Základná umelecká škola K. Pádivého prijme nové talenty

22. 4. 2024

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia v budove Základnej umeleckej školy Karola Pádivého na Námestí SNP 2 v Trenčíne. Prvý termín je už 30. apríla 2024.

V utorok 30. apríla 2024 môžete prísť do ZUŠ K. Pádivého od 13.00 do 18.00 hodiny. Vybrať si môžete štúdium v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a najnovšie aj v odbore audio-vizuálna a multimediálna tvorba.

Všetko o študijných odboroch ako aj podmienky prijatia na štúdium a elektronickú prihlášku nájdete na webstránke školy www.zustrencin.sk

Druhý termín prijímacích talentových skúšok bude v stredu 15. mája 2024 v rovnakom čase od 13.00 do 18.00 hodiny.

plagát prijímačky do zuš

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!