Budúci týždeň budú rokovať dve komisie a VMČ Juh

1. 3. 2024

V pondelok 4. marca 2024 sa o 17.30 h v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ulici (miestnosť č. 53 – zasadačka) uskutoční stretnutie Výboru mestskej časti Juh.

Poslanci sa vyjadria k zmenám v Zmluve o podmienkach výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní reklamných
zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch uzatvorenej so spoločnosťou euroAWK. Prerokujú žiadosť spoločnosti Ebikebox, ktorá požiadala o
výpožičku pozemku o výmere cca 40 m2 za účelom umiestnenia Bikeboxu v rámci areálu Pumptrack v parku pod sídliskom Juh. Občania dostanú odpovede na svoje otázky z predchádzajúceho stretnutia VMČ a budú môcť tlmočiť ďalšie podnety.

V utorok 5. marca 2024 sa o 14.00 h uskutoční vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Trenčín  (1. poschodie) rokovanie Komisie športu.

V programe sa budú členovia komisie venovať aj ankete Športovec roka 2023 a tiež dotáciám na rok 2024.

V stredu 6. marca 2024 sa o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Trenčín  (1. poschodie) zíde Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.

Komisia v rámci programu prerokuje návrh na pridelenie ubytovacej bunky na Kasárenskej ulici, predĺženie nájomných zmlúv a aj zaradenie uchádzačov do evidencie o prenájom nájomného bytu.

Zasadnutia komisií a výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!