Počet výsledkov: 385

2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
28. 1. 2022 článok
Napíšte do rubriky Otázky a odpovede, ktorú nájdete aj s archívom zodpovedaných otázok na mestskom webe. Len v tomto roku sme na otázky Trenčanov v tejto rubrike odpovedali za prvých 28 dní na 74 otázok. V minulom roku sme zverejnili 1 047 odpovedí a v roku 2020 to bolo 1093 odpovedí. Prosíme…
11. 6. 2021 stránka
Položením otázky zároveň udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na mailovej adrese: oou@trencin.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním…
21. 4. 2024 článok
V utorok 23. apríla  2024 sa o 16.00 h v zasadacej miestnosti KKC Hviezda uskutoční rokovanie Komisie kultúry a cestovného ruchu. Výnimočne v ten istý čas a na tom istom mieste zasadne aj Komisia finančná a majetková. Program oboch komisií bude totožný.  Témou bude projekt EHMK 2026, ale aj…
5. 4. 2024 článok
V pondelok 8. apríla  2024 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu  (1. poschodie) stretne Výbor mestskej časti Stred. Poslanci zastupujúci obyvateľov mestskej časti Stred  sa budú zaoberať žiadosťou o zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy…
27. 9. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte…
22. 4. 2021 článok
V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené často kladené otázky ku tejto výzve. Tento dokument je možné nájsť na stránke poskytovateľa NFP, konkrétne na…
11. 8. 2021 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo často kladené otázky (FAQ) k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67 zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Často kladené otázky sú k dispozícii na tomto webovom…
11. 3. 2024 článok
V pondelok, 11. marca 2024, sa o 16.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín uskutoční rokovanie Výboru mestskej časti Stred.   Poslanci prerokujú žiadosti týkajúce sa majetkových prevodov, ale aj umiestnenia letných terás a ich rozmerov. Jednou z téme bude aj riešenie dopravnej situácie na…
5. 3. 2024 článok
Vo štvrtok 7. marca 2024 sa o 14.30 h uskutoční rokovanie Komisie školstva a mládeže. Členovia komisie sa zídu v budove mestského úradu (zasadacia miestnosť č. 101,1. poschodie). V programe sa budú venovať najmä vyhodnoteniu dotácií v oblasti mládeže a v oblasti školstva. V ten istý deň (7.marca)…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
8. 2. 2024 článok
Kultúrno-informačné centrum (KIC) ponúka novinku pre ľudí, ktorým sa ťažšie chodí, ale radi by sa zúčastňovali Prechádzok mestom so sprievodcom. Nedávno sa podarilo zaobstarať invalidný vozík pre tých milovníkov histórie, ktorí majú problémy s dlhším chodením. Prechádzky mestom so sprievodcom sa…
22. 3. 2024 článok
V pondelok 25. marca 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Cyklokomisia. Rokovať bude najmä o aktuálnom stave pripravovaných cykloprojektov. V utorok 26. marca 2024 sa uskutoční riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho začiatok je o 8.30 hodine. Sledovať ho…
28. 3. 2024 článok
V utorok 2.apríla 2024 sa o 14.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Komisia športu. V programe sú témy ako Športovec roka 2023 či informácia o športových akciách v apríli 2024. V stredu 3. apríla 2024 sa o 13.00 h v sobášnej sieni mestského úradu stretnú členovia Komisie kultúry a…
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
1. 3. 2024 článok
V pondelok 4. marca 2024 sa o 17.30 h v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ulici (miestnosť č. 53 - zasadačka) uskutoční stretnutie Výboru mestskej časti Juh. Poslanci sa vyjadria k zmenám v Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom…
10. 1. 2024 článok
Trenčianske povesti a realita - to je téma prvej tohoročnej prechádzky mestom so sprievodcom. Uskutoční sa v sobotu 13. januára 2024 so začiatkom o 16.00 hodine. Najznámejšou trenčianskou povesťou je príbeh o hradnej studni. Často spomínané aj menej známe príbehy majú reálny základ, ktorý dopĺňa…
29. 11. 2023 článok
V sobotu 2. decembra 2023 sa môžete pridať v rámci cyklu Prechádzky mestom so sprievodcom k ďalšej prechádzke, tento raz bude s témou "Vianočné chrámy - Farský kostol a kostol Notre Dame". Prechádzka sa začína pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí o 16.00 hodine. Nad Mierovým…
30. 10. 2023 článok
Vo štvrtok 2. novembra 2023 sa o 16.00 h stretne v priestoroch Denného centra na Sihoti Výbor mestskej časti Sever. Program má 6 bodov, medzi nimi je i prerokovanie majetkového prevodu. Ide o predaj časti pozemku, ktorý sa nachádza popri bytovom dome na Ulici Gen. Viesta, kde je ukončená výstavba…
2. 10. 2023 článok
V pondelok, 2. októbra 2023, sa o 17.30 h v zasadacej miestnosti (spojovacej chodby) ZŠ, Novomeského stretne Výbor mestskej časti Juh. Prítomní poslanci i občania získajú informáciu o aktuálnych aj pripravovaných investičných akciách v mestskej časti Juh ešte pre rok 2023. Obyvatelia dostanú…
31. 10. 2023 článok
V sobotu 4. novembra 2023 sa môžete opäť vybrať na prechádzku mestom so sprievodcom a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Tento raz budú témou trenčianske remeslá a cechy. Začiatok je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí 9. Ktoré cechy vznikli ako prvé v Trenčíne? Čo mal na…
30. 8. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 2. septembra 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom a dozviete sa veľa zaujímavostí a faktov o trenčianskych pedagógoch. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. V Trenčíne pôsobili viacerí výnimoční pedagógovia. Vladimír…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
3. 10. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 7. októbra 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom a dozviete sa veľa zaujímavostí a faktov o neznámych známych ženách. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Hoci niektoré ženy vynikali vo svojom odbore, ich životné osudy…
3. 11. 2023 článok
V pondelok 6. novembra 2023 sa o 16.00 h stretne vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne na 1. poschodí Výbor mestskej časti Stred. V programe sú žiadosti o viaceré majetkoprávne vysporiadania, ale aj odpovede na predchádzajúce otázky obyvateľov. Výbor mestskej časti Juh sa zíde…
26. 5. 2023 článok
Členovia Cyklokomisie sa zídu v pondelok 29. mája 2023 o 16.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín. Prerokujú aktuálny stav schválených cykloprojektov i tých, ktoré sú v schvaľovacom procese alebo sa aktuálne pripravujú. Hovoriť budú aj o nových projektoch cyklodopravy do konca volebného…
9. 10. 2023 článok
Dnes, 9. októbra 2023, bude o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti (1. poschodie) mestského úradu rokovať Výbor mestskej časti Stred. V programe je prerokovanie žiadostí obyvateľov o odkúpenie pozemkov na Družstevnej ulici, medzi prístupovou komunikáciou a garážami vo vlastníctve žiadateľov. Ide…
7. 7. 2023 článok
V pondelok 10. júla 2023 sa o 16.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ Trenčín (1. poschodie) uskutoční rokovanie Výboru mestskej časti Stred. Občania dostanú odpovede na otázky z predchádzajúceho obdobia a bude priestor i na ich nové podnety. Komisia športu sa zíde v utorok 11. júla 2023 o 14…
2. 8. 2023 článok
Vyberte sa v sobotu 5. augusta 2023 spolu so sprievodkyňou na prechádzku Trenčínom. Jej témou budú časy rebélie a vojen – Stavovské povstania a bitka pri Hámroch. Stretnutie je o 16.00 hodine pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Stavovské povstania uhorskej šľachty výrazne…
12. 5. 2023 článok
Poslanci za mestskú časť Stred sa zídu na rokovaní VMČ 15. mája 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu na 1. poschodí. Okrem toho, že poslanci občanom poskytnú odpovede na ich predchádzajúce otázky, vyjadria sa napríklad aj k žiadosti o prenájom pozemku za účelom majetkovo-právneho…
13. 10. 2023 článok
„Ja, ako občan tohto mesta, platím poctivo daň z nehnuteľností, daň za psa a tiež aj za smeti. Stane sa mi občas, že sa oneskorím s platbou, ale vždy zaplatím. Pozeral som si zverejnený zoznam neplatičov miestnych daní a zdá sa mi, že je ich stále viac. Ako je to možné, ak sa vymáhanie nedoplatkov…
27. 11. 2023 článok
Dnes, v pondelok 27. novebra 2023 bude o 16.00 h rokovať v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne Cyklokomisia. V rámci programu sa členova komisie budú venovať napríklad aj návrhu rozpočtu mesta na budúci rok, či aktuálnemu stavu projektov „Cyklotrasa Pod Juhom - 3. Etapa” a „Cyklotrasa…
2. 6. 2023 článok
Geodetický a kartografický ústav Bratislava nás informoval, že v utorok 6. Júna 2023 bude vykonávať plánované geodetické činnosti podľa § 14 až § 17 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v katastrálnom území mesta Trenčín na bode geodetických základov …
24. 1. 2024 článok
S novým rokom prichádzajú aj nové možnosti na rozvíjanie tvorivosti a talentu v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Ak sa chcete vzdelávať v kultúrno-kreatívnom priemysle, objavovať nové možnosti, nadobúdať zručnosť, je pre vás workshop v KKC Hviezda ideálnou príležitosťou.   V KKC Hviezda chceme…
2. 3. 2023 článok
V sobotu 4. marca 2023 vás pozývame na ďalšiu Prechádzku mestom so sprievodcom. Tentoraz bude reč o akčných kňazoch, akými boli Stárek, Zeman, Branecký. Prechádzky mestom pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín. Mnohí kňazi sa okrem náboženských povinností aktívne podieľali na spoločenskom…
6. 12. 2023 článok
Tradičná jesenná diskusia s primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom sa uskutočnila 28. novembra 2023 v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Ponúkame vám z nej videozáznam. 00:48 Ekonomika mesta 02:41 Čo sa deje v našom meste? 06:45 Čo je nové v mobilite? 11:33 Eurofondy a dotácie 19:00…
21. 9. 2022 článok
Dobíjanie dopravných kariet SAD Trenčín a.s. a študentských kariet (ISIC) v autobusoch MHD Trenčín (v červených Transdev autobusoch) nie je možné. Cestujúci MHD Trenčín môžu aj naďalej za prepravu platiť čipovou kartou alebo si lístok môžu zakúpiť v hotovosti u vodiča. Platba v hotovosti je však z…
26. 1. 2024 článok
Počas januárového mobilného zberu oleja 19. – 20. 1. 2024 Trenčania priniesli takmer 2 tisíc litrov použitých kuchynských olejov a tukov, ktoré mohli byť zhodnotené a použité na výrobu biopaliva. O výsledkoch mobilného zberu informovala mesto Trenčín spoločnosť Meroco, ktorá od ľudí prevzala v…
28. 8. 2023 článok
V stredu 30. augusta 2023 o 14.00 hodine sa uskutoční v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín verejné zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Západ. V programe je okrem prerokovania žiadostí odborných útvarov Mestského úradu Trenčín k návrhom majetkových prevodov aj prerokovanie návrhu na rozšírenie…
21. 12. 2022 článok
V referende, ktoré je naplánované na 21. januára 2023, bude možné hlasovať aj poštou, s hlasovacím preukazom alebo do prenosnej schránky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vydala 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022…
21. 11. 2023 článok
Tradičná jesenná diskusia s primátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023 v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda so začiatkom o 17.30 hodine. Občania môžu svoje otázky adresovať primátorovi na info@trencin.sk alebo ich položiť priamo na mieste.
11. 8. 2023 článok
V pondelok 14. augusta 2023 o 16.00 hodine sa uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti na 1. poschodí Mestského úradu v Trenčíne verejné zasadnutie Výboru mestskej časti Stred. V programe je naplánovaných 6 bodov. Medzi nimi napríklad aj odpovede na požiadavky občanov z minulého obdobia, no čas…
9. 1. 2024 článok
Športové kluby, ktoré majú záujem uchádzať sa o dotácie na svoju činnosť v roku 2024, majú čas na vyplnenie Dotazníka pre športové kluby do 31. januára 2024. Už čoskoro bude vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta Trenčín na aktivity v oblasti športu a telesnej kultúry v…
8. 9. 2023 článok
V pondelok, 11. septembra 2023, bude o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Trenčín (1.poschodie) rokovať Výbor mestskej časti Stred. Poslanci za mestskú časť Stred prerokujú žiadosti, týkajúce sa majetkových prevodov a vyjadria sa aj k návrhu na rozšírenie parkovacej zóny v meste Trenčín,…
12. 10. 2023 článok
Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňujú na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023. Je súčasťou európskeho projektu Household Finance and Consumption Survey, koordinovaného Európskou centrálnou bankou. Zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny…
22. 9. 2022 článok
Aj počas týchto dní si Mestskí policajti v Trenčíne všímali správanie cyklistov na našich uliciach. Aké však bolo ich prekvapenie, keď im popri kontrole ponúkli za odmenu užitočný darček – svetlo na ich bicykel. Mesto Trenčín sa aj takouto formou zapojilo do kampane na podporu udržateľnej mestskej…
5. 9. 2023 článok
Členovia Finančnej a majetkovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne sa zídu v stredu, 6. septembra 2023, o 16.00 h v zasadacej miestnosti č. 109 na prízemí v budove Centra rozvoja mesta na Farskej ulici 10. V programe je niekoľko bodov, okrem iného komisia prerokuje Zásady hospodárenia…