V pondelok sa v Trenčíne otvárajú škôlky a aj 1. stupeň škôl – aktualizácia

18. 2. 2021

Mesto vyhovie nástojčivým žiadostiam rodičov, aby sa ich deti mohli od pondelka 22. februára 2021 vrátiť do vzdelávacieho procesu na školách a do materských škôl. V pondelok sa okrem všetkých mestských materských škôl otvoria i základné školy pre žiakov 1. stupňa. Je však nutné, aby rodičia boli zodpovední.

Okres Trenčín je podľa covid automatu v obkľúčení čiernych okresov. Mestský krízový štáb, ktorý rokoval vo štvrtok 18. februára 2021, neodporučil otvoriť materské a základné školy. Rovnako i Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne odporučil vedeniu mesta, ale i ostatným zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín ešte neprevádzkovať prezenčnú výučbu. Ak sa školy otvoria, je viac ako nutné dodržať prísne podmienky:

  • Obaja rodičia musia mať platné potvrdenie o negatívnom antigénovom alebo RT-PCR teste. Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa prekonal ochorenie COVID 19, musí mať o tom potvrdenie od všeobecného lekára pre dospelých.
  • Každý zo zákonných zástupcov dieťaťa sa musí vedieť preukázať aktuálne platným dokladom o negatívnom teste na COVID – 19. To je nevyhnutná podmienka, aby dieťa mohlo absolvovať pobyt v škôlke alebo vyučovanie v škole. Pripomíname, že v našom okrese trvá aktuálna platnosť výsledku negatívneho testu 7 dní.
  • V pondelok 22. februára 2021 je potrebné, aby dieťa alebo rodič odovzdalo učiteľke čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie a že dieťa neprišlo v ostatných 10 dňoch do úzkeho kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované na  COVID-19.

Tlačivo čestného vyhlásenia a ďalšie usmernenia nájdu zákonní zástupcovia detí na webstránkach materských a základných škôl.

V pondelok 22. februára sa otvorí i hudobný odbor ZUŠ Karola  Pádivého  – individuálna forma: husle, gitara, klavír, cimbal, akordeón, tiež len pre žiakov 1. stupňa.

Mesto nebude počas víkendu organizovať testovanie. V Trenčíne aktuálne funguje 13 mobilných odberných miest. Väčšina z nich testuje aj počas oboch víkendových dní. Ich prehľad nájdete tu.

„Rozhodnutie otvoriť školy a škôlky v meste nebolo jednoduché, ale urobíme to,“ povedal primátor Richard Rybníček, ktorý sa k tejto téme viac vyjadrí zajtra na tlačovej besede. Jej záznam zverejníme na www.trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!