Výbor mestskej časti Západ sa stretne 29. marca

24. 3. 2023

V stredu 29. marca 2023 sa o 14.00 h v zasadacej miestnosti Klientskeho centra MsÚ Trenčín uskutoční stretnutie občanov a Výboru mestskej časti Západ.

V programe zasadnutia je 6 bodov. Poslanci sa budú vyjadrovať k zámeru zámeny pozemkov a budúcej stavby parkovacích miest na Kožušníckej ulici, k zámeru predaja pozemku na Istebníckej ulicizámeru prenájmu pozemku na Ul. Ľ. Stárka za účelom vybudovania polozapustených podzemných kontajnerov, chodníka a úpravy zelene.

Ďalšie zasadnutie výborov jednotlivých mestských častí:

  • VMČ JUH 3. 4. 2023 o 17.30 h
  • VMČ SEVER 6. 4. 2023 o 16.00 h v priestoroch SOŠ Pod Sokolice 14
  • VMČ STRED 17. 4. 2023 o 16.00 h v priestoroch MsÚ

Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti od aktuálnej situácie sa môžu konať online. Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku mesta.

Plánované termíny všetkých zasadnutí nájdete v kalendári na www.trencin.sk.

Ak nemáte možnosť prísť na stretnutie osobne, o jeho priebehu si môžete prečítať v zápisniciach z rokovaní VMČ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!