Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Zostatok disponibilnej alokácie pre výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranej na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy

13. 12. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať o zostatku disponibilnej alokácie pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) s uplatnením zásobníka projektov

9. 12. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) v spolupráci s RO pre IROP zverejňujeme...

Záverečné správy z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (4., 5. a 6.hodnotiace kolo)

28. 11. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (4., 5. a 6.hodnotiace kolo) – zameranej na zlepšenie...

Informácie o zostatku alokácie a uzávierke hodnotiaceho kola č. 3 pre výzvu č. IROP-PO2-SC223-2019-47 (Stredné školy)

20. 11. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO pre IROP na svojej webovej stránke informuje o zostatku indikatívnej alokácie pre výzvu č. IROP-PO2-SC223-2019-47 zameranej na zvýšenie počtu žiakov...

Informácia o uzatvorení výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35 (Materské školy)

4. 11. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadici orgán pre IROP, že dňa 30.10.2019 uzavrel výzvu  IROP-PO2-SC221-2018-35 pre územie UMR Trenčín. Po tomto termíne nie je možné predkladať...

Informácia o uzávierke 12. hodnotiaceho kola a zostatky alokácií na výzvu s kódom IROP-PO1-SC122-2016-15

25. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke zverejnil informáciu o uzávierke 12. hodnotiaceho kola pre výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej...

Informácia o uzávierke 10. hodnotiaceho kola a zostatku alaokácie pre výzvu č. IROP-PO2-SC211-2017-17

25. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke informoval o termíne uzávierky 10. hodnotiaceho kola pre výzvy na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu...

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-PO2- SC211-2017-17 - Deinštitucionalizácia sociálnych zariadení.

21. 10. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.11.2019 Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program uzavrie výzvu č. IROP-PO2- SC211-2017-17, ktorá je zameraná na podporu...

Zostatok alokácie na výzvu v oblasti Verejnej osobnej dopravy - kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48

24. 9. 2019 | Mesto Trenčín

Dňa 24.9.2019 Riadiaci orgán pre IROP na svojom webe informoval o disponibilných zostatkoch alokácie na výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti...

Aktualizácia termínu uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 - Cyklodoprava

17. 9. 2019 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o aktualizácii...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: