Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Vyhlásenie výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

29. 6. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujem si Vás informovať o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl Kód výzvy:...

Informácia o uzatvorení výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65 zameranej na Zelenú infraštruktúru k 28.7.2021

17. 6. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 16.06.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške...

Vyhlásenie výziev v oblasti zdravotníckeho systému

15. 6. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.06.2021 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) zverejnilo na webovej...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 2.2.1 a 2.2.3 v rámci IROP

11. 6. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Výzva č. 2/2021/PO2/ŠC2.2 na výber odborných hodnotiteľov V prípade,...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranej na cyklodopravu

27. 5. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre špecifický cieľ 2.1.1 (Sociálne služby) a 4.3.1 (zelená infraštruktúra) v rámci IROP

26. 5. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:  Výzva č. 3/2021/PO2/ŠC2.1.1 na výber odborných hodnotiteľov Výzva...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 - doprava

18. 5. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 17.05.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva č. 1/2021/PO1 na výber odborných hodnotiteľov pre oblasť...

Informácia o uzavretí výzvy zameranej na podporu nemotorovej dopravy

7. 5. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.05.2021 bol na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam o  uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie...

Často kladené otázky k výzve na Zelenú infraštruktúru

22. 4. 2021 | Mesto Trenčín

V súvislosti s vyhlásenou výzvou o poskytnutie NFP č. IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorá sa zameriava na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach boli zverejnené...

Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované kontrolou tretích strán

19. 4. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie nedostatky spôsobené na strane žiadateľa/prijímateľa identifikované...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: