Počet výsledkov: 201

2. 2. 2018 stránka
Otázka č. 1: Mesto je platcom DPH resp. ma štatút zdaniteľnej osoby? Mesto nie je platcom DPH (v zmysle § 3 , Zákona o dani z pridanej hodnoty).   Otázka č. 2: Treba si však uvedomiť, že samotným vytvorením webovej stránky sa situácia sama od seba nezlepší - exituje určitý plán alebo…
20. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 bude vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
24. 4. 2018 článok
Od utorka 24. apríla 2018 je vypnutá sekcia Otázky a odpovede na internetovej stránke mesta. Dôvodom je kopírovanie dát zo starej webovej stránky na novú pred jej spustením na konci apríla. Občania sa však môžu i naďalej pýtať, prípadne posielať svoje podnety na adresu erika.sagova…
16. 11. 2017 stránka
31. 1. 2018 stránka
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl vyhlásenej 3.11.2016 pod kódom IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1. Tieto otázky sú dostupné na…
13. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.08.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do…
14. 3. 2007 článok
Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa…
2. 9. 2018 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou na TVK tel: 0800 115 495 Problémy s distribúcoiu elektriny na ZSE tel: 0800 111 567 Akútne stavy…
15. 10. 2013 článok
Študentom končiacich ročníkov stredných škôl a nezamestnaným absolventom stredných škôl je určené podujatie s názvom Informačné fórum pre stredoškolákov. Uskutoční sa vo štvrtok 24. októbra v Posádkovom klube. V čase od 9.00 do 13.00 hodiny tam nájdu mladí ľudia informácie o …
2. 11. 2018 článok
Vo štvrtok 25. októbra 2018 sa v metskej športovej hale konalo každoročné stretnutie primátora mesta Richarda Rybníčka s občanmi, na ktorom primátor obyvateľom Trenčína prezentuje svoj odpočet za uplynulý rok a odpovedá na otázky. 
3. 10. 2018 článok
Pravidelné Prechádzky mestom so sprievodcom pokračujú v sobotu 6. októbra 2018. Stretnutie bude pri autobusovej zastávke Kubrá – námestie. Je potrebné mať so sebou občiansky preukaz. Prechádzka bude bez vstupného. Téma prechádzky 1. svetová vojna a vznik Československej republiky návštevníkov…
27. 8. 2018 stránka
Mesto Trenčín má zriadenú verejnú elektronickú schránku, prostredníctvom ktorej môžete s Mestom komunikovať elektronicky, aj cez portál ÚPVS Slovensko.sk. Číslo elektronickej schránky Mesta Trenčín je E0005587936. Odpovede na najčastejšie otázky môžete nájsť na portále Slovensko.sk.  
25. 9. 2018 článok
Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín v rokoch 2017 a 2018 bude témou podujatia, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Seminár bude v piatok 28. septembra 2018 v refektári Kolégia piaristov v Trenčíne so začiatkom o 14.00 hodine. Vstup…
21. 6. 2018 článok
Prosíme občanov, akékoľvek škody na verejnej zeleni, mestských budovách a majetku nám môžete hlásiť do sekcie Otázky a odpovede, ideálne s fotkou a presným umiestnením. Problémy s kanalizáciou ideálne na TVK tel: 0800 115 495 Akútne stavy ohrozujúce zdravie a majetok volajte bezodkladne hasičov…
7. 9. 2018 článok
Diváci sa môžu tešiť na 11 inscenácií a sprievodný kultúrny program. Týždeň európskej monodrámy otvorí v nedeľu 9. septembra o 18.00 hodine český herec Stanislav Majer politicky nekorektnou modrámou Herec a stolár. Inscenácia Stanislava Majera, v ktorej hľadá odpovede na otázky o stave svojej…
22. 10. 2018 článok
Vo štvrtok 25. októbra 2018 sa o 17.30 h uskutoční v Mestskej športovej hale na Sihoti tradičná diskusia s primátorom nášho mesta Richardom Rybníčkom. Primátor tak Trenčanom opäť po roku odprezentuje svoj odpočet za rok 2018. Samozrejme, bude priestor i na otázky. Tie môžu občania klásť priamo na…
31. 7. 2018 článok
Dnes, v utorok 31. júla, sa začala distribúcia augustového vydania mestských novín do schránok všetkých Trenčanov. Z obsahu vyberáme: Trojičný stĺp je obnovený i požehnaný Ovlažte sa vodnou hmlou Korčuliarsky školský program pre deti aj v Trenčíne Zamerané na chodníky Zo zápisníka…
28. 4. 2018 článok
Nový mestský web bude dostupný na www.trencin.sk od pondelka 30. apríla 2018. Počas skúšobnej „prevádzky“ ho mohli občania pripomienkovať na novy.trencin.sk. Niekoľko ich podnetov bolo do stránky zapracovaných. Upozorňujeme, že môže v prvých dňoch dôjsť k výpadkom, ktoré ale nebudú dlhodobé. Web…
31. 5. 2018 článok
Vyberte sa už túto sobotu 2. júna 2018 na ďalšiu z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom. Dozviete sa viac o príbehoch a legendách spojených s naším mestom. Najznámejšia z nich je povesť o trenčianskej hradnej studni. Často spomínané aj menej známe príbehy majú reálny základ, ktorý dopĺňa…
9. 5. 2018 stránka
VMČ STRED    VMČ SEVER     VMČ JUH         VMČ ZÁPAD       16.01.2012 11.01.2012 06.02.2012 25.01.2012 20.02.2012 08.02.2012 05.03.2012 29.02.2012 19.03.2012 14.03.2012 02.04.2012 28.03.2012 16.04.2012 11.04.2012 07.05.2012 25.04.2012 21…
2. 5. 2018 článok
Na ďalšiu z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom sa môžete vybrať už najbližšiu sobotu 5. mája 2018 o 16.00 hodine. Čo bolo najväčším lákadlom Baru Parisiensi? Na ktorom dome je vyobrazený včelí úľ a prečo? Ako sa zachránil František Palacký počas povodne v roku 1813? Odpovede aj na tieto…
28. 11. 2017 článok
Stolovanie a príprava tradičných jedál je téma najbližšej prechádzky mestom so sprievodcom. Uskutoční sa v sobou 2. decembra 2017 o 16.00 hodine. Kde bolo najčestnejšie miesto pri stole? Na čo sa používali ťapše a variaky? Prečo gazdiná jedla sama a posledná? Odpovede…
8. 2. 2018 článok
Nový mestský web je skúšobne dostupný na novy.trencin.sk. Jeho obsah sa postupne napĺňa. Podobne je to aj s novou turistickou podstránkou visit.trencin.sk. Dizajn a funkcionalita obidvoch stránok nie sú finálne a budú sa upravovať. Web novy.trencin.sk je naprogramovaný na otvorenej platforme…
4. 12. 2017 článok
Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa v Mestskej športovej hale na Sihoti konalo tradičné novembrové stretnutie primátora mesta Richarda Rybníčka s obyvateľmi Trenčína. Pozrite si záznam z tohto stretnutia: 1. Odpočet primátora mesta za rok 2017 2. 01:00:10 Odpovede na otázky od občanov
27. 2. 2018 článok
V sobotu 3. marca 2018 pokračuje cyklus Prechádzky mestom so sprievodcom. Stretnutie bude o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí. Osvietenská panovníčka Mária Terézia sa premyslenými reformami usilovala o zlepšenie situácie monarchie, jej obyvateľstva, ako aj…
20. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF NSK pozýva všetkých potencionálnych žiadateľov na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.1.1 …
20. 8. 2018 článok
Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK pozýva všetkých potencionálnych žiadateľov na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.2.1 …
3. 10. 2017 článok
Cyklus sprevádzaných prechádzok mestom Trenčín pokračuje už najbližšiu sobotu 7. októbra 2017. Tentoraz sa so sprievodcom pozrieme na miesta spojené s rehoľnými rádmi. Rehoľné rády výrazne ovplyvňovali a pozitívne vplývali na rozvoj života v meste. Rehoľníci sa venovali výchove detí aj…
9. 5. 2018 stránka
 VMČ STRED  VMČ SEVER  VMČ JUH  VMČ ZÁPAD 21.01.2013 09.01.2013 odpovede na požiadavky 07.01.2013 16.01.2013 18.02.2013 príloha k zápisnici 13.02.2013 odpovede na požiadavky 04.02.2013 30.01.2013 18.03.2013 13.03.2013 odpovede na požiadavky 04.03…
28. 8. 2017 článok
V sobotu 2. septembra sa uskutoční ďalšia z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom. Začiatok je o 16.00 hodine. Prepojenie Trenčína železnicou s Budapešťou, Bratislavou a Žilinou zabezpečilo na konci 19. storočia rýchly hospodársky aj spoločenský rozvoj mesta. Výstavba…
19. 7. 2018 článok
Ako je možné obyčajné veci používať neobyčajne? Ako premeniť obyčajný smetiak na kozmickú loď, automobil alebo morský koráb? Odpovede prezradí detským divákom Teatro Fortissimo už najbližšiu nedeľu 22. júla popoludní v Átriu pod Mestskou vežou. Známy trenčiansky mím Vlado Kulíšek s hudobným…
19. 9. 2018 stránka
Trenčianske vianočné trhy sa uskutočnia v termíne od 10. 12. 2018 do 23. 12. 2018 v čase od 10.00 do 18.00 hod. na ulici Hviezdoslavova a Jaselská pred Posádkovým klubom (ODA) v Trenčíne iba s predajom spotrebného tovaru a textilu. Poplatok za stánok je stanovený nasledovne: Mestský stánok …
27. 6. 2017 článok
Témou ďalšej prechádzky mestom so sprievodcom bude v sobotu 1. júla 2017 Park a Sihoť. Na bývalých pozemkoch Ilešháziovcov vznikol z iniciatívy farára Ľudovíta Stárka park, ktorý sa čoskoro stal obľúbeným miestom osláv, promenádnych koncertov a odpočinku. Výstavba Sihote, jednej z…
20. 11. 2017 stránka
Noviny Mesta Trenčín INFO vychádzali od 1. júla 2004 ako dvojtýždenník v rozsahu 16 strán. Od augusta 2009 do októbra 2010 vychádzalo INFO raz mesačne na 24 stranách. V ďalšom období bolo pre zlú finančnú situáciu Mesta Trenčín vydávanie novín zastavené až do decembra 2011. Odvtedy vychádza INFO…
17. 4. 2018 stránka
Webový formulár Uvedením osobných údajov vo formulári dávam svoj súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov za účelom zasielania newsletterov a vzájomnej komunikácie (napríklad prístup k otázkam a odpovediam, prihlásenie sa odoberania noviniek). Prevádzkovateľ Mesto Trenčín sídlo Mierové…
23. 5. 2018 článok
Dovoľujeme si Vás informovať, že 23.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb…
16. 2. 2018 článok
Prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, čo vyžaduje pomoc mestskej polície, môžete v stredu 21. februára 2018. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa vám bude venovať od 14.00 do 17.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2.
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 22.2.2017 FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzvam na projektové zámery č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie z 13. februára 2017 (Základné školy) a IROP-PO2-SC222-PZ-2016-3 v znení…
21. 9. 2018 článok
Školopovinných detí pribúda. V Zámostí je tento fakt citeľný najmä pre Základnú školu Na dolinách, ktorá potrebuje voľné priestory pre otvorenie ďalších tried. Dočasne v nej sídli aj súkromná základná škola Futurum. Pri riešení tohto problému ide ale o tri budovy, štyri školy a o všetky deti, ktoré…
30. 5. 2017 článok
V sobotu 3. júna sa uskutoční ďalšia z cyklu Prechádzok mestom so sprievodcom, ktoré pre návštevníkov pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín. Mosty v Trenčíne patria neodmysliteľne ku každodennému životu, pretože zabezpečujú dôležité prepojenie pravého a ľavého brehu Váhu. Pôvodne…
5. 4. 2017 článok
Obyvatelia Trenčína by mali v tomto týždni nájsť vo svojich schránkach aprílové vydanie informačných novín samosprávy. Štvrté tohtoročné vydanie prináša odpovede na najčastejšie kladené otázky o parkovaní, venuje sa napríklad aj oprave starého cestného mosta, jarnému upratovaniu a…
16. 3. 2018 článok
Prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, čo vyžaduje pomoc mestskej polície, môžete v utorok 20. marca 2018. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa vám bude venovať od 14.00 do 17.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2.
11. 7. 2018 článok
Mamičky sa konečne dozvedia, čo sa deje, keď doma nie sú, v cykle detských divadelných predstavení v Átriu pod Mestskou vežou o 16.00 hodine už najbližšiu nedeľu 15. júla 2018. Keď malé dievčatko vyrastie v mladú slečnu a svadba je na dosah, svadobný otec - klaun vytiahne jej detské spomienky z…
27. 3. 2017 článok
Už najbližšiu sobotu 1. apríla 2017 pokračuje cyklus Prechádzok mestom so sprievodcom ďalšou zaujímavou témou – Svadobné zvyky. Svadba bola jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Spájala sa s množstvom zvykov, veštieb a magických úkonov na zabezpečenie…
17. 2. 2017 článok
Nová webová stránka už počas prvých 10 dní zaznamenala vyše 6 100 návštev. Na trencin.sk/parkovanie sú na jednom mieste sústredené kompletné informácie o novom spôsobe parkovania v Trenčíne, postupy ohľadom vybavovania parkovacích kariet a tiež pravidelne dopĺňané aktuality. …
8. 3. 2018 článok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiace orgán pre IROP vydal dňa 10.10.2017 aktualizáciu č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19. Aktualizácia výzvy je dostupná na webe…
21. 9. 2017 článok
Prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, v čom im môže mestská polícia pomôcť, môžu ľudia v stredu 27. septembra 2017. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa im bude venovať od 14.00 do 17.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2.
15. 12. 2017 článok
V utorok 19. decembra od 14.00 do 17.00 h môžu ľudia prísť do sídla Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2 s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, v čom im môže mestská polícia pomôcť. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa im bude osobne venovať.
18. 12. 2017 článok
V utorok 19. decembra od 14.00 do 17.00 h môžu ľudia prísť do sídla Mestskej polície na Hviezdovej ulici 129/2 s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, v čom im môže mestská polícia pomôcť. Náčelník Mestskej polície Trenčín Ivan Liptai sa im bude osobne venovať.