Zajtra mimoriadne mestské zastupiteľstvo

26. 8. 2019

V utorok 27.augusta 2019 sa zídu mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho začiatok je o 9.30 hodine. Sledovať ho môžete aj v priamom prenose na mestskom webe a YouTube kanále mesta.

Rokovanie sa bude konať v zasadacej miestnosti č. 101 na 1. poschodí Mestského úradu v Trenčíne. Rokovanie je verejné. Na programe sú tieto body:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 3. Majetkové prevody
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín
 5. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mesta Trenčín o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 
 6. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., Trenčín o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 
 7. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 
 8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti Školských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. o  dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy kód: č.: 18409/2019-4210-36886 
 9. Návrh na zmenu uznesenia č. 259 zo dňa 03.07.2019,  ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie –  podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Meste Trenčín“
 10. Interpelácie
 11. Rôzne
 12. Záver

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!