Tlačivá – Obchod a služby

Žiadosti na povolenie predaja

Žiadosti na povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

 

Čestné prehlásenia

Príloha k žiadosti na povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

 

Tlačivá k prevádzkam

Oznámenia o prevádzkovom čase, zmene a zrušení prevádzky.

 

Samostatne hospodáriaci roľníci

Tlačivo potrebné na registráciu do evidencie a začatie podnikania ako SHR.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!