Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Oznámenie o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy na cyklistickú dopravu

17. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil informáciu o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev verzia 3.0

10. 4. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať že dňa 8.4.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram...

Informácia o aktualizácii výzvy na Zelenú infraštruktúru

29. 3. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre IROP dňa 28.3.2019 uverejnil aktualizáciu č. 8 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a...

Aktualizácie výzvy č. IROP-PO2-SC211-2018-27

28. 3. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.3.2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program...

Vyhlásenie výzvy zameranej na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní

28. 3. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.3.2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program...

Informácia o disponibilnej výške alokácie na výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17

19. 3. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (2. - 4. hodnotiace kolo)

11. 3. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. hodnotiace kolo, 3. hodnotiace kolo, 4. hodnotiace kolo)...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. hodnotiace kolo)

11. 3. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (2. kolo) – zameranej na Zvýšenie počtu žiakov...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (2. a 3. hodnotiace kolo)

11. 3. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13  (2. hodnotiace kolo a 3. hodnotiace kolo) – zameranej na...

Informácia o zostatkovej alokácii a uzavretí 8. hodnotiaceho kola výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

22. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dňa 21.2.2019 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnená informácia o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: