Ako sa prihlásiť na jarmok?

Prihlásenie na jarmok v Trenčíne cez internetový formulár pozostáva z troch krokov.


Skôr než začnete s registráciou prečítajte si, prosím, celý tento článok, pripravte si všetky potrebné údaje a dokumenty. Ak nebudete niečomu rozumieť, neváhajte nás kontaktovať. 


 

1. Vytvorenie nového účtu predajcu

Každý predajca, ktorý chce odoslať prihlášku na jarmoky pomocou elektronického formuláru, si musí najskôr vytvoriť účet predajcu. Vyplní si všetky potrebné údaje (meno, adresa, názov firmy…) a nahrá dokumenty potrebné na zaevidovanie prihlášky. 

Každý predajca vytvára svoj účet predajcu iba raz.

Pri vytváraní predajca vyplní všetky potrebné údaje, vloží povinné prílohy a fotografie.

V registračnom okne vyplňte váš e-mail a heslo. Je dôležité si tieto údaje zapamätať, aby ste sa v budúcnosti vedeli prihlásiť na našu stránku, aktualizovať vaše údaje a odosielať prihlášky na jarmoky. Po vložení všetkých údajov, nahraní všetkých dokumentov a uložení formuláru budete presmerovaní späť na profil predajcu.

Účet si vytvoríte po kliknutí na tento odkaz

Vytvorenie nového účtu predajcu

 

2. Vyplnenie profilu (registrácie) predajcu

V tomto kroku vložíte všetky potrebné informácie: meno a priezvisko, názov firmy, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN, DKP, SWIFT/BIC, telefón, dátum narodenia, predajný sortiment, popis vlastného predajného zariadenia. Vypĺňate len tie údaje, ktoré sú relevantné pre vašu kategóriu predajcu.


Formulár je prepojený so živnostenským a obchodným registrom. Keď zadáte názov firmy presne tak ako je uvedené v živnostenskom liste, ďalšie údaje adresa, IČO, DIČ… sa doplnia automaticky. Vy si ich len skontrolujete.


Ďalej vkladáte fotografiu vlastného predajného zariadenia, aspoň dve fotografie predajného sortimentu, fotografie usporiadania stánku z iného podujatia (ak ste sa zúčastnili). Fotografie by mali byť vo formáte JPG a nemali by mať viac ako 5 MB. 

V poslednej časti formuláru vkladáte povinné prílohy – dokumenty ktoré sú nevyhnutné na prijatie prihlášky. Odporúčame, aby ste pripravili dokumenty vo formáte PDF (skenované na rozlíšenie maximálne 150 dpi). Všetky informácie o povinných prílohách sa dozviete v článku Aké dokumenty potrebujem?

Vyplniť svoj profil, alebo prezerať vložené údaje môžete po kliknutí na nasledovný odkaz. Stránky sú aktívne až po úspešnom ukončení prvého kroku – vytvorení nového účtu predajcu. a po prihlásení na stránku trencin.sk.

Profil predajcu

 

3. Odoslanie prihlášky na jarmok

Prihláškový formulár na jarmok má po zobrazení predvyplnené všetky polia s údajmi ktoré ste vložili do profilu predajcu. Skontrolujte si prosím všetky údaje, upravte chybné alebo neaktuálne a doplňte chýbajúce. Po odoslaní prihlášky obdržíte informačný e-mail. Vaša prihláška bude zaevidovaná. Odoslanie prihlášky však neznamená automatickú účasť na jarmoku. Z dôvodu obmedzeného počtu predajných miest, nie je možne vyhovieť všetkým žiadateľom. Vašu prípadnú účasť na jarmoku vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky. 

Prihlášky na jarmoky

 


Späť na článok Remeselné jarmoky na Mierovom námestí


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!