Povolenie pre vjazd do pešej zóny

Požiadať o povolenie vjazdu do pešej zóny v prípade svadby alebo krstu je potrebné 10 dní pred samotným vjazdom.

Do pešej zóny môžu bez povolenia vojsť vozidlá a účastníci cestnej premávky, ktorí sú uvedení na dopravnom značení v danej pešej zóne.

značka pešia zóna

Na Hviezdovej ulici a Štúrovom námestí, v úseku Hviezdoslavovej ulice od Sládkovičovej po Jaselskú, na Jaselskej ulici, Sládkovičovej i Vajanského, na Mierovom námestí, Matúšovej ulici, Mariánskom námestí, na Farskej ulici a na Ulici 1. mája môžu do pešej zóny vojsť obyvatelia, užívatelia garáží a vyhradených parkovacích miest, ďalej vývoz odpadu a havarijné služby, v prípade svadby aj vozidlo novomanželov a vozidlá s povolením mesta Trenčín. V pracovných dňoch od 5.00 do 9.30 hodiny aj vozidlá zásobovania s hmotnosťou maximálne 6 ton.

značka pešia zóna 2

V pešej zóne na Hviezdoslavovej ulici v úseku od Braneckého po Jaselskú ulicu sa môže pohybovať vývoz odpadu a tak isto len vozidlá s povolením mesta.

 

Svadba, krst, podujatie, stavba?

  • Ak pripravujete svadbu a máte záujem o vjazd iného vozidla, je potrebné vybaviť si povolenie. Vyplnené tlačivo žiadosti treba zaslať alebo doniesť na mestský úrad do podateľne alebo na útvar mobility minimálne 10 pracovných dní pred samotným vjazdom do pešej zóny. Mesto Trenčín, ako cestný správny orgán, môže povoliť vjazd osobného motorového vozidla v odôvodnených prípadoch. Pre ostatných účastníkov svadobného obradu sú parkoviská na najbližších uliciach Palackého, Mládežníckej a pod. Autobus je možné zaparkovať na maximálne 15 minút na Palackého ulici, dlhodobo potom môže parkovať na Mládežníckej ulici pri krytej plavárni.
  • V prípade krstu dieťaťa môže Mesto Trenčín povoliť vjazd osobných motorových vozidiel pre rodičov dieťaťa a osobám s obmedzeným pohybom. O povolenie treba rovnako požiadať 10 dní vopred. Tlačivo žiadosti je rovnaké.
  • K požiadavke na vjazd do pešej zóny počas verejných a kultúrnych akcií a rovnako aj pri zabezpečení stavebných úprav na nehnuteľnostiach v pešej zóne bude útvar mobility pristupovať vždy osobitne a individuálne so žiadateľom. Aj v tomto prípade treba však najprv vyplniť a doručiť tlačivo žiadosti vopred.

Viac informácií na: 032/6504 421, e-mail: marianna.klimikova@trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!