Máte podnet alebo otázku na mestský úrad?

28. 1. 2022

Napíšte do rubriky Otázky a odpovede, ktorú nájdete aj s archívom zodpovedaných otázok na mestskom webe. Len v tomto roku sme na otázky Trenčanov v tejto rubrike odpovedali za prvých 28 dní na 74 otázok. V minulom roku sme zverejnili 1 047 odpovedí a v roku 2020 to bolo 1093 odpovedí.

Prosíme občanov, aby už nevyužívali portál Odkaz pre starostu, nakoľko sme s ním ukončili spoluprácu, ktorá trvala od 7. decembra 2012 a za ktorú ďakujeme. Naše rozhodnutie súvisí s tým, že máme už niekoľko rokov osvedčenú rubriku Otázky a odpovede na mestskom webe a kde sme zaznamenali v ostatných rokoch značný nárast príspevkov. V posledných rokoch prijímame tisíc až 1200 otázok od našich obyvateľov. To je dvojnásobne viac, ako v čase, keď sme začali spolupracovať s portálom Odkaz pre starostu.

Mestská rubrika Otázky a odpovede je základným komunikačným kanálom samosprávy s obyvateľmi a zároveň je veľmi efektívnym aj cenným zdrojom podnetov a informácií od občanov.

Samozrejme, pre samosprávy, ktoré nemajú nastavenú komunikáciu so svojimi občanmi, je určite spolupráca s Odkazom pre starostu užitočná. My ju však vnímame ako komplikovanú a zdĺhavejšiu, keďže otázky prechádzajú cez administrátorov, kým sa k nám dostanú.

Po dlhšej úvahe sme sa teda rozhodli komunikovať s Trenčanmi nie prostredníctvom aj tretej strany, ale len priamo a teda našou osvedčenou cestou cez rubriku Otázky a odpovede, ktorá je podľa nás najrýchlejšia a najjednoduchšia aj pre obyvateľov mesta.

Naďalej zostávame s občanmi v spojení aj prostredníctvom tel. liniek, emailov, mestských novín, instagramu či facebooku.

Ak teda máte podnet alebo otázku na mestský úrad, nech sa páči, napíšte nám do rubriky Otázky a odpovede. Reagovať na vaše príspevky sa snažíme čo najskôr, ako je to možné.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!