Vyhlásenie súťaže návrhov na revitalizáciu pešej zóny v centre Trenčína

14. 6. 2019

Víťazný návrh nájdete v galérii.

Víťazný návrh Revitalizácie Hviezdoslavovej ulice


Mesto Trenčín vyhlasilo 14. 6. 2019 verejnú dvojkolovú anonymnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku projektovú súťaž návrhov:

Trenčín – revitalizácia pešej zóny

Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova

Predmetná pešia zóna je veľmi frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, priamo nadväzujúca na historické centrum. Prostredie v určitých častiach je však menej lukratívne – hlavne vzhľadom k okolitej zástavbe. Preto od súťažných návrhov očakávame výrazný a kreatívny urbanistický a architektonický vstup do daného prostredia, primeraný jednotlivým častiam pešej zóny, ktoré majú rôzne charaktery a atmosféru.

Zároveň očakávame prirodzené prepojenia jednotlivých častí, s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami, aj vo vzťahu k novo zrekonštruovanému Mierovému námestiu. Očakávame komplexný návrh, ktorý spraví celý riešený priestor i pobyt a pohyb v centre mesta atraktívnejším aj príjemnejším a vhodne skombinuje frekventovaný pohyb s miestami oddychu.

Rozsah územia je cca 13 600 m2. Je vyznačený na obr. riešené územie, na obrázkoch 1 – 7 sú fotografie – ukážky pešej zóny (poloha kamier je označená v obr. riešené územie).

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Členovia poroty:

 • Ing. arch. Petr Lešek, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. Štefan Moravčík, podpredseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Aleš Burian – nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. Martin Baloga, PhD. – nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Dušan Šimun  – závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Drahan Petrovič – nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Martin Beďatš – závislý na vyhlasovateľovi 

Ceny a odmeny:

 • 1. miesto: 14 000 €
 • 2. miesto: 10 000 €
 • 3. miesto: 8 000 €
 • 1. odmena: 4 000 €
 • 2. odmena: 4 000 €

Dôležité termíny:

 • prevzatie súťažných podmienok a súťažných pomôcok: do 16. 9. 2019 do 15.00
 • predkladanie súťažných návrhov v 1. kole: do 23. 9. 2019 do 15:00
 • zaslanie výzvy účastníkom 2. kola: do 4. 10. 2019
 • predkladanie súťažných návrhov v 2. kole: do 2. 12. 2019 do 15:00
 • oznámenie a zverejnenie výsledkov: do 12. 12. 2019

Súťažné podmienky:

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4000/summary

Zadanie:

Zadanie pre súťaž návrhov

(DOC, 131 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!