Poslanci Trenčína

Mesto Trenčín ma 25 členný poslanecký zbor. Mesto je rozdelené do 4 obvodov, každý so svojimi poslancami.

Mestská časť JUH

Bc. Eduard Filo
Bc. Eduard Filo
kandidoval ako nezávislý

predseda VMČ Juh

člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

e-mail: eduard.filo@trencin.sk
mobil: 0911 769 175
Mgr. Ján Forgáč
Mgr. Ján Forgáč
kandidoval ako nezávislý

prvý zástupca primátora

člen VMČ Juh

člen Komisie školstva

e-mail: jan.forgac@trencin.sk
mobil: 0902 911 290
Dominik Gabriel
Dominik Gabriel
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh

člen Komisie mládeže a športu

e-mail: dominik.gabriel@trencin.sk
mobil: 0911 769 176
MBA Peter Hošták, PhD.
MBA Peter Hošták, PhD.
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh

predseda Finančnej a majetkovej komisie

e-mail: peter.hostak@trencin.sk
mobil: 0911 769 178
Lukáš Ronec
Lukáš Ronec
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh

člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail: lukas.ronec@trencin.sk
mobil: 0911 769 184
Mgr. Ján Vojtek
Mgr. Ján Vojtek
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Juh

predseda Komisie školstva

e-mail: jan.vojtek@trencin.sk
mobil: 0911 769 187
Patrik Žák B.S.B.A.
Patrik Žák B.S.B.A.
kandidoval ako nezávislý

druhý zástupca primátora

člen VMČ Juh

člen Komisie školstva

e-mail: patrik.zak@trencin.sk
mobil: 0902 911 258

 

Mestská časť SEVER

Miloslav Baco
Miloslav Baco
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever

člen Komisie životného prostredia
dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: miloslav.baco@trencin.sk
mobil: 0911 769 170
Mgr. Juraj Bakoš
Mgr. Juraj Bakoš
kandidoval za KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS,
MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

člen VMČ Sever

člen Finančnej a majektovej komisie

člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

e-mail: juraj.bakos@trencin.sk
mobil: 0911 769 172
Bc. Kamil Bystrický
Mgr. Kamil Bystrický
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever

predseda Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail: kamil.bystricky@kolomaz.sk
mobil: 0903 027 910
Ľubomír Horný
Ľubomír Horný
kandidoval za: SMER-SD

člen VMČ Sever

predseda Komisie mládeže a športu

člen Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

e-mail: lubomir.horny@trencin.sk
mobil: 0911 769 177
Ing. Ladislav Matejka
Ing. Ladislav Matejka
kandidoval za KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS,
MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

člen VMČ Sever
člen Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: ladislav.matejka@trencin.sk
mobil: 0911 769 179
Ing. Miloš Mičega
Ing. Miloš Mičega
kandidoval ako nezávislý

predseda VMČ Sever

predseda Komisie životného prostredia
dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: milos.micega@trencin.sk
mobil: 0911 769 181
Mgr. Martin Petrík
Mgr. Martin Petrík
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever

člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail: martin.petrik@trencin.sk
mobil: 0907 494 181
JUDr. Martin Smolka
JUDr. Martin Smolka
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Sever, člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

predseda Komisie zriadenej podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.

e-mail: martin.smolka@trencin.sk
mobil: 0902 924 964

 

Mestská časť STRED

JUDr. Danica Birošová
JUDr. Danica Birošová
kandidovala ako nezávislá

členka VMČ Stred

členka Komisie mládeže a športu

e-mail: danica.birosova@trencin.sk
mobil: 0905 405 144
JUDr. Ján Kanaba
JUDr. Ján Kanaba
kandidoval ako nezávislý

predseda VMČ Stred

člen Finančnej a majetkovej komisie

e-mail: jan.kanaba@trencin.sk
mobil: 0902 924 966

Mgr. Richard Medal

Mgr. Richard Medal
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Stred

člen Komisie životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: richard.medal@trencin.sk
mobil: 0905 469 707
Eva Struhárová
Eva Struhárová
kandidovala za KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS,
MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

členka VMČ Stred

predsedníčka Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku

e-mail: eva.struharova@trencin.sk
mobil: 0911 769 182
Ing. Richard Ščepko
Ing. Richard Ščepko
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Stred

člen Finančnej a majetkovej komisie

e-mail: richard.scepko@gmail.com
mobil: 0911 769 186
Ing. Michal Urbánek
Ing. Michal Urbánek
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Stred

člen Komisie životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: michal.urbanek@trencin.sk
mobil: 0902 911 260

 

Mestská časť ZÁPAD

Ing. Tomáš Bahno
Ing. Tomáš Bahno
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Západ

člen Komisie životného prostredia,
dopravy, investícií a územného plánovania

e-mail: tomas.bahno@trencin.sk
mobil: 0911 769 171
Martin Barčák
Martin Barčák
kandidoval ako nezávislý
člen VMČ Západ
člen Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku
e-mail: martin.barcak@trencin.sk
mobil: 0902 911 251
Ing. Vladimír Poruban
kandidoval za KDH, NOVA, SDKÚ-DS, OKS, SaS,
MOST-HÍD, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

predseda VMČ Západ

člen Finančnej a majetkovej komisie

e-mail: vladimir.poruban@trencin.sk
mobil: 0911 769 183
Bc. Tomáš Vaňo
Bc. Tomáš Vaňo
kandidoval ako nezávislý

člen VMČ Západ

člen Komisie kultúry a cestovného ruchu

e-mail: tomas.vano@trencin.sk
mobil: 0902 924 970

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!