Počet výsledkov: 265

11. 6. 2021 stránka
Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním…
22. 4. 2021 článok
V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené často kladené otázky ku tejto výzve. Tento dokument je možné nájsť na stránke poskytovateľa NFP, konkrétne na…
2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
1. 4. 2021 článok
Pestovanie zvedavosti/Cultivating Curiosity je názov projektu, s ktorým naše mesto postúpilo do druhého kola v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026. Nosným prvkom projektu bol 60 stranový Bid Book, vypracovaný pre medzinárodnú porotu v anglickom jazyku. Najnovšie má už aj…
4. 6. 2021 stránka
Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu Mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011. Odvtedy vychádza INFO…
1. 7. 2021 článok
V júli až októbri uskutoční Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021. Do zisťovania vybrali 473 samospráv, medzi nimi i Trenčín. Do zisťovania náhodným výberom zaradili takmer 3 900 domácností. Zamestnanec Štatistického…
15. 6. 2021 článok
Múzeum antiky Vojtecha Zamarovského v Trenčíne bolo založené pred 20. rokmi. Kto stál za touto iniciatívou? Čo daroval Vojtech Zamarovský začínajúcemu múzeu? Aké dokumenty o živote tohto velikána ukrýva Štátny archív v Trenčíne? Odpovede si môžete prečítať v najnovšom príspevku Archívneho…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
17. 3. 2021 článok
Kedy sa zrodil nápad vystavať dnes najväčšie sídlisko v meste? S akým počtom obyvateľov, ktorí sa tam usídlia, sa počítalo? Je pravda, že mal byť na Juhu aj tunel? Odpovede na tieto otázky a oveľa viac informácií o sídlisku, ktoré sa začalo stavať pred 50 rokmi, nájdete v najnovšom príspevku…
11. 2. 2021 článok
Nákazlivé choroby a epidémie boli v minulosti oveľa bež­nejšou súčasťou ľudského života, ako je tomu dnes. Ako na ne ľudia reagujú, sa však počas storočí príliš nezme­nilo. Od strachu cez hľadanie vinníkov či dokonca popie­ranie skutočnosti. Ako na tom bol Trenčín? Kde sa vzala epidémia cholery,…
10. 3. 2021 článok
Presťahuje sa sova do búdky? To je otázka, na ktorú odpoveď budeme poznať až o nejaký čas. V každom prípade práve dnes (10. marca 2021) dostala sova obyčajná, ktorá hniezdi v dutine lipy na evanjelickom cintoríne, možnosť zmeniť „bydlisko“. K starostlivosti o verejnú zeleň patrí aj jej kontrola.…
1. 2. 2021 článok
Pravidlá sú jednoduché. Celý február ani kvapku alkoholu. A váš zisk? Čistá hlava, osobná hrdosť, lepší spánok, viac energie, kilá dole a vďačná peňaženka. Preventívna osvetová kampaň Suchý február pomáha širokej verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť zabehnuté návyky. Prečo o tom…
20. 5. 2021 článok
Pilotná fáza medzinárodného výskumu, do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta, sa začína v pondelok 24. mája 2021 a potrvá do konca júla 2021. Vybrané domácnosti na Slovensku, aj v našom meste, navštívi poverený opytovateľ, ktorý bude mať identifikačný preukaz opytovateľa a poverovací…
30. 11. 2020 článok
Prvú jesennú časť zapojenia sa obyvateľov do príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) máme za sebou a podľa celkového počtu hlasov možno povedať, že úspešne. Zapojení ľudia rozdali medzi 85 navrhovaných opatrení vyše 400 preferenčných hlasov. Aké opatrenia u vás zabodovali najviac a čo…
12. 10. 2020 článok
Organizačný tím projektu kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pripravil približne 30 osobných stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľstva. O krajskom meste a jeho budúcnosti sa rozprával s poslancami, športovcami, umelcami či seniormi. Nezabúda však ani na študentov, minority,…
5. 2. 2021 článok
Tím Trenčín 2026 vo štvrtok (4. 2. 2021) úspešne obhájil v prvom výberovom kole projekt Pestovanie Zvedavosti - kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry pred medzinárodnou porotou jedenástich expertov z oblasti kultúry a umenia. Do druhého kola postupujú aj mestá Nitra a Žilina.  Na náročnom…
23. 4. 2021 článok
E-mailová adresa je prihlasovacím menom do online konta na spravovanie parkovacích kariet. Cez mail si obnovíte aj zabudnuté heslo. Koncom roka 2020 zrušila spoločnosť Telekom svojim klientom e-mailové adresy @stonline.sk, @mail.t-com.sk, @t-zones.sk, @posta.telekom.sk. Podľa údajov evidujeme ešte…
3. 2. 2021 článok
Vypočutia kandidátov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 pred medzinárodnou porotou sa začali 2. februára 2021. Náš tím príde na rad vo štvrtok 4. februára 2021. Či Trenčín postúpi do druhého kola, dozvieme sa v piatok 5. februára 2021. O titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 sa…
15. 3. 2021 článok
V pondelok 15. marca 2021 bolo v dopoludňajších hodinách v našom meste sčítaných 71,31% obyvateľov. Ak ste sa ešte sami nesčítali, máte na to čas do konca marca 2021. V čase pandémie ochorenia COVID-19 je elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska najbezpečnejšou formou, ako pri sčítaní chrániť…
14. 5. 2020 článok
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o.  (SSMT) v zmysle nariadenia vlády SR otestovali všetkých klientov a zamestnancov v pobytových zariadeniach zriadených Mestom Trenčín. Všetky testy boli negatívne. Kapacita zariadení je 211 klientov. Od 7. marca 2020 sú zakázané návštevy v Zariadení pre…
2. 3. 2020 článok
Detská prechádzka mestom so sprievodcom bude v sobotu 7. marca 2020 o tajnom odkaze rímskych vojakov. Pozor, treba sa na ňu vopred zaregistrovať cez formulár na visit.trencin.sk/detske-prechadzky. Ktoré písmeno abecedy nenájdeme na nápise na hradnej skale? Čo má spoločné Trenčín so starovekým…
7. 8. 2019 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť emailom na info@trencin.sk alebo do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou a dodávkou vody na TVK tel: 0800 115 495 Problémy s distribúcoiu…
21. 4. 2021 článok
Pre výstavbu cyklotrasy a rekonštrukciu cesty dôjde od 26. apríla 2021 na ulici Na kamenci k dočasnému zjednosmerneniu premávky.   Dočasne sa od pondelka 26. apríla 2021 ruší aj obsluha autobusovej zastávky „Vinohrady“ v oboch smeroch. Autobusy MHD Trenčín budú v tejto lokalite jazdiť v…
30. 12. 2019 článok
Vianočné sviatky nám okrem svojej jedinečnej atmosféry ponúkajú i bohato prestreté stoly. K tradičnému jedlu sa počas rokov už pridáva i niečo iné, nové, netypické. Prvá Prechádzka mestom so sprievodcom v roku 2020 bude však o tradičnej strave a nielen vianočnej. Tá bola v našich končinách…
16. 2. 2021 článok
Potrebujete počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet a približne 10 minút času. Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára. Všetci, ktorí sa dokážu sčítať sami, majú čas do 31. marca 2021. Deti do 18 rokov sčítavajú rodičia. Na asistované sčítanie pre ľudí, ktorí to sami nedokážu a…
23. 10. 2020 stránka
Posledný víkend asistovaného sčítania Počas víkendu 12.-13.06.2021 majú obyvatelia poslednú šancu sčítať sa.  Linky Call centra Štatistického úradu SR budú pre obyvateľov k dispozícii aj počas tohto víkendu v čase od 8.00 h do 16.00 h. Ak ste sa ešte nesčítali, zavolajte na Call centrum:  +421…
23. 10. 2020 článok
Kultúrno-informačné centrum Trenčín bude od pondelka 26. októbra 2020 až do odvolania zatvorené Dôvodom sú preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením covid-19. Na vaše otázky radi odpovieme počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 na telefónnom čísle 0911 041 800 alebo e-mailom na kic@trencin.sk.
15. 1. 2021 článok
Nie, táto mapa nemá nič spoločné s „cirkulárkou“. Na tejto jedinečnej mape nájdete zobrazené miesta, ktoré nám v našom meste pomáhajú tvoriť menej odpadu. Sú tam vyznačené miesta požičovní rôznych vecí a potrieb, adresy bezobalových obchodov či second-handov, opravovní a servisov, miesta, kde…
24. 3. 2021 článok
V rebríčku krajských miest je mesto Trenčín po piatich týždňoch elektronického sčítania (22. 3. 2021) na prvej priečke so 78,5 percenta sčítaných obyvateľov pred druhou Banskou Bystricou (78,4 %). Na celom Slovensku sa k tomuto dátumu sčítalo 74 % obyvateľov. Historicky prvé plne elektronické…
25. 3. 2021 článok
Obnovovať sa budú vybrané úseky na miestnych komunikáciách v častiach Dolné mesto a Sihoť I, II. Spoločnosť Getos začala s prácami vo štvrtok 25. marca a bude pokračovať postupne v závislosti od počasia do konca leta. Okrem parkovacích miest budú obnovené, v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra…
18. 6. 2019 článok
Koniec 16. storočia bol pre obyvateľov Trenčína náročným obdobím. Zažili pustošenie krymských Tatárov, zasiahla ich „pätnásťročná“ vojna i séria protihabsburských povstaní, ktoré sa pravidelne šírili z východu aj na naše územie. Kto bol ústrednou postavou prvej z rebélií? Akú úlohu zohral v jednom…
2. 9. 2018 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť emailom na info@trencin.sk alebo do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou a dodávkou vody na TVK tel: 0800 115 495 Problémy s distribúcoiu…
22. 4. 2020 článok
Mesto Trenčín spustilo v tomto týždni psychologickú pomoc pre deti základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na komunikáciu môžu použiť telefonovanie, e-mail, WhatsApp či facebookový Messenger. S problémami dlhodobej izolácie sa v týchto dňoch pasujeme všetci. Dolieha rovnako na…
2. 5. 2019 článok
Lesnícky deň v Trenčíne sa konal 25. apríla 2019 na Štúrovom námestí ako súčasť  celoslovenských Lesníckych dní s témou Lesy a vzdelávanie.  Novinkou bol anonymný minikvíz. Dvanásty ročník Lesníckeho dňa sa v našom meste stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti. Na Štúrovom námestí našli…
2. 4. 2019 článok
Už počas najbližšej soboty 6. apríla 2019 sa môžete vybrať na ďalšiu prechádzku mestom Trenčín obohatenú o výklad sprievodcu. Stretnutie bude pri KIC na Mierovom námestí o 16.00 hodine. Viete, že neskorobaroková kaplnka sv. Anny, určená pre obyvateľov Dolného mesta, Biskupíc a Nozdrkoviec, bola…
21. 6. 2018 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou ideálne na TVK tel: 0800 115 495 Akútne stavy ohrozujúce zdravie a majetok volajte bezodkladne hasičov…
5. 9. 2020 článok
Od 23. septembra 2020 bude regulované parkovanie aj na sídlisku Juh a Sihoť 3, 4. Pre obyvateľov týchto lokalít odporúčame mať parkovaciu kartu. Osobne si ju môžete zakúpiť v Klientskom centre Mestského úradu Trenčín alebo elektronicky. Prevádzka klientskeho centra sa aktuálne riadi opatreniami na…
8. 9. 2020 stránka
Údaje o Trenčíne Na webe egov.trencin.sk nájdete 16 datasetov z interných systémov mestského úradu. Nájdete v nich informácie o demografickej štruktúre obyvateľov, faktúrach, zmluvách, objednávkach, úradnú tabuľu či zoznam daňových dlžníkov. Články a zasadnutia z www.trencin.sk Na stránke…
8. 1. 2020 článok
Rod Ilešháziovcov viac ako dve storočia spoluvytváral dejiny Trenčína a celého regiónu. Napriek tomu, že sa hlavne neskorší majitelia hradu z tohto rodu zapísali ako dobrodinci, ich početné konflikty s trenčianskymi mešťanmi dokazujú, že to boli predovšetkým vládcovia, ktorí si tvrdo presadzovali…
27. 8. 2018 stránka
Mesto Trenčín má zriadenú verejnú elektronickú schránku, prostredníctvom ktorej môžete s Mestom komunikovať elektronicky, aj cez portál ÚPVS Slovensko.sk. Číslo elektronickej schránky Mesta Trenčín je E0005587936. Odpovede na najčastejšie otázky môžete nájsť na portále Slovensko.sk.  
10. 3. 2020 článok
Trenčianske vodárne a kanalizácie na základe aktuálneho stavu šírenia koronavírusu na Slovensku upozorňujú svojich klientov, že zákaznícke centrum v Trenčíne je od dnes, utorka 10. marca 2020, až do odvolania zatvorené. V prípade akýchkoľvek otázok, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (odpočty,…
25. 3. 2020 článok
Vzhľadom k mimoriadnej situácii, ktorú vyhlásila slovenská vláda v súvislosti so šírením koronavírusu a ochorenia COVID - 19, sme, žiaľ, nútení občanom Trenčína oznámiť, že plánovaný Deň otvorených dverí u primátora Richarda Rybníčka sa v pondelok 30. marca 2020 neuskutoční. To platí - až do…
15. 3. 2020 článok
Ide o veľmi dobrý nápad firmy Bot.media, ktorá chce takto pomôcť riešiť preťaženosť kontaktných centier na poskytovanie informácií o aktuálne sa čoraz viac šíriacom koronavíruse. Mesto Trenčín si túto webovú aplikáciu vložilo na svoj web. Podľa vyjadrenia autorov, chatbot zvládne zodpovedať až 80 …
15. 4. 2020 článok
Ste osamote žijúcich senior, človek so zdravotným znevýhodnením, osamelý rodič s malými deťmi alebo ste v karanténe a nemáte v Trenčíne rodinu, známych, ani nikoho, kto by vám mohol pomôcť s nákupom potravín, drogérie a liekov? Volajte v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 na číslo 0903 113 047…
26. 2. 2019 článok
V týchto dňoch by mali obyvatelia Trenčína dostať do svojich poštových schránok marcové vydanie mestských novín INFO TRENČÍN. Distribuuje ich Slovenská pošta. Ak noviny do pondelka 4. marca 2019 v schránke nenájdete, oznámte to, prosím, do redakcie na tel. číslo 6504 287. V novinách si prečítate o…