Prejsť na hlavný obsah
EN

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Zostatok aktuálnej disponibilnej alokácie na výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17 (Deinštitucionalizácia sociálnych služieb)

22. 6. 2018 | Mesto Trenčín

RO pre IROP  na svojej webovej stránke dňa 22.6.2018 informoval o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  na predkladanie ŽoNFP na...

Zostatok aktuálnej disponibilnej alokácie na výzvu č. IROP-PO1-SC122-2016-15 (Cyklodoprava)

15. 6. 2018 | Mesto Trenčín

RO pre IROP  na svojej webovej stránke dňa 14.6.2018 informoval o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a...

Aktuálne disponibilné zostatky výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

11. 6. 2018 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnilo dňa 11.6.2018 aktuálne indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych...

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 (Sociálne služby)

11. 6. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 11.6.2018 bola na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu...

Oznámenie RO pre IROP k výzve č. IROP-PO2-SC223-2016-14

7. 6. 2018 | Mesto Trenčín

RO pre IROP zverejnil dňa 7.6.2018 oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných...

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo)

6. 6. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí...

Informácia o zverejnení aktualizovaného indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2018 verzia 5.0

30. 5. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať že dňa 28.5.2018 bol na stránke ministerstva pôdohospodárstva zverejnený aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o...

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej alokácii pre výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

30. 5. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 29.5.2018 zverejnil RO pre IROP oznámenie o o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia...

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej alokácii pre výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

30. 5. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 29.5.2018 zverejnil RO pre IROP oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských...

FAQ k výzve na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC211-PZ_2018-6 - Sociálne služby na komunitnej úrovni.

23. 5. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 23.05.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: