Náš projekt na obnovu detských jaslí uspel

16. 4. 2024

Budovu detský jaslí na ulici 28. októbra zrekonštruujeme z eurofondov, konkrétne z finančných prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Získame vyše 950 tisíc eur. O tom, že náš projekt uspel vo výzve, ktorá sa týkala obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov, nás informovalo Ministerstvo dopravy SR.

Budova detských jaslí bola postavená v roku 1972, odvtedy je v pôvodnom stave. Vymenené sú len okná. Tvorí ju päť prízemných pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Okrem jaslí je tam aj materská škola.

Cieľom nášho projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu a zlepšenie jeho stavebnotechnického stavu tak, aby sa predĺžila jeho životnosť a využiteľnosť.

Pôjde teda o zateplenie obvodových stien a strechy, osadenie vonkajších bielych žalúzií, výmenu vykurovacieho systému, vrátane tepelnej izolácie rozvodov tepla. Vymeníme aj distribučný systém teplej vody.

Prirodzené vetranie priestorov predškolského zariadenia v rámci zníženia energetickej náročnosti, ale aj zvýšenia komfortu a kvality prostredia, nahradíme núteným vetraním s rekuperáciou tepla. Súčasný systém umelého osvetlenia nahradí nový systém s úspornou LED technológiou. Zároveň vymeníme vnútorné rozvody elektrickej energie a obnova sa dotkne aj dátových rozvodov pevného telefónu, domáceho dorozumievacieho zariadenia a televízie. V rámci zdravotechniky tu budú nové vnútorné rozvody studenej vody a kanalizácie.

Skôr ako k spomínaným rekonštrukčným prácam dôjde, musíme poznať ich zhotoviteľa. Ten vzíde z pripravovaného verejného obstarávania.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!