Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Pre výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie. Preto fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí sa najprv registrovať na príslušnom mestskom úrade v ktorého obvode (katastri) sa nachádzajú pozemky SHR, na ktorých chce vykonávať poľnohospodársku výrobu. SHR nemusí podnikať výlučne na vlastnej pôde, ale aj na pôde prenajatej.

Hlavná činnosť SHR spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby a to vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka
  • Doklad v prípade prenajatia pozemku na ktorom bude vykonávať svoju činnosť (nájomná zmluva)
  • Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (doklad či sa v pôde nachádzajú zavlažovacie systémy)

Príjem podaní

Klientske centrum MsÚ

tel.: 032/6504 307
e-mail: obchod.kc@trencin.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.  
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.  
  • Poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni MsÚ.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!