Návrh na predaj hotela Tatra

13. 12. 2005

          Hotel Tatra v Trenčíne slúži verejnosti s malými prestávkami od roku 1901. Od prvopočiatku svojej existencie bol v rukách súkromného kapitálu, po roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. Mesto Trenčín ho získalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia bezplatným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie.


          V rokoch 1993-1994 mestská samospráva hotel zrekonštruovala, pričom si zobrala úver vo výške 90 mil. Sk. V roku 1994 ho prenajalo spoločnosti Atlific Inc., s.r.o. Trenčín na 20 rokov za pevne stanovených zmluvných podmienok. Od tohto roku základné ročné nájomné, ktoré nájomca platí mestu, činí 3,5 mil. Sk a pohyblivá zložka sa pohybuje na úrovni približne 800 tisíc Sk. Celkové príjmy z nájmu a poplatkov od spoločnosti Atlific Inc. v roku 2004 predstavovali 4,3 mil. Sk. Mesto Trenčín má aj výdavky s touto nehnuteľnosťou, napr. s poistným. V roku 2004 sa pohybovali na úrovni 4 mil. Sk, pretože mesto financovalo aj opravy na budove.  Miestna samospráva teda nemá dostatočný príjem z tejto nehnuteľnosti a vzhľadom na pevnosť zmluvy do roku 2014 je tento nájomný vzťah pre mesto nevýhodný.


          Navyše, mesto nie je subjekt, ktorý by mal podnikať v oblasti hotelierstva. V poslednom období vyrástlo v Trenčíne viacero menších penziónov a chystá sa výstavba nových hotelov. „Pri rozhodovaní, či podať do mestského zastupiteľstva návrh na odpredaj hotela, sme vychádzali aj z faktu, že po vypršaní nájomnej zmluvy si budova vyžiada ďalšie investície do rekonštrukcie a modernizácie. Bude potrebovať generálku, aby držala krok s  konkurenciou a nie je úlohou mesta, aby zo svojho rozpočtu tieto investičné výdavky hradilo,“ uviedol primátor Trenčína Branislav Celler.


          Mesto Trenčín si v roku 2005 objednalo u znaleckej organizácie TREFA s.r.o. Trenčín odborný posudok o efektívnosti vlastníctva tohto majetku. TREFA v záverečnom hodnotení o.i. konštatuje: „Majetok mesta, viazaný na podnik hotel Tatra je dlhodobo prevádzkovaný nerentabilne. Prenájom hotela sa pohybuje výrazne pod trhovou cenou nájomného v danej lokalite.“


          S návrhom na predaj hotela sa stotožnila Finančná a majetková komisia pri MsZ. Mestská rada odporúča zastupiteľstvu predať hotel formou verejnej súťaže s tým, že hlavným kritériom bude najvyššia cena. Subjekt, ktorý bude hotel vlastniť a prevádzkovať, musí byť spoločnosťou, ktorá vlastní alebo prevádzkuje hotely či už na Slovensku alebo v zahraničí. Umelecké diela, ktoré sú v hoteli Tatra, ostanú vo vlastníctve mesta, nový vlastník musí zaručiť aj dostupnosť známeho nápisu na hradnej skale pre každého, kto o to požiada.


            Ďalšou z podmienok predaja je, že kupujúci kúpi nehnuteľnosť s existujúcou nájomnou zmluvou, prevezme záväzky a bude ich riešiť so súčasným nájomcom.


         „Ak poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 15. decembra tento návrh schvália, umožnia subjektu, prevádzkujúcemu hotely na Slovensku alebo v Európe, aby Tatru svojím podnikateľským zámerom priviedol k ďalšiemu rozkvetu  a udržal ho  konkurencieschopným v danom podnikateľskom prostredí,“ dodal B. Celler. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!