Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Oznámenie o ukončení výzvy s kódom IROP-PO9-SC91-2023-108 FAST CARE

23. 8. 2023 | Mesto Trenčín

Dovoľujme si Vám oznámiť, že na webovom sídle RO pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií...

Ukončenie možnosti predkladania Žiadosti o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou dodatočného príspevku

17. 8. 2023 | Mesto Trenčín

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že 14.9. 2023 nebude možné požiadať o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou dodatočného príspevku v zmysle postupov...

Metodické usmernenie RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty

25. 4. 2023 | Mesto Trenčín

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojej stránke  Metodické...

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98

25. 4. 2023 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 zameranej na prípravu regionálnych projektov...

Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy na podporu regionálnych projektov č. IROP-PO7-SC76-2022-98.

24. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom...

Zverejnenie výzvy zameranej na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukraine

17. 3. 2023 | Mesto Trenčín

Na webstránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola dňa 14.3.2023 zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie...

Aktualizácia usmernenia RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP

1. 2. 2023 | Mesto Trenčín

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojej stránke Usmernenie RO...

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych projektov

19. 1. 2023 | Mesto Trenčín

RO pre IROP na svojej webovej stránke zverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych...

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

20. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: