Zrušenie prevádzkarne

Podnikateľ je povinný 7 dní pred zrušením prevádzkárne oznámiť Mestskému úradu v Trenčíne, Útvar ekonomický,  zrušenie prevádzky na území mesta. Oznámenie o zrušení prevádzkarne je možné podať osobne, alebo zaslať poštou.

 

Vybavuje: Klientske centrum MsÚ
tel.: 032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk
doba vybavenia: na počkanie
poplatok: bez poplatku
potrebné doklady:
súvisiace predpisy:

VZN č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!