Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Aktualizácia disponibilnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na cyklo výzvu

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.08.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia...

Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6.8.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o...

Informácia o výzve č. IROP-PO4-SC431-2017-16

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05.08.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Oznámenie RO pre...

Aktualizácie výziev v oblasti Sociálnych služieb

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05.08.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné...

Informácia o uzávierke 11. hodnotiaceho kola a zostatku alokácie na Cyklo výzvu

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: A. Informácia o...

Informácia o aktuálnej disponobilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP...

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 5...

Aktualizácie výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

11. 7. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 9.7.2019 boli na webovej stránke RO pre IROP zverejnené aktualizácie jednotlivých výziev v rámci IROP. Kontrétne sa jedná o tieto...

Informácia o uzatvorení výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

11. 7. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.7.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky uverejnený oznam č. 4 o uzavretí výzvy na...

Informácia o aktualizácií výziev

8. 7. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 8.7.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktualizované nasledovné výzvy: Výzva na...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: