Podľa archeológov nie je nález v jame predsunutým opevnením

1. 7. 2010

Archeológovia zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sú po skončení niekoľkotýždňového výskumu zvyškov múru v jame pri bývalom Dome armády presvedčení, že nejde o súčasť predsunutého opevnenia mesta. Pamiatkari, na ktorých návrh bol nález vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, teraz požadujú ďalšie výskumy. Zaplatiť ich bude zrejme musieť samospráva.


Riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay, ktorý výskum viedol, predložil výsledky archeologického tímu v utorok 29. júna odbornej komisii zloženej z archeológov, pamiatkarov, historikov, zástupcov Ministerstva kultúry SR a Mesta Trenčín. „Zistili sme, že toto takzvané predsunuté opevnenie nepokračuje východným smerom, ale zalamuje sa smerom k mestu. V podstate kryje uličnú čiaru. A to si myslím, že je dostatočný podklad na spochybnenie tvrdenia, že ide o predsunuté opevnenie. Navyše, pri porovnaní so starými mapami nám to aj sedí s určitými objektmi, ktoré sú vyobrazené na druhom vojenskom mapovaní z roku 1837. Tu je vidieť, že tento múr je len ohradou nejakého areálu,“ odôvodnil stanovisko archeológov Ruttkay, ktorý už pred začatím výskumu viackrát spochybňoval tvrdenie, že ide o predsunuté opevnenie mesta. So závermi archeologického výskumu však pamiatkari nesúhlasia. „Archeologický výskum nevyvracia doterajšie názory, že ide o mestské opevnenie. Je to len jeden z pohľadov, ktorý nezohľadňuje širšie súvislosti,“ zdôraznila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Eva Gazdíková, ktorá taktiež nepripúšťa, že by vyhlásenie nálezu za národnú kultúrnu pamiatku bolo unáhlené. „Šlo o záchranu toho nálezu,“ dodala.


Členovia odbornej komisie sa po trojhodinovej diskusii dohodli na ďalších dvoch výskumoch. Tentoraz si mesto ako vlastník pozemku bude musieť objednať architektonicko-historický výskum a aj archívny výskum. Takto by mali byť vyhodnotené všetky archívne písomné, mapové a ikonografické podklady. Oba výskumy by nemali trvať dlhšie ako mesiac.


Matej Ruttkay je však presvedčený, že aj po ďalších výskumoch sa jeho predpoklady potvrdia: „Podľa môjho názoru ten architektonicko-historický výskum mohol byť urobený už vtedy, keď bol nález vyhlasovaný za pamiatku. V každom prípade, ja som si už dnes istý, že nejde o predsunuté opevnenie.“


Podľa primátora Branislava Cellera je podľa záverov archeologického výskumu už dnes jasné, že pri vyhlasovaní národnej kultúrnej pamiatky došlo k závažnému pochybeniu. „Je smutné, že Trenčania sú dva roky traumatizovaní touto situáciou, ktorá bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou prekvapujúce rozuzlenie. Či za tým bolo niečo iné, to nechám na posúdenie ľudí žijúcich v tomto meste. Momentálne nám ani tak nejde o to, či tam budú podzemné garáže alebo iba námestie. Dnes nám ide hlavne o to, aby sa verejnosť dozvedela pravdu o celej situácii. I keď, samozrejme, ide nám tiež o to, aby sa s tým priestorom už mohlo niečo robiť. Chceme, aby tam vzniklo kultivované prostredie s námestím, ktoré bude vhodne dopĺňať verejné priestranstvo centra mesta.“


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!