Informácia o plánovanom uzatvorení výzvy na podporu regionálnych projektov č. IROP-PO7-SC76-2022-98.

24. 3. 2023

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nedostatočného dopytu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 plánuje uzavrieť výzvu dňa 24.04.2023, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!