Povolenie predaja na trhoviskách

Na trhových miestach môžu predávať

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • ľudoví remeselníci (umeleckí remeselníci) a slobodní umelci, drobný slovenský ľudovo umelecký výrobca bez registrácie, remeselná chránená dielňa, prevádzkovatelia ľudového remesla so živnosťou a slobodní umelci
Potrebné doklady
 • Žiadosť o povolenie predaja na trhoviskách
 • Čestné prehlásenia predajcu podľa typu tovaru a služieb, ktoré ponúka
 • Fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení kódu virtuálnej alebo on-line registračnej pokladne E-kasa klient (prípadne vzorový pokladničný blok) alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný pri predaji a poskytovaní služieb používať na evidenciu tržieb pokladnicu
 • Súhlas vlastníka alebo správcu lesa, nájomcu pozemku (pri predaji lesných plodín), osvedčenie o odbornej spôsobilosti (predaj húb)
 • Doklad že uskutočňuje vlastnú pestovateľskú činnosť (potvrdenie z obce – predaj prebytkov)
 • Oznámenie o registrácií na RVPS (pri predaji potravín, ovocia, zeleniny)
 • Oznámenie o osobitnej registrácií na príslušnej RVPS (na konkrétnu činnosť- včelí med)
Príjem žiadostí

Klientske centrum MsÚ

tel.: 032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok: 
bez správneho poplatku

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!