Aktualizácia usmernenia RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP

1. 2. 2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo na svojej stránke Usmernenie RO pre IROP č. 14 k zrýchleniu implementácie hlavných aktivít projektov v rámci IROP vo verzii 1.1.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!