Prejsť na hlavný obsah

Verzia pre tlač

Revitalizácia pešej zóny v Trenčíne.

19. 12. 2019

Od júna do decembra 2019 trvala verejná dvojkolová anonymná urbanisticko – architektonicko – krajinárska projektová súťaž návrhov na revitalizáciu pešej zóny v Trenčíne. Novú tvár dostane verejný priestor na uliciach Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova. Autorom víťazného návrhu je ATELIÉR ART.

Návrh je podľa poroty najpresvedčivejší, kultivovaný a prezentuje najlepšie ucelené komplexné riešenie.

„Je na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, je precízny, harmonický a jemný. Je z toho návrhu cítiť, že členom autorského tímu je Tomáš Hanáček – Trenčan, ktorý ten priestor veľmi dobre pozná a tiež je tu cítiť prítomnosť ženy – architektky. Víťaznému tímu patrí obrovská vďaka, podľa mňa perfektne pochopili zadanie,“ skonštatoval hlavný architekt Martin Beďatš.

„Teraz v tej pešej zóne máme parčík, ktorý ale nefunguje ako parčík, máme tam nástupné plató do okresného úradu alebo sobášnej siene, ale nemá dôstojnosť, máme pri bývalej ODE niečo ako oddychovú zónu, ale ten priestor nemá jej kvalitu. Máme Vajanského ulicu popri evanjelickom kostole, ale nefunguje ako mestská ulica. Je tu akoby veľa rozhádzaných nôt, ktoré spolu netvoria harmóniu. Tento víťazný návrh to všetko perfektne spojil, vrátane prepojenia Breziny. Trenčania veľmi slabo vnímajú, že napríklad medzi Gastrocentrom a okresným úradom je parčík. Ľudia tam nechodia, je tam vysoký sokel, je ťažko prístupný. Je tam umiestnená socha štúrovcov, ktorá ten priestor oddeľuje. Každý ju vníma len bočným pohľadom, spredu tu chýba dostatočný odstup. Po jej premiestnení z Hviezdoslavovej ulice na dôstojnejšie miesto pred okresným úradom bude krásne viditeľná pre všetkých, ktorí vojdú od Prioru na Štúrovo námestie. Získa to, čo taká socha potrebuje – monumentálnejší priestor,“dodal M. Beďatš.

Parčík medzi Gastrocentrom a okresným úradom sa stane súčasťou pešej zóny. Bude tam priestor pre deti na hranie, budú tam šmýkačky i vodný žľab. Za parčíkom sa počíta s novým prechodom na Brezinu.

V celej pešej zóne pribudne viacero vodných prvkov, ostrovčekov zelene, nový mobiliár, pribudnú tiene, umelecké diela, terasy, pri Posádkovom klube (na území bývalej jamy) vznikne multifunkčný priestor na šport, koncerty, trhy – doplnený vzrastlými stromami. Súčasťou návrhu je aj nová atypická autobusová zastávka na Braneckého ulici pri Panta Rhei so zaintegrovaným predajným stánkom, hojdačkou pre deti alebo aj státie pre budúce bikesharingové miesto. Návrh zároveň obsahuje opatrenia, ktoré reflektujú na klimatické zmeny.

„V budúcom roku by mala byť pripravená projektová dokumentácia, verím, že budeme mať aj územné rozhodnutie a ak by šlo všetko bez problémov, možno by sme mohli dokonca roka disponovať stavebným povolením. Pri takomto ideálnom scenári by sme s rekonštrukciou mohli začať v roku 2021 hneď po verejnom obstarávaní. Práce budú rozdelené na viacero etáp so začiatkom na Hviezdoslavovej ulici s tým, že ich budeme koordinovať aj s obnovou inžinierskych sietí, podobne ako pri rekonštrukcii Mierového námestia. Treba počítať aj s archeologickým prieskumom,“ uviedol primátor Richard Rybníček. Revitalizáciu tejto pešej zóny vníma primátor ako mimoriadne dôležitú aj v súvislosti s ambíciou Trenčína byť v roku 2026 Európskym hlavným mestom kultúry. „Je to môj veľký sen a my s kolegami urobíme všetko pre to, aby sme tento titul získali. Verím, že v budúcnosti by sa z Posádkového klubu (ODA) mohlo stať niečo ako je Kulturpark v Košiciach.“  

Vyhodnotenie súťaže, všetky odovzdané návrhy a hodnotenie poroty ocenených návrhov nájdete na portále ARCHINFO.

Koncom januára 2020 budú všetky práce minimálne 2 mesiace vystavené vo vestibule Centra rozvoja mesta na Farskej ul. 10 v Trenčíne. O termíne otvorenia výstavy (za účasti členov víťazného tímu aj poroty) budeme informovať.