Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Informácia o zostatkovej alokácii a uzavretí 8. hodnotiaceho kola výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16

22. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dňa 21.2.2019 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnená informácia o aktuálnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu...

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27 - Sociálne služby

19. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujem si Vás informovať, že dňa 19.2.2019 bola aktualizovaná výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany...

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC211-2018-34 - Jasle

19. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.2.2019 bola aktualizovaná výzva na predkladanie ŽONFP na na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na...

Aktualizácia výziev v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

14. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14. februára 2019 boli aktualizované nasledujúce výzvy na predkladanie Nenávratných finančných príspevkov v rámci IROP. Konkrétne sa jedná o...

Aktualizácia výzvy na predkladanie PZ zameranej na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

13. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.2.2019 bola aktualizovaná výzva na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12, ktorá je zameraná na Zvýšenie počtu žiakov...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (3. hodnotiace kolo)

13. 2. 2019 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (3. kolo) - zameranej na Zvýšenie počtu žiakov stredných...

Aktuálna výška finančných prostriedkov vyčlenené na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 (Cyklodoprava)

5. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo pôdohodpodárstva ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo dňa 5.2.2019 na svojej webovej stránke informáciu o aktuálnej indikatívnej výške...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie NFP na rok 2019

5. 2. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať že dňa 5.2.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke zverejnilo aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na...

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola

9. 1. 2019 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu o aktuálnej disponibilnej výške finančných prostriedkov...

21. 12. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 20.12.2018 bola webovej stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: