Tlačivá – Dane a poplatky

Miestne dane

 

Poplatok za komunálne odpady (KO) a drobný stavebný odpad (DSO)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!