pristupovať k ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine? Akú traumu prežívajú deti rôzneho veku? Ako sa prejavuje a ako im pomôcť? Ako psychicky zvládnuť súčasnú situáciu a vyrovnať sa s ňou? Odpovede na všetky tieto otázky ponúka Veľký psychologický manuál o vojne na Ukrajine, ktorý…
1. 4. 2022 stránka
Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu Mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011. Odvtedy vychádza INFO…
3. 5. 2022 článok
Štyri nefunkčné telefónne búdky po veľkonočných sviatkoch konečne zmizli z centra mesta. Cesta k ich odstráneniu však nebola úplne jednoduchá. Mesto bolo a stále je vlastníkom pozemkov, na ktorých stáli telefónne búdky. Boli tam umiestnené bez majetkoprávneho vysporiadania, bez zmluvného vzťahu a…
11. 1. 2022 článok
Naše mesto bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry spolu s fínskym mestom Oulu. Čo to znamená? Čo sa v našom meste zmení? Kto to zaplatí? Čo sa bude diať ako prvé? A čo bude robiť Kreatívny inštitút Trenčín? Od 10. decembra 2021 je jasné, že mesto Trenčín bude v roku 2026 Európskym…
4. 5. 2022 článok
Mesto Trenčín plánuje v tomto roku zakúpiť približne päťsto kompostovacích zásobníkov pre obyvateľov rodinných domov. Dostanú ich bezplatne, s cieľom podporiť ich snahu o triedenie biologicky rozložiteľných odpadov. Kompostovacie zásobníky plánuje mesto zakúpiť za peniaze z účelovo viazaného…
23. 3. 2022 článok
Až 99% z očkovaných účastníkov štúdie malo protilátky, pričom u neočkovaných to bolo necelých 42%. Hladina protilátok u očkovaných osôb bola takmer dvojnásobne vyššia v porovnaní s neočkovanými po prekonaní ochorenia. Tieto výsledky poukazujú na význam očkovania. Možnosť bezplatne zistiť hladinu…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
12. 4. 2022 článok
Vy ešte nemáte vo vašej domácnosti košík na triedenie kuchynského odpadu? Dajte nám vedieť. Mesto má k dispozícii približne 8500 takýchto nádob pre domácnosti, ktoré o ne zatiaľ nepožiadali. Košíky sú doplnené sú rolkou kompostovateľných vreciek a informačným letákom. Záujem o odber pre svoj…
6. 10. 2021 článok
Pre obyvateľov, ktorí ešte nemajú špeciálny 10-litrový košík na odkladanie kuchynského odpadu z domácnosti, máme dobrú správu. Mesto má ďalšie košíky na sklade – v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) na Soblahovskej ulici. Za domácnosti v bytových domoch by sa mal k odberu košíkov…
1. 10. 2021 článok
Nové vydanie mestských novín vychádza 1. októbra 2021. V týchto dňoch by ho mali obyvatelia mesta nájsť vo svojich poštových schránkach. Distribúciu zabezpečuje spoločnosť Pardon. Októbrové INFO ponúka informácie o najnovších rozhodnutiach mestského parlamentu, o investičných akciách, ktoré by sa…
1. 4. 2021 článok
Pestovanie zvedavosti/Cultivating Curiosity je názov projektu, s ktorým naše mesto postúpilo do druhého kola v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Nosným prvkom projektu bol 60 stranový Bid Book, vypracovaný pre medzinárodnú porotu v anglickom jazyku. Najnovšie má už aj…
30. 12. 2021 článok
Trenčín bude Európskym hlavným mestom kultúry 2026. Aká bola naša cesta od prvého stretnutia až po vyhlásenie výsledkov, ktoré znamenali zisk prestížneho titulu pre Trenčín? Január 2020 - primátor mes­ta Richard Rybníček odpove­dá v novinách INFO TRENČÍN na otázku ako si predstavuje naše mesto o…
11. 2. 2021 článok
Nákazlivé choroby a epidémie boli v minulosti oveľa bež­nejšou súčasťou ľudského života, ako je tomu dnes. Ako na ne ľudia reagujú, sa však počas storočí príliš nezme­nilo. Od strachu cez hľadanie vinníkov či dokonca popie­ranie skutočnosti. Ako na tom bol Trenčín? Kde sa vzala epidémia cholery,…
17. 3. 2021 článok
Kedy sa zrodil nápad vystavať dnes najväčšie sídlisko v meste? S akým počtom obyvateľov, ktorí sa tam usídlia, sa počítalo? Je pravda, že mal byť na Juhu aj tunel? Odpovede na tieto otázky a oveľa viac informácií o sídlisku, ktoré sa začalo stavať pred 50 rokmi, nájdete v najnovšom príspevku…
1. 12. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa…
10. 3. 2021 článok
Presťahuje sa sova do búdky? To je otázka, na ktorú odpoveď budeme poznať až o nejaký čas. V každom prípade práve dnes (10. marca 2021) dostala sova obyčajná, ktorá hniezdi v dutine lipy na evanjelickom cintoríne, možnosť zmeniť „bydlisko“. K starostlivosti o verejnú zeleň patrí aj jej kontrola.…
15. 6. 2021 článok
Múzeum antiky Vojtecha Zamarovského v Trenčíne bolo založené pred 20. rokmi. Kto stál za touto iniciatívou? Čo daroval Vojtech Zamarovský začínajúcemu múzeu? Aké dokumenty o živote tohto velikána ukrýva Štátny archív v Trenčíne? Odpovede si môžete prečítať v najnovšom príspevku Archívneho…
3. 11. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 02.11.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68.
24. 1. 2022 článok
Chcete vedieť, koľko protilátok na COVID-19 v tele máte? Využite možnosť, ktorú ponúka mesto Trenčín v spolupráci s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (SAV). Ak nie ste očkovaní, máte nad 18 rokov a trvalý pobyt v Trenčíne, môžete sa do štúdie zaregistrovať do štvrtka 27. januára 2022.…
8. 9. 2021 článok
Predĺžte si ju v predstihu. Predĺženie platnosti sa týka približne 4 tisíc parkovacích kariet, vydaných vlani k začiatku regulácie parkovania na Juhu a Sihoti 3, 4. Všetko vybavíte cez online konto, nemusíte merať cestu na úrad.   Každý držiteľ parkovacej karty má elektronické konto. Pred prvým…
27. 8. 2021 článok
Vo štvrtok 26. augusta 2021 organizovalo mesto Trenčín diskusiu s odborníkmi na tému "Hazardné hry a ich regulácia v Trenčíne". Verejnosť ju mohla sledovať v priamom prenose a zapojiť sa so svojimi otázkami prostredníctvom aplikácie Slido. Ak ste diskusiu naživo sledovať nemohli, ponúkame vám z nej…
20. 2. 2022 stránka
Orgánmi Mesta Trenčín sú primátor mesta a Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov na celé volebné obdobie štyroch rokov určí pred voľbami mestské…
1. 2. 2021 článok
Pravidlá sú jednoduché. Celý február ani kvapku alkoholu. A váš zisk? Čistá hlava, osobná hrdosť, lepší spánok, viac energie, kilá dole a vďačná peňaženka. Preventívna osvetová kampaň Suchý február pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť zabehnuté návyky. Prečo o tom…
1. 7. 2021 článok
V júli až októbri uskutoční Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021. Do zisťovania vybrali 473 samospráv, medzi nimi i Trenčín. Do zisťovania náhodným výberom zaradili takmer 3 900 domácností. Zamestnanec Štatistického…
1. 12. 2021 článok
Od 1. decembra 2021 sa bude robiť vývoz uličných nádob v centre mesta len štyrikrát týždenne, nie každý deň, ako to bolo doteraz. Zmena sa dotkne prevádzok aj obyvateľov tejto časti mesta. Vzhľadom na pandemickú situáciu, zníženú mobilitu ľudí a uzatvorené prevádzky nie je potrebné robiť vývozy…
14. 2. 2022 stránka
Mesto Trenčín na začiatku kalendárneho roku vyhlasuje dotačné kolá vo viacerých oblastiach. Čas na predloženie projektov je zväčša 30 až 45 dní. Príslušné komisie mestského zastupiteľstva dávajú odporúčania primátorovi mesta o schválení dotácie a jej výške. Každá oblasť dotácií má na mestskom úrade…
5. 2. 2021 článok
Tím Trenčín 2026 vo štvrtok (4. 2. 2021) úspešne obhájil v prvom výberovom kole projekt Pestovanie Zvedavosti - kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry pred medzinárodnou porotou jedenástich expertov z oblasti kultúry a umenia. Do druhého kola postupujú aj mestá Nitra a Žilina.  Na náročnom…
6. 8. 2021 článok
V pondelok 9. augusta 2021 sa v Átriu pod vežou o 10.00 hodine uskutoční verejná tlačová beseda o spoločnom projekte európsky uznávanej českej výtvarníčky Kateřiny Šedej, tímu Trenčín2026 a mesta Trenčín -  kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Stratené zážitky z minulého roka, o ktoré…
24. 8. 2021 článok
Už najbližší štvrtok 26. augusta 2021 sa o 16.30 hodine začne diskusia s odborníkmi na tému „Hazardné hry a ich regulácia v Trenčíne“. Verejnosť ju môže sledovať naživo na Youtube kanáli mesta Trenčín Do diskusie sa bude môcť verejnosť zapojiť pomocou aplikácie Slido, cez hashtag #hazardTN. …
30. 11. 2020 článok
Prvú jesennú časť zapojenia sa obyvateľov do príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) máme za sebou a podľa celkového počtu hlasov možno povedať, že úspešne. Zapojení ľudia rozdali medzi 85 navrhovaných opatrení vyše 400 preferenčných hlasov. Aké opatrenia u vás zabodovali najviac a čo…
7. 8. 2019 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť emailom na info@trencin.sk alebo do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou a dodávkou vody na TVK tel: 0800 115 495 Problémy s distribúcoiu…
12. 10. 2020 článok
Organizačný tím projektu kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pripravil približne 30 osobných stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľstva. O krajskom meste a jeho budúcnosti sa rozprával s poslancami, športovcami, umelcami či seniormi. Nezabúda však ani na študentov, minority,…
28. 1. 2022 stránka
Ako rozumieť výsledkom hladiny protilátok? Do 10 dní od vrátenia testovacieho setu dostanete svoj výsledok hladiny protilátok na COVID-19 emailom a SMS správou. Prítomnosť protilátok v organizme svedčí o tom, že ste boli v kontakte s vírusom. Avšak to, ako ste aktuálne chránený/á, závisí od ich…
21. 9. 2021 článok
Procesy s bosorkami sa stali neodmysliteľnou súčasťou našej histórie. Racionálne zmýšľajúci súčasník pokladá bosoráctvo za nezmysel. Avšak v minulosti bolo čarodejníctvo odpoveďou na všetky nevysvetliteľné javy a choroby, ktoré sa diali nielen ľuďom, ale aj ich hospodárskym zvieratám. Uhorské…
20. 5. 2021 článok
Pilotná fáza medzinárodného výskumu, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta, sa začína v pondelok 24. mája 2021 a potrvá do konca júla 2021. Vybrané domácnosti na Slovensku, aj v našom meste, navštívi poverený opytovateľ, ktorý bude mať identifikačný preukaz opytovateľa a poverovací…
30. 12. 2019 článok
Vianočné sviatky nám okrem svojej jedinečnej atmosféry ponúkajú i bohato prestreté stoly. K tradičnému jedlu sa počas rokov už pridáva i niečo iné, nové, netypické. Prvá Prechádzka mestom so sprievodcom v roku 2020 bude však o tradičnej strave a nielen vianočnej. Tá bola v našich končinách…
14. 5. 2020 článok
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.  (SSMT) v zmysle nariadenia vlády SR otestovali všetkých klientov a zamestnancov v pobytových zariadeniach zriadených Mestom Trenčín. Všetky testy boli negatívne. Kapacita zariadení je 211 klientov. Od 7. marca 2020 sú zakázané návštevy v Zariadení pre…
3. 2. 2021 článok
Vypočutia kandidátov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 pred medzinárodnou porotou sa začali 2. februára 2021. Náš tím príde na rad vo štvrtok 4. februára 2021. Či Trenčín postúpi do druhého kola, dozvieme sa v piatok 5. februára 2021. O titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sa…