Výberové konanie na odborného garanta v nízkoprahovom dennom centre

19. 7. 2018

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o., vyhlasujú výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra v Trenčíne.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 6.8.2018. Výberové konanie sa uskutoční 9.8.2018 o 13.00 hod. v priestoroch Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o. na Piaristickej ulici 42.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!