Viac možností na parkovanie Pod Sokolicami

8. 8. 2022

Výstavba nových parkovacích miest Pod Sokolicami je ukončená. Mestská investičná akcia v hodnote vyše 200 tisíc eur priniesla rozšírenie ciest a tým viac parkovacích miest.

Pôvodné parkovacie miesta v tejto lokalite boli vyznačené na komunikáciách. Tie sa rozšírili, v mieste ich šírkovej úpravy získali nový povrch z asfaltového betónu a na ich okrajoch sme osadili cestné obrubníky.

Nové stojiská pribudli pred bytovými domami 520, 521, 512, 513 a vchodoch č. 16, 18, 20, 22, 24, 26. Počet možností na parkovanie sa zvýšil o 21.

Parkovisko pred strednou odbornou školou sa tiež rozšírilo, a tak sa tu mohlo doplniť ďalších 7 parkovacích miest s kolmým státím.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!