Bezplatná právna pomoc počas Dňa advokácie

17. 4. 2024

Už o týždeň, v stredu 24. apríla 2024 budú advokáti Slovenskej advokátskej komory poskytovať občanom bezplatnú právnu pomoc vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne od 9.00 do 14.00 hodiny. Tímy advokátov budú takto občanom k dispozícii pri príležitosti Dňa advokácie v 18 mestách na Slovensku.

Profesionálna a bezplatná právna pomoc bude dostupná pre každého, kto prejaví záujem – informuje Slovenská advokátska komora (SAK), ktorá organizuje Deň advokácie pri príležitosti 34. výročia obnovenia slobodnej advokácie na Slovensku, kedy bol prijatý prvý ponovembrový zákon o slobodnej advokácii.

Záujemcovia o právnu radu môžu kontaktovať SAK na chladekova@sak.sk alebo +421 2 204 227 44

„Slobodná a nezávislá advokácia úzko súvisí s ochranou základných práv a slobôd. Poslaním advokácie je pomáhať klientom nájsť riešenie ich právneho problému, zastupovať ich a zabezpečiť dodržiavanie ich práv v celom procese. Jednou z aktivít, ktorou usilujeme o priblíženie služieb advokáta občanom, je poskytovanie bezplatných právnych porád. Povzbudzujem všetkých, aby konzultáciu s advokátom neodkladali, lebo aj tu platí, že prevencia je niekedy lepšia ako liečba,“ hovorí predseda SAK Martin Puchalla.

V roku 2023 sa zapojilo v rámci podujatia viac ako 120 členov Slovenskej advokátskej komory a možnosť bezplatného poradenstva využilo takmer 700 občanov, ktorí potrebovali poradiť v rozličných oblastiach práva: rodinné, pracovné, spotrebiteľské veci, ale aj témy z trestného a obchodného práva.

plagát deň advokácie 2024

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!