Počet výsledkov: 340

28. 1. 2022 článok
Napíšte do rubriky Otázky a odpovede, ktorú nájdete aj s archívom zodpovedaných otázok na mestskom webe. Len v tomto roku sme na otázky Trenčanov v tejto rubrike odpovedali za prvých 28 dní na 74 otázok. V minulom roku sme zverejnili 1 047 odpovedí a v roku 2020 to bolo 1093 odpovedí. Prosíme…
11. 6. 2021 stránka
Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním…
2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
27. 9. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
22. 4. 2021 článok
V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené často kladené otázky ku tejto výzve. Tento dokument je možné nájsť na stránke poskytovateľa NFP, konkrétne na…
11. 8. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo často kladené otázky (FAQ) k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67 zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Často kladené otázky sú k dispozícii na tomto webovom…
26. 5. 2023 článok
Členovia Cyklokomisie sa zídu v pondelok 29. mája 2023 o 16.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín. Prerokujú aktuálny stav schválených cykloprojektov i tých, ktoré sú v schvaľovacom procese alebo sa aktuálne pripravujú. Hovoriť budú aj o nových projektoch cyklodopravy do konca volebného…
12. 5. 2023 článok
Poslanci za mestskú časť Stred sa zídu na rokovaní VMČ 15. mája 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu na 1. poschodí. Okrem toho, že poslanci občanom poskytnú odpovede na ich predchádzajúce otázky, vyjadria sa napríklad aj k žiadosti o prenájom pozemku za účelom majetkovo-právneho…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
21. 4. 2023 článok
Členovia Cyklokomisie sa zídu na spoločnom rokovaní v pondelok 24. apríla 2023 o 16.00 h v sobášnej sieni MsÚ Trenčín. Vyjadria sa k Návrhu Záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2022, hovoriť budú o aktuálnom stave cykloprojektov v schvaľovacom procese a o pripravovaných cykloprojektoch…
2. 3. 2023 článok
V sobotu 4. marca 2023 vás pozývame na ďalšiu Prechádzku mestom so sprievodcom. Tentoraz bude reč o akčných kňazoch, akými boli Stárek, Zeman, Branecký. Prechádzky mestom pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín. Mnohí kňazi sa okrem náboženských povinností aktívne podieľali na spoločenskom…
28. 4. 2023 článok
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín 2. mája 2023 o 14.00 h. Členovia komisie budú hovoriť o navýšení dotácií o 20 %, budú sa venovať príprave oceňovania najúspešnejších športovcov za minulý rok a napríklad si vypočujú aj prezentáciu projektu mestskej…
2. 5. 2023 článok
Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne 3. mája 2023 o 8.30 h v teréne. V programe majú prehliadku priestorov Základnej školy, Na dolinách a Materskej školy, Na dolinách.    V stredu 3. mája 2023 sa o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ zíde Komisia sociálnych vecí…
23. 5. 2023 článok
V minulom týždni preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 498 udalostí. Vyberáme niektoré z nich. Nechal kľúče vo dverách zvnútra V piatok 19. mája 2023 o 8:30 h prišiel do budovy mestskej polície na Hviezdovej ulici obyvateľ Soblahovskej ulice a požiadal o pomoc. Zabuchol si dvere do bytu a…
21. 9. 2022 článok
Dobíjanie dopravných kariet SAD Trenčín a.s. a študentských kariet (ISIC) v autobusoch MHD Trenčín (v červených Transdev autobusoch) nie je možné. Cestujúci MHD Trenčín môžu aj naďalej za prepravu platiť čipovou kartou alebo si lístok môžu zakúpiť v hotovosti u vodiča. Platba v hotovosti je však z…
21. 12. 2022 článok
V referende, ktoré je naplánované na 21. januára 2023, bude možné hlasovať aj poštou, s hlasovacím preukazom alebo do prenosnej schránky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vydala 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022…
24. 4. 2023 článok
Onedlho sa otvorí pre Trenčanov vynovený kultúrny stánok Kultúrno-kreatívne centrum KKC Hviezda. Grant, podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja; IROP, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a mestom Trenčín, umožnil realizovať rozsiahlu rekonštrukciu. Verejnosti…
5. 5. 2023 článok
Procesy na získavanie financií pre kultúrne inštitúcie a organizácie, či záujmové združenia preberie skúsená lektorka Martina Kedrová. Odpovie nielen na základnú otázku, odkiaľ získať štartovací kapitál na podnikanie, ale podelí sa s vami aj o cenné skúsenosti z praxe počas individuálnych lekcií s…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
22. 9. 2022 článok
Aj počas týchto dní si Mestskí policajti v Trenčíne všímali správanie cyklistov na našich uliciach. Aké však bolo ich prekvapenie, keď im popri kontrole ponúkli za odmenu užitočný darček – svetlo na ich bicykel. Mesto Trenčín sa aj takouto formou zapojilo do kampane na podporu udržateľnej mestskej…
17. 2. 2023 článok
Náš prvý workshop pre podnikateľov je určený pre malé a stredné podniky pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou…
1. 8. 2022 článok
Na najbližšiu sobotu 6. augusta 2022 je opäť pripravené ďalšie pokračovanie z cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom. Ako sa kedysi volalo Štúrovo námestie? Južne od Dolnej brány, dnešnej Mestskej veže, vznikali predmestia, ktoré neboli chránené hradbami. Po odstránení mestského opevnenia sa…
11. 11. 2022 článok
V týchto dňoch môžu obyvatelia nášho mesta očakávať vo svojich schránkach novembrové vydanie mestských novín INFO TRENČÍN. Distribúciu má na starosti spoločnosť Pardon. Ak noviny vo svojej schránke nenájdete, oznámte to, prosím, do redakcie na číslo 032 6504 287.  V tomto roku ide už o jedenáste…
10. 2. 2023 článok
Chceli by ste podnikať alebo sa zamestnať v kultúrno-kreatívnom priemysle? S našimi hviezdnymi workshopmi to dokážete. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou…
24. 3. 2023 článok
Milí priaznivci Hviezdy, Pre veľký záujem opakujeme verejnú prezentáciu Hviezdy v stredu, 29. marca, opäť v príjemnom prostredí kaviarne Coffee Sheep na Matúšovej ulici v Trenčíne o 17.00 hodine Spoločne si zodpovieme na otázky, čo bude s priestormi vo Hviezde po jej znovuotvorení a ako bude…
20. 3. 2023 článok
V týchto dňoch sa opäť o niečo častejšie hovorí práve o vode. Dôvodom je fakt, že 22. marec je Svetovým dňom vody. Tohtoročnou témou je "Urýchlená zmena" v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. V tomto čase si môžete dať urobiť rozbor „svojej“ vody. Za kvalitu…
7. 3. 2023 článok
V piatok 3. februára 2023 zasiahlo aj naše mesto výrazné sneženie, po ktorom nasledovalo niekoľko mrazivých dní. Žiaľ, zimná údržba nebola dostačujúca a viaceré cesty, no najmä chodníky boli rizikové ešte aj niekoľko dní od začiatku sneženia. Na podnet mesta sa preto uskutočnilo stretnutie so…
11. 11. 2022 stránka
Noviny mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. marca 1999. Od 1. júla 2004 ich mesto Trenčín vydávalo ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán a v náklade 22 180 kusov. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu mesta Trenčín…
25. 7. 2022 článok
Od 1. septembra 2022 bude mestskú hromadnú dopravu v našom meste zabezpečovať nový dopravca Transdev.  Pre cestujúcich budú k dispozícii úplne nové autobusy. Zoznámiť sa s nimi môžete už v pondelok 15. augusta o 10.00 h na Mierovom námestí. Všetky autobusy budú nízkopodlažné, klimatizované a…
30. 3. 2023 článok
Diskusia HlbokáOnline v Trenčíne sa uskutoční v pondelok 3. apríla 2023 o 17.00 h v Posádkovom klube (ODA). Témou budú česko-slovenské vzťahy po 30 rokoch. Diskutovať budú: ◾️ Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ◾️ Jan Lipavský, minister zahraničných vecí…
4. 4. 2023 článok
V minulom roku preverovala a riešila Mestská polícia Trenčín 493 udalostí. Vyberáme niektoré z nich. Pomohli dezorientovanému mužovi Vo štvrtok 30. marca 2023 o 12:55 h požiadal operátor Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Trenčíne o vyslanie hliadky na Mládežnícku ulicu, konkrétne pri…
29. 3. 2023 článok
Ak máte záujem podnikať v kultúrno–kreatívnom priemysle, zbystrite pozornosť. Bez dobrého podnikateľského plánu sa totiž nezaobídete. Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda pripravilo ďalší workshop, na ktorý sa už môžete hlásiť. Lektor Dušan Káčer vás najskôr uvedie do problematiky na…
4. 5. 2023 článok
Mesto Trenčín má voľné pracovné miesto na plný úväzok pre mestského kurátora – špecialistu na starostlivosť o verejný priestor s termínom nástupu 1. júna 2023. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti koordinácia tvorby a kontrola dodržiavania manuálu verejného priestoru, manuálu označovania…
25. 8. 2022 článok
Od 1. septembra 2022 bude zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu v našom meste spoločnosť Transdev! Výška cestovného sa nemení, zachované zostávajú všetky doterajšie spôsoby platby. Cestujúci aj naďalej budú mať k dispozícii čipové karty alebo si lístok budú môcť zakúpiť v hotovosti u vodiča. V…
11. 4. 2023 článok
Chceli by ste podnikať alebo sa zamestnať v kultúrno-kreatívnom priemysle? S hviezdnymi workshopmi to dokážete. Náš prvý workshop z oblasti Kultúra a financie vás zaujal, a preto ponúkame jeho opakovanie. Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou implementácie projektov, ktorá vám odpovie…
3. 3. 2022 článok
Ako pristupovať k ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine? Akú traumu prežívajú deti rôzneho veku? Ako sa prejavuje a ako im pomôcť? Ako psychicky zvládnuť súčasnú situáciu a vyrovnať sa s ňou? Odpovede na všetky tieto otázky ponúka Veľký psychologický manuál o vojne na Ukrajine, ktorý…
25. 1. 2023 článok
Do testovania predného brzdového svetla sa môže ešte do 8. februára 2023 zapojiť aj verejnosť. Svoj záujem napíšte na projekt@prednebrzdovesvetlo.com. Zelené predné brzdové svetlo informuje ostatných účastníkov premávky o brzdení auta. Vďaka jasnému signálu, že prichádzajúce vozidlo brzdí, môže…
11. 1. 2022 článok
Naše mesto bude v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry spolu s fínskym mestom Oulu. Čo to znamená? Čo sa v našom meste zmení? Kto to zaplatí? Čo sa bude diať ako prvé? A čo bude robiť Kreatívny inštitút Trenčín? Od 10. decembra 2021 je jasné, že mesto Trenčín bude v roku 2026 Európskym…
30. 9. 2022 článok
Vo štvrtok 29. septembra 2022 sa  po dvojročnej pauze, spôsobenej protipandemickými opatreniami, opäť uskutočnilo v Mestskej športovej hale na Sihoti tradičné jesenné stretnutie primátora Richarda Rybníčka s občanmi mesta, na ktorom prezentuje svoj odpočet za uplynulé obdobie a odpovedá na otázky…
2. 1. 2023 článok
AKTUALIZOVANÉ 3. 1. 2023 Všetkých 70 kompostérov bolo v utorok 3. 1. 2023 na poludnie obyvateľmi zarezervovaných. Formulár na záväznú registráciu bol preto deaktivovaný. Ďakujeme Trenčanom za rýchlu reakciu na výzvu a chuť zodpovedne triediť odpad. Záujem o ďalšie kompostéry evidujeme a keď budú k…
22. 11. 2022 článok
Zapojiť sa do testovania predného brzdového svetla môže aj verejnosť. Svoj záujem napíšte na projekt@prednebrzdovesvetlo.com. Zelené predné brzdové svetlo informuje ostatných účastníkov premávky o brzdení auta. Vďaka jasnému signálu, že prichádzajúce vozidlo brzdí, môže byť prechod chodcov cez…
29. 11. 2022 článok
Z bývalého Kina Hviezda bude čochvíľa moderný multifunkčný priestor s oficiálnym názvom Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda. Na otázku ako bude fungovať po rekonštrukcii za viac ako 7,5 milióna eur, ktoré mesto získalo z eurofondov, odpovedá manažér Hviezdy Juraj Benda: "Okrem kultúrnych podujatí…
1. 10. 2021 článok
Nové vydanie mestských novín vychádza 1. októbra 2021. V týchto dňoch by ho mali obyvatelia mesta nájsť vo svojich poštových schránkach. Distribúciu zabezpečuje spoločnosť Pardon. Októbrové INFO ponúka informácie o najnovších rozhodnutiach mestského parlamentu, o investičných akciách, ktoré by sa…
23. 3. 2022 článok
Až 99% z očkovaných účastníkov štúdie malo protilátky, pričom u neočkovaných to bolo necelých 42%. Hladina protilátok u očkovaných osôb bola takmer dvojnásobne vyššia v porovnaní s neočkovanými po prekonaní ochorenia. Tieto výsledky poukazujú na význam očkovania. Možnosť bezplatne zistiť hladinu…
6. 10. 2021 článok
Pre obyvateľov, ktorí ešte nemajú špeciálny 10-litrový košík na odkladanie kuchynského odpadu z domácnosti, máme dobrú správu. Mesto má ďalšie košíky na sklade – v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) na Soblahovskej ulici. Za domácnosti v bytových domoch by sa mal k odberu košíkov…
23. 9. 2022 článok
Po dvojročnej pauze sa vo štvrtok 29. septembra 2022 opäť uskutoční v Mestskej športovej hale tradičná jesenná verejná diskusia s primátorom mesta Richardom Rybníčkom, na ktorej zároveň vždy predstavuje aj odpočet práce za uplynulý rok. Začiatok stretnutia bude o 17.30 hodine. Otázky primátorovi…