Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Zostatok alokácie na výzvu v oblasti Verejnej osobnej dopravy - kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48

24. 9. 2019 | Mesto Trenčín

Dňa 24.9.2019 Riadiaci orgán pre IROP na svojom webe informoval o disponibilných zostatkoch alokácie na výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti...

Aktualizácia termínu uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy č. IROP-PO1-SC122-2016-15 - Cyklodoprava

17. 9. 2019 | Mesto Trenčín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o aktualizácii...

Informácia o aktualizácii a uzávierke výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

12. 9. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať že RO pre IROP zverejnilo aktualizáciu č. 5 k výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:...

Oznámenie RO pre IROP v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34

12. 9. 2019 | Mesto Trenčín

RO pre IROP informuje na svojej webovej stránke, že zostatok disponibilnej alokácie na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej...

Aktualizácia disponibilnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na cyklo výzvu

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.08.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia...

Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6.8.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o...

Informácia o výzve č. IROP-PO4-SC431-2017-16

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05.08.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Oznámenie RO pre...

Aktualizácie výziev v oblasti Sociálnych služieb

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 05.08.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné...

Informácia o uzávierke 11. hodnotiaceho kola a zostatku alokácie na Cyklo výzvu

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 31.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: A. Informácia o...

Informácia o aktuálnej disponobilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44

14. 8. 2019 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.07.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: