Jarné upratovanie pokračuje druhou sobotou

17. 4. 2024

Celkovo sedem sobôt je v Harmonograme jarného upratovania 2024, počas ktorého môžu obyvatelia využiť pristavené veľkoobjemové kontajnery na odloženie odpadu.

V sobotu 20. apríla 2024 budú veľkoobjemové kontajnery umiestnené na týchto uliciach:

 • Od 8.00 do 12.00 hodiny
  • Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
  • 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
  • Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
  • Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
  • S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
  • Soblahovská (pri byt. dome 1104 – 1105)
  • Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)
 • Od 13.00 do 17.00 hodiny
  • Bezručova (pri dele)
  • Partizánska (pri cintoríne)
  • Partizánska (okolo domu č. 73)
  • Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č. 7097)
  • Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
  • Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domami 13 a 15)
  • Jilemnického (oproti RD č. 16 – elektrorozvodňa)

Odpad sa zbiera do dvoch veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu okrem drobného stavebného odpadu. Ten je možné odovzdať len na zberných dvoroch.

Hádzať do kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. Prísne zakázané je aj vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Všetky termíny a miesta pristavenia kontajnerov nájdete v Harmonograme jarného upratovania 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!