Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Mestskom úrade v Trenčíne, Útvare ekonomickom, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

Kontakt:
tel:
032/6504 307
email: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.  
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.  
  • Poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni MsÚ.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!