Budúci týždeň budú rokovať tri komisie a dva výbory mestských častí

3. 11. 2023

V pondelok 6. novembra 2023 sa o 16.00 h stretne vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne na 1. poschodí Výbor mestskej časti Stred.

V programe sú žiadosti o viaceré majetkoprávne vysporiadania, ale aj odpovede na predchádzajúce otázky obyvateľov.

Výbor mestskej časti Juh sa zíde tiež v pondelok 6. novembra 2023 o 17.30 h na Základnej škole, Východná.

V rámci programu bude prezentovaný aj aktuálny prevádzkový poriadok parkovacej zóny v meste Trenčín. Po tom, ako občania dostanú odpovede na svoje podnety, sa budú môcť opäť pýtať na to, čo ich zaujíma.

V utorok 7. novembra sa o 14.30 h uskutoční online rokovanie Komisie školstva a mládeže.

Členovia komisie sa budú venovať Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín a tiež Informatívnej správe o vykonanej rekonštrukcii prenajatých priestorov Súkromnej základnej školy, L. Novomeského 11. Na rokovanie sa môžete pripojiť prostredníctvom linku, ktorý je zverejnený v pozvánke a programom.

V sobášnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne zasadne v utorok 7. novembra o 14.00 h Komisia športu.

V programe sa bude komisia venovať žiadosti správcu Mestskej športovej haly o preplatenie nekrytých nákladov pre Basketbalový klub AS Trenčín a jeho účasti
v extralige a tiež prvým informáciám k Športovcovi roka 2023.

V stredu 8. novembra 2023 bude o 14.30 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne (1. poschodie) rokovať Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.

Členovia komisie prerokujú napríklad predĺženie nájomných zmlúv a v programe majú aj prehodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trenčín za roky 2018 – 2022.

Zasadnutia komisií i výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!