Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Aktualizácia usmernenia RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP

1. 2. 2023 | Mesto Trenčín

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojej stránke Usmernenie RO...

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych projektov

19. 1. 2023 | Mesto Trenčín

RO pre IROP na svojej webovej stránke zverejnilo oznámenie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych...

Aktualizácia č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

20. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu...

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74

20. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu výzvy na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity...

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

20. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo Aktualizáciu  výzvy na  zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti...

Aktualizácia č. 1 výzvy zameranej na predprojektovú prípravu s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98

25. 10. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že MIRRI SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydalo aktualizáciu výzvy na podporu prípravy regionálnych projektov s kódom...

Zverejnenie výzvy na prípravu infraštruktúrnych projektov pre PO 2021 - 2027

11. 10. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.10.2022 bola na webovom portáli MIRRI SR zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu regionálnych infraštruktúrnych projektov. 

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

11. 8. 2022 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke  Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

Informácia o uzatvorení výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regenerácie vnútroblokov sídlisk

16. 6. 2022 | Mesto Trenčín

Dňa 14.6.2022 bol na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: