Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán

19. 4. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované...

Aktualizácia výzvy zameranej na nemotorovú dopravu

14. 4. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.04.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a...

Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v Žiadostiach o NFP

30. 3. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR...

Zverejnenie výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

26. 3. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.03.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021 verzia 3

1. 3. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 01. 03. 2021 bol na internetovej stránke riadiaceho orgánu IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2021

1. 2. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 01. 02. 2021 bol na internetovej stránke riadiaceho orgánu IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

2. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 02.12.2020 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a...

Projekt Park pre Úspech sa začína realizovať

11. 11. 2020 | Mesto Trenčín

V stredu 11. novembra 2020 odovzdalo mesto Trenčín verejný priestor medzi Továrenskou, Staničnou a Zlatovskou ulicou spoločnostiam, ktoré sa budú spolupodieľať na jeho obnove. Prvé...

Aktualizácia výzvy na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

1. 10. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 30.09.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená ​Aktualizácia č. 2 výzvy...

Zverejnenie výzvy na podporu nemotorovej dopravy

19. 8. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 5.8.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: