Počet výsledkov: 406

2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
28. 1. 2022 článok
Napíšte do rubriky Otázky a odpovede, ktorú nájdete aj s archívom zodpovedaných otázok na mestskom webe. Len v tomto roku sme na otázky Trenčanov v tejto rubrike odpovedali za prvých 28 dní na 74 otázok. V minulom roku sme zverejnili 1 047 odpovedí a v roku 2020 to bolo 1093 odpovedí. Prosíme…
11. 6. 2021 stránka
Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním…
28. 6. 2024 článok
V pondelok 1. júla 2024 sa o 17.30 h v zasadacej miestnosti (spojovacej chodby) ZŠ, Novomeského zíde Výbor mestskej časti Juh. Poslanci sa v rámci programu budú venovať najmä návrhu lokalít pre umiestnenie nových mestských lavičiek v mestskej časti Juh. Obyvatelia dostanú odpovede na svoje otázky…
27. 9. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte…
5. 7. 2024 článok
V pondelok 8. júla 2024 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ na 1. poschodí stretne Výbor mestskej časti Stred. Poslanci majú na programe prerokovanie zjednosmernenia ulíc Sasinka a Stromová na sídlisku Noviny. Obyvatelia dostanú odpovede na svoje otázky z minulého zasadnutia VMČ a budú…
22. 4. 2021 článok
V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené často kladené otázky ku tejto výzve. Tento dokument je možné nájsť na stránke poskytovateľa NFP, konkrétne na…
12. 7. 2024 článok
Aj počas letných mesiacov sa v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda uskutoční niekoľko kultúrnych podujatí a tiež zaujímavé workshopy. Z divadelného sveta sa môžete tešiť v stredu 17. júla o 20.00 h na energickú komédiu Zo ZOO s Palom Serišom, ktorá spája divadlo, pantomímu a humor bez rekvizít. …
21. 6. 2024 článok
V pondelok 24. júna 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu začne mimoriadne rokovanie Cyklokomisie. Členovia komisie sa v rámci programu budú venovať najmä cyklistickej infraštruktúre v súvislosti s riešením križovatky pod Juhom a ideovým riešeniam cyklodopravy na rok 2025. V stredu…
11. 8. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo často kladené otázky (FAQ) k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67 zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Často kladené otázky sú k dispozícii na tomto webovom…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
17. 6. 2024 článok
Už najbližší štvrtok 20. júna 2024 sa od 17.00 hodiny v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne uskutoční Workshop TRENČÍN OČAMI OBYVATEĽOV, vedený americkým výskumníkom Nicholasom Wiseom. Ak máte záujem o workshop, zaregistrujte sa. Nicholas Wise je skúsený etnografický výskumník, ktorý pôsobí…
7. 6. 2024 článok
Mesto Trenčín pripravuje projektovú dokumentáciu k obnove vnútrobloku na Ul. Mateja Bela na Juhu. Naším cieľom je získať ďalšie informácie o lokalite, ľuďoch a ich potrebách. V prvej fáze sa k nám dostali cenné informácie a veľké množstvo podnetov z rozhovorov, mapovaní okolia a spoločnými…
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
9. 7. 2024 článok
Na festivale Pohoda 11. - 13. júla 2024 bude tím Trenčín 2026 prebúdzať vašu zvedavosť pri Café Kušnierik.  Príďte sa pozrieť! Čo znamená titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre malé európske mestá a ako ich môže zmeniť? O tom, že Európske hlavné mesto kultúry nie je len ročný festival,…
26. 4. 2024 článok
V pondelok 29. apríla 2024 sa o 16.00 h v sobášnej miestnosti mestského úradu uskutoční rokovanie Cyklokomisie. Členovia komisie budú v rámci programu hovoriť o aktuálnom stave pripravovaných cykloprojektov, cyklotrase OC Laugaricio a jej napojenia zo smeru od Zongorky a témou na rokovanie budú aj…
10. 5. 2024 článok
V pondelok, 13. mája 2024, sa zíde o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu (1. poschodie) Výbor mestskej časti Stred. Poslanci za spomínanú mestskú časť majú v programe napríklad žiadosť prevádzky v centre mesta o prenájom plochy v majetku mesta na zriadenie letnej terasy.  Občania získajú…
15. 7. 2024 článok
Mesto Trenčín v spolupráci s o. z. Doprava na Považí pokračujú v príprave novej koncepcie MHD, ktorá prinesie zjednodušenie siete a navýšenie počtu spojov. Aktuálne prebieha zapracovanie opodstatnených pripomienok od obyvateľov mesta. Trenčania mali do polovice júna možnosť zasielať pripomienky k…
22. 7. 2024 článok
Je ňou vyvolávací systém. Občania, ktorí prídu do Klientskeho centra Mestského úradu v Trenčíne, tak už nemusia chodiť od okienka k okienku s otázkou, kde svoju požiadavku vybavia.   Od pondelka 22. júla 2024 návštevníci Klientskeho centra už nemusia stáť v rade na vybavenie svojich požiadaviek. V…
30. 4. 2024 článok
V sobotu 4. mája 2024 vás pozývame na ďalšiu prechádzku z cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom. Jej témou budú zločiny a tresty kedysi. Súčasťou prechádzky bude aj prehliadka Katovho domu. Chceli by ste vedieť, aké požiadavky musel kedysi spĺňať kat? Čo bolo v minulosti považované za…
5. 4. 2024 článok
V pondelok 8. apríla  2024 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu  (1. poschodie) stretne Výbor mestskej časti Stred. Poslanci zastupujúci obyvateľov mestskej časti Stred  sa budú zaoberať žiadosťou o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy…
31. 5. 2024 článok
V pondelok, 3. júna 2024, sa v zborovni ZŠ, Východná začne o 17.30 h schôdza Výboru mestskej časti Juh. Program obsahuje návrh k odpredaju časti pozemku vrátane spevnenej plochy za účelom majetkovoprávneho vysporiadania a riešenia prístupu ku garáži vo vlastníctve žiadateľov. Priestor bude aj na…
21. 4. 2024 článok
V utorok 23. apríla  2024 sa o 16.00 h v zasadacej miestnosti KKC Hviezda uskutoční rokovanie Komisie kultúry a cestovného ruchu. Výnimočne v ten istý čas a na tom istom mieste zasadne aj Komisia finančná a majetková. Program oboch komisií bude totožný.  Témou bude projekt EHMK 2026, ale aj…
8. 2. 2024 článok
Kultúrno-informačné centrum (KIC) ponúka novinku pre ľudí, ktorým sa ťažšie chodí, ale radi by sa zúčastňovali Prechádzok mestom so sprievodcom. Nedávno sa podarilo zaobstarať invalidný vozík pre tých milovníkov histórie, ktorí majú problémy s dlhším chodením. Prechádzky mestom so sprievodcom sa…
5. 3. 2024 článok
Vo štvrtok 7. marca 2024 sa o 14.30 h uskutoční rokovanie Komisie školstva a mládeže. Členovia komisie sa zídu v budove mestského úradu (zasadacia miestnosť č. 101,1. poschodie). V programe sa budú venovať najmä vyhodnoteniu dotácií v oblasti mládeže a v oblasti školstva. V ten istý deň (7.marca)…
11. 3. 2024 článok
V pondelok, 11. marca 2024, sa o 16.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín uskutoční rokovanie Výboru mestskej časti Stred.   Poslanci prerokujú žiadosti týkajúce sa majetkových prevodov, ale aj umiestnenia letných terás a ich rozmerov. Jednou z téme bude aj riešenie dopravnej situácie na…
17. 7. 2024 článok
Čo znamená slovo participácia? Inštitút participácie Trenčín, ktorý sídli na mestskom úrade, pomáha občanom zapojiť sa do rozhodovacích procesov v meste.   O možnostiach, ako sa podieľať na plánovaní a rozvoji mesta a tiež o tom, ako byť súčasťou aj iných aktivít, sa koordinátorky participácie…
7. 5. 2024 článok
Autobusy mestskej hromadnej dopravy Trenčín začnú počas roka 2024 premávať podľa nového vylepšeného cestovného poriadku. Jeho tvorbe predchádzala dôkladná analýza súčasného grafikonu a vyhodnotenie dát o vyťaženosti jednotlivých liniek. Verejná prezentácia novej koncepcie bude 15. mája 2024 v…
3. 5. 2024 článok
V pondelok, 6. mája 2024, bude o 14.00 h v sobášnej miestnosti mestského úradu (1. poschodie) zasadať Komisia športu. V programe sa budú zaoberať predovšetkým pripravovaným podujatím Športovec roka 2023 a Záverečnému účtu mesta Trenčín 2023. V pondelok, 6. mája 2024, sa zíde Výbor mestskej časti…
10. 1. 2024 článok
Trenčianske povesti a realita - to je téma prvej tohoročnej prechádzky mestom so sprievodcom. Uskutoční sa v sobotu 13. januára 2024 so začiatkom o 16.00 hodine. Najznámejšou trenčianskou povesťou je príbeh o hradnej studni. Často spomínané aj menej známe príbehy majú reálny základ, ktorý dopĺňa…
29. 11. 2023 článok
V sobotu 2. decembra 2023 sa môžete pridať v rámci cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom k ďalšej prechádzke, tento raz bude s témou "Vianočné chrámy - Farský kostol a kostol Notre Dame". Prechádzka sa začína pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí o 16.00 hodine. Nad Mierovým…
1. 3. 2024 článok
V pondelok 4. marca 2024 sa o 17.30 h v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ulici (miestnosť č. 53 - zasadačka) uskutoční stretnutie Výboru mestskej časti Juh. Poslanci sa vyjadria k zmenám v Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom…
22. 3. 2024 článok
V pondelok 25. marca 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Cyklokomisia. Rokovať bude najmä o aktuálnom stave pripravovaných cykloprojektov. V utorok 26. marca 2024 sa uskutoční riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho začiatok je o 8.30 hodine. Sledovať ho…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
27. 5. 2024 článok
Menej liniek, ale viac odchodov na nich. Návrh novej koncepcie MHD prináša zjednodušenie siete a skrátenie intervalov na linkách, autobusov má teda premávať viac než v starom grafikone. Na Juhu a Sihoti by mali jazdiť spoje MHD dokonca každých 5 minút. Na príprave nového cestovného poriadku, ktorý…
2. 10. 2023 článok
V pondelok, 2. októbra 2023, sa o 17.30 h v zasadacej miestnosti (spojovacej chodby) ZŠ, Novomeského stretne Výbor mestskej časti Juh. Prítomní poslanci i občania získajú informáciu o aktuálnych aj pripravovaných investičných akciách v mestskej časti Juh ešte pre rok 2023. Obyvatelia dostanú…
30. 10. 2023 článok
Vo štvrtok 2. novembra 2023 sa o 16.00 h stretne v priestoroch Denného centra na Sihoti Výbor mestskej časti Sever. Program má 6 bodov, medzi nimi je i prerokovanie majetkového prevodu. Ide o predaj časti pozemku, ktorý sa nachádza popri bytovom dome na Ulici Gen. Viesta, kde je ukončená výstavba…
7. 6. 2024 článok
V pondelok, 10. júna 2024, sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ (1.poschodie) začne schôdza Výboru mestskej časti Stred. Program obsahuje návrhy majetkovo - právneho charakteru, ale priestor bude aj na vyjadrenia k otázkam občanov z predchádzajúceho stretnutia VMČ a tiež na ďalšie…
28. 3. 2024 článok
V utorok 2.apríla 2024 sa o 14.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Komisia športu. V programe sú témy ako Športovec roka 2023 či informácia o športových akciách v apríli 2024. V stredu 3. apríla 2024 sa o 13.00 h v sobášnej sieni mestského úradu stretnú členovia Komisie kultúry a…
27. 8. 2023 stránka
Mesto Trenčín má zriadenú verejnú elektronickú schránku, prostredníctvom ktorej môžete s Mestom komunikovať elektronicky, aj cez portál ÚPVS Slovensko.sk. Číslo elektronickej schránky Mesta Trenčín je E0005587936. Odpovede na najčastejšie otázky môžete nájsť na portáli Slovensko.sk.  
31. 10. 2023 článok
V sobotu 4. novembra 2023 sa môžete opäť vybrať na prechádzku mestom so sprievodcom a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Tento raz budú témou trenčianske remeslá a cechy. Začiatok je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí 9. Ktoré cechy vznikli ako prvé v Trenčíne? Čo mal na…
30. 8. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 2. septembra 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom a dozviete sa veľa zaujímavostí a faktov o trenčianskych pedagógoch. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. V Trenčíne pôsobili viacerí výnimoční pedagógovia. Vladimír…
3. 10. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 7. októbra 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom a dozviete sa veľa zaujímavostí a faktov o neznámych známych ženách. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Hoci niektoré ženy vynikali vo svojom odbore, ich životné osudy…
3. 11. 2023 článok
V pondelok 6. novembra 2023 sa o 16.00 h stretne vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne na 1. poschodí Výbor mestskej časti Stred. V programe sú žiadosti o viaceré majetkoprávne vysporiadania, ale aj odpovede na predchádzajúce otázky obyvateľov. Výbor mestskej časti Juh sa zíde…
17. 5. 2024 článok
Mesto Trenčín plánuje revitalizovať vnútroblok na Kvetnej a jej obyvatelia, ako aj návštevníci, sú súčasťou  plánovania. Spoločnými stretnutiami, rozhovormi a mapovaním okolia zisťujeme Vaše podnety, názory a postrehy, aby sme mohli navrhnúť riešenia, ktoré budú slúžiť celej komunite.  Prosím o…
9. 10. 2023 článok
Dnes, 9. októbra 2023, bude o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti (1. poschodie) mestského úradu rokovať Výbor mestskej časti Stred. V programe je prerokovanie žiadostí obyvateľov o odkúpenie pozemkov na Družstevnej ulici, medzi prístupovou komunikáciou a garážami vo vlastníctve žiadateľov. Ide…
2. 8. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 5. augusta 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom. Jej témou budú časy rebélie a vojen – Stavovské povstania a bitka pri Hámroch. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Stavovské povstania uhorskej šľachty výrazne…