Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Výzva na predkladanie projektových zámerov - budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

19. 10. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujem si vás informovať, že dňa 17.10.2018 bola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásená výzva na predkladanie...

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

18. 10. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15.10.2018 bol schválený nový Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 ( 1. hodnotiace kolo)

15. 10. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (1. hodnotiace kolo) zameranej na Zlepšenie kľúčových...

Aktualizácia č. 6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách: IROP-PO2-SC222-2016-13

4. 10. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 4.10.2018 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP aktualizovaná výzva na predkladanie ŽoNFP  na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských...

Informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov výzvy č. IROP-PO2-SC211-2017-17

26. 9. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 26.9.2018 bola na stránke MPRV SR ako RO pre IROP zverejnená informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 ( 1. hodnotiace kolo)

20. 9. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (1. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie počtu žiakov...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. hodnotiace kolo)

13. 9. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1. hodnotiace kolo) zameranej na zelenú infraštruktúru...

Aktualizácia výzvy na predkladanie Projektových zámerov č. IROP-PO2_SC221-PZ-2018-9 - Materské školy

13. 9. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si informovať potencionálnych záujemcov o predloženie projektového zámeru pre výzvu na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 zameranú na Zvýšenie...

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (4. hodnotiace kolo)

5. 9. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (4. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej...

Zverejnenie záverečnej správy z výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (3. kolo)

5. 9. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (3. kolo) zameranej na Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: