Otázky a odpovede na webe

14. 3. 2007

Pre skvalitnenie komunikácie medzi občanom a mestskou samosprávou obohatilo Mesto Trenčín svoju webovú stránku o novú možnosť komunikácie. Je ňou kontaktná stránka nazvaná Otázky a odpovede, na ktorej môžu občania klásť svoje otázky týkajúce sa fungovania mestskej samosprávy. Spomínaná rubrika sa nachádza na www.trencin.sk, v sekcii Občan a je funkčná počnúc dnešným dňom.

          „Zriadením kontaktnej strany chceme poskytnúť občanom Trenčína ďalšiu možnosť pohodlného získania informácií o fungovaní mestskej samosprávy, a to prostredníctvom internetu. Otázky, ktoré nám dnes občania kladú – telefonicky, písomne alebo mailom – sa totiž častokrát opakujú a z niektorých máme dokonca pocit, že občania sa ešte stále nedostatočne orientujú v samosprávnej problematike. Očakávame, že zverejnením konkrétnych otázok a odpovedí k práci mestskej samosprávy na internete a najmä ich archiváciou formou zoradenia podľa tém sa postupne vytvorí suma často kladených otázok, ktoré pomôžu aj iným záujemcom o podobné informácie. Odpovede budú vypracované zamestnancami mesta, ktorí sú kompetentní pre danú konkrétnu oblasť záujmu, a to do dvoch pracovných dní. V prípade záujmu ju okrem uverejnenia na webe systém zašle aj na zadanú mailovú adresu.“ vysvetľuje princíp fungovania stránky a vzájomnej komunikácie Renáta Kaščáková, vedúca útvaru marketingu MsÚ. 

          Kontaktná stránka Otázky a odpovede poskytne na výber rôzne témy, podľa ktorých sa budú otázky a odpovede zadávať a následne archivovať. Prehľadné listovanie medzi konkrétnymi novšími alebo archivovanými staršími otázkami a poskytnutými odpoveďami by sa mohli stať návodom na riešenie problémov aj ďalším občanom, ktorí túto stránku navštívia. „Mesto si však vyhradzuje právo neuverejňovať maily, ktoré sa nebudú týkať problematiky práce mestskej samosprávy – napríklad rôzne reklamné texty, odkazy na iné stránky a pod., alebo tiež maily s vulgárnym obsahom, prípadne také, ktoré by namiesto konkrétnej otázky obsahovali napríklad urážlivé, znevažujúce či agresívne formulácie,“ dodáva R. Kaščáková.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!