Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 ( 3. hodnotiace kolo)

10. 12. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15  (3. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie atraktivity a...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 ( 2. hodnotiace kolo)

6. 12. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (2. hodnotiace kolo), zameranej na Zlepšenie...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 ( 4. hodnotiace kolo)

6. 12. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15  (4. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie atraktivity a...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 ( 5. hodnotiace kolo)

5. 12. 2018 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15  (5. hodnotiace kolo) zameranej na Zvýšenie atraktivity a...

Aktualizácia výziev v rámci IROP

22. 11. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 22.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné...

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov IROP-PO4-SC431-2017-16

15. 11. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil na svojej webovej stránke Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP - podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

7. 11. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujem esi vás informovať, že RO pre IROP, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásil dňa 7.11.2018 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný príspevok...

Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu č. IROP-PO1-SC122-2016-15

5. 11. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 5.11.2018 bola na webovej stránke RO pre IROP zverejnená informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie...

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019

5. 11. 2018 | Mesto Trenčín

Dňa 29.10.2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil na svojom webovom sídle zverejnil Indikatívny...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

5. 11. 2018 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si vás informovať že dňa 5.11.2018 bola riadiacimorgánom pre IROP, ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená výzva na predkladanie Žiadostí o...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: