Začalo sa celoplošné kosenie verejnej zelene

12. 4. 2024

Prvé kosenie verejnej zelene v centre mesta sa začalo pred veľkonočnými sviatkami v réžii pracovníkov Mestského hospodárstva a správy lesov. Postupne sa k nim pridávajú vysúťažené spoločnosti, ktoré sa postarajú o verejnú zeleň vo všetkých mestských častiach.

Aktuálne sa kosí Soblahovská ulica a jej okolie, mestská časť Sever a Západ a od budúceho týždňa sa začne kosiť aj na Juhu.

Celkovo je na rok 2024 naplánovaných päť celoplošných kosení, pričom posledné bude aj so zberom jesenného lístia. Niektoré vybrané plochy sa pre podporu biodiverzity nepokosia, podobne ako v minulých rokoch.

Zeleň v centre mesta a vybrané plochy v mestskej časti Stred kosia zamestnanci Mestského hospodárstva a správy lesov.

O ostatnú verejnú zeleň sa starajú vysúťažené spoločnosti, pri prvom tohtoročnom kosení sú to ešte tie, ktoré vzišli z verejného obstarávania v roku 2024.

Tie nasledujúce kosenia by už mali realizovať dodávatelia, s ktorými bude mať Trenčín podpísanú zmluvu na ďalšie štyri roky, a to na základe novej verejnej súťaže. Aktuálne ešte nie je ukončená a vyhodnotená súťaž na kosenie verejnej zelene v mestských častiach Západ, Stred a Sever – východ.

O areály základných škôl sa starajú školníci alebo pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov, ale dvory materských škôl kosí vysúťažený dodávateľ.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!