Platobné údaje

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí na základe vydaného rozhodnutia:

  1. na účet Mesta Trenčín
    ČSOB, a. s. Trenčín, IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
    SLSP, a.s. Trenčín, IBAN: SK41 0900 0000 0002 7428 6456
    TB, a.s. Trenčín, IBAN: SK68 1100 0000 0026 2627 1661
  2. v hotovosti do pokladne Mesta Trenčín v klientskom centre
  3. bezhotovostne v pokladni Mesta Trenčín v klientskom centre

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!