Pripomíname blížiacu sa uzávierku podávania žiadostí o dotácie

21. 2. 2024

Uzávierka pre podávanie žiadostí o podporu aktivít v tomto roku je pre všetkých šesť oblastí 29. február 2024 o 23.59 h. 

Oblasti podpory:

Dotácie môžu byť poskytnuté len na základe elektronickej žiadosti. Žiadateľ ju vyplní na predpísanom elektronickom formulári, ktorý sa nachádza v systéme e-grant na webovej stránke trencin.egrant.sk a vyplnenú ju elektronicky odošle.

Podporené môžu byť iba projekty, ktorých termín realizácie je do konca roka 2024.

Ak máte záujem uchádzať sa o podporu vašich aktivít v niektorej z oblastí a potrebujete poradiť, môžete sa obrátiť na garantov. Každá oblasť má svojho odborného garanta. Ich kontaktné údaje sú uvedené na podstránkach dotačných oblastí na www.trencin.sk v časti Dotácie.

Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolá v súlade so Všeobecne-záväzným nariadením mesta Trenčín č.7/2012 „O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín“ 15. januára 2024. Žiadosti je možné podať do 29. februára 2024.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!