Zverejnenie výzvy zameranej na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukraine

17. 3. 2023

Na webstránke Riadiaceho orgánu pre IROP bola dňa 14.3.2023 zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy:  IROP-PO9-SC91-2023-108.

Súčasťou výzvy je aj príloha č. 6 ,,Zoznam oprávnených miest a obcí“, ktoré môžu o nenávratný finančný príspevok uchádzať, vrátane maximálnej výšky oprávnených výdavkov o ktoré môžu jednotlivé obce požiadať.  

Zároveň Riadiaci orgán pre IROP zverejnil na svojej webovej stránke dňa 17.3.2023 Metodické usmernenie  RO pre IROP č. 17 k implementácii FAST CARE.

Toto metodické usmernenie je na vyššie uvedenom linku uverejnené vrátane jeho aktualizácie zo dňa 21.3.2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!