V budúcom týždni zasadne Cyklokomisia a VMČ Západ

21. 6. 2024

V pondelok 24. júna 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu začne mimoriadne rokovanie Cyklokomisie.

Členovia komisie sa v rámci programu budú venovať najmä cyklistickej infraštruktúre v súvislosti s riešením križovatky pod Juhom a ideovým riešeniam cyklodopravy na rok 2025.

V stredu 26. júna 2024 sa o 16.00 h v sobášnej sieni mestského úradu zíde Výbor mestskej časti (VMČ)  Západ.

V programe je prerokovanie návrhu na majetkovoprávne vysporiadanie s cieľom výstavby nových parkovacích miest v lokalite Bavlnárskej ulice, poslanci sa vyjadria aj k navrhovanej novej koncepcii MHD Trenčín. Obyvatelia mestskej časti Západ dostanú odpovede na svoje otázky a budú mať priestor tlmočiť svoje ďalšie podnety.

Zasadnutia komisií a VMČ sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!