Priznanie k dani z nehnuteľností môžete vložiť do novej schránky

12. 1. 2021

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné do 31. januára 2021 so stavom k 1. januáru 2021. Mesto vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu zriadilo pri hlavnom vchode do úradu z Mierového námestia schránku, do ktorej môžete daňové priznanie vložiť.

Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sa týka občanov, ktorí v roku 2020 predali, kúpili, darovali, dedili nehnuteľnosť, alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Tlačivá k dani z nehnuteľností nájdete na internetovej stránke mesta v časti Ako vybaviť

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať aj elektronicky. Musí byť však podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak nemáte možnosť podpísať daňové priznanie elektronickým podpisom, môžete ho zaslať poštou alebo odovzdať priamo správcovi dane prostredníctvom schránky na daňové priznania pri vchode do mestského úradu.

Z hľadiska obsahu je potrebné podávať celé tlačivo k dani z nehnuteľností, to znamená s príslušnou prílohou, ktorá sa týka nehnuteľnosti.

K podaniu odporúčame predložiť fotokópiu dokladu, preukazujúcu konkrétnu skutočnosť, napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, právoplatné osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Zároveň prosíme občanov, ktorí takto podajú daňové priznanie, aby v ňom uvádzali aj telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípad, že by bolo potrebné niektoré údaje upresniť alebo doplniť.

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností cez portál slovensko.sk zatiaľ nie je možné. Na aktivovaní tejto služby sa pracuje, o jej spustení budeme informovať.

Schránku na daňové priznania pri vchode do mestského úradu môžu obyvatelia použiť aj na ohlásenia k poplatku za odpady.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!