Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Aktualizácia strategického dokumentu Integrovaný regionálny operačný program 8.1

27. 7. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.7.2020 bol zverejnený dokument Integrovaný regionálny operačný program verzia 8.1 .

Informácia o aktualizácii č. 9 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni s kódom IROP-PO2-SC211-2018-27

30. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 30.6.2020 bola Riadiacim orgánom pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 9 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu...

Informácie o zostatkovej alokácie a uzavretí výzvy č. IROP-PO1-SC121-2019-48 - Verejná osobná doprava

30. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Riadiaci orgán pre IROP na svojom webovom sídle informoval o zostatku alokácie na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (výzva...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) - Zelená infraštruktúra

22. 6. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (9. kolo) zverejňujeme príslušnú záverečnú správu.

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

15. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12.06.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia výzvy na...

Aktualizácia výzvy č. IROP-PO2-SC211-2017-17

8. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 5.6.2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 12...

Oznámenie RO pre IROP č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. IROP-PO2- SC211-2017-17 Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení

2. 6. 2020 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 29.05.2020 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam č. 2 o...

Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 (1. kolo)

28. 5. 2020 | Mesto Trenčín

V súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19 (1. kolo) v prílohe zverejňujeme záverečnú správu z...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP – Jasle, IROP-PO2-SC211-2018-34

25. 5. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 25.05.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č.6 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na...

Aktualizácia výzvy na predkladanie ŽoNFP – Zelená infraštruktúra, IROP-PO4-SC431-2017-16

25. 5. 2020 | Mesto Trenčín

Dňa 25.05.2020 bola na stránke RO pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 10 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: