Prejsť na hlavný obsah

SO pre IROP

Aktuality Sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Vyhlásenie výzvy v oblasti sociálnych služieb

15. 10. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu poskytovania nových a existujúcich...

Aktualizácia č. 1 Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

14. 10. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre PO3 IROP včera aktualizovalo výzvu s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranú na podporu...

Oznam aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

7. 10. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 07.10.2021 boli na webovej stránke  Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené: Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške...

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

7. 10. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a...

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76

7. 10. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 06.10.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre...

Často kladené otázky k výzve na podporu cyklo infraštruktúry

27. 9. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.09.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie ŽoNFP na...

Vyhlásenie výzvy na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

14. 9. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.09.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných...

Informácia k zostatku alokácie k výzve na podporu Materských škôl k 10.9.2021

10. 9. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že 10.09.2021 bolo na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných...

Informácia o vyhlásení výzvy na podporu nemotorovej dopravy

13. 8. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať že 13.08.2021 bola na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na...

Zverejnenie často kladených otázok k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67 - Materské školy

11. 8. 2021 | Mesto Trenčín

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.8.2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zverejnilo často kladené otázky (FAQ) k výzve č. IROP-PO2-SC221-2021-67...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: