Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Informácia o disponibilnej výške alokácie na výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17 - Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení

14. 6. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a...

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

31. 5. 2019 | Mesto Trenčín

RO pre IROP na svojej webovej stránke uverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na na podporu a rozvoj...

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

31. 5. 2019 | Mesto Trenčín

RO pre IROP na svojej webovej stránke uverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít...

Zverejnenie výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre ŠC 2.1.2

29. 5. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.5.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená výzva na výber...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP - Verejná osobná doprava

23. 5. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP vyhlásil dňa 22.5.2019 výzvu na predkladanie Žiadostí na nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti...

Záverečné správy z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. hodnotiace kolo)

30. 4. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. kolo) – zameranej na Zvýšenie počtu žiakov...

Záverečná správa z výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10 Materské školy - 6. hodnotiace kolo

30. 4. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej...

Záverečná správa z výzvy č. IROP-PO2-SC211-2017-17 Deinštitucionalizácia

29. 4. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5. hodnotiace kolo) – zameranej na Podporu prechodu...

Oznámenie o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy na cyklistickú dopravu

17. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev verzia 3.0

10. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať že dňa 8.4.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: