Mladí filantropi vyhlasujú 5. grantové kolo

16. 3. 2009

Mladí filantropi je názov projektu, v rámci ktorého skupina mladých dobrovoľníkov (10 mladých ľudí od 16 do 26 rokov) administruje svoj vlastný grantový program určený ostatným mladým ľuďom v komunite. Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie SPP aj v ďalších 9-tich komunitných nadáciách združených pod Asociáciou komunitných nadácií Slovenska. AKNS vytvára efektívne fungujúcu sieť mladých ľudí, ktorá dobrovoľne pracuje pre svojich rovesníkov prípadne pre ďalších občanov regiónu


Mladí filantropi, študenti stredných a vysokých škôl, sa počas jedného ročníka naučia novým zručnostiam, okrem iného tiež vypracovať projekty na získanie grantu, aby potom dokázali pomôcť ďalším mladým pri vypracovávaní vlastných projektov, naučia sa komunikácii, práci s financiami, práci v tíme, monitorovať výsledky svojich rozhodnutí. Získajú väčší rozhľad a zdravé sebavedomie.


Po takomto vyškolení dokáže skupina sama stanoviť všetky kritériá pre vyhlásenie grantového kola.


5. ročník programu Mladí filantropi


Skupina Mladých filantropov Trenčianskej nadácie bola vytvorená aj v okrúhlom 5. ročníku programu. Niektorí do skupiny pribudli, iní to už „ťahajú“ nejaký ten ročník spolu. Teraz sa rozhodli rozšíriť grantové kolo z Trenčína aj do Dubnice nad Váhom, kde chcú vyzvať mladých ľudí na Súboj nápadov, ako nazvali vlastné grantové kolo. Vďaka podpore primátora mesta Dubnice nad Váhom budú môcť podporiť zmysluplné aktivity zamerané pre obyvateľov mesta.


Podmienky grantového kola:


Realizátori projektov:

mladí ľudia vo veku 15 až 26 rokov

Projekty sú určené pre: 

obyvateľov mesta Trenčín a Dubnice nad Váhom

Miesto realizácie projektov:

Trenčín a Dubnica nad Váhom

Výška podpory:   

maximálne  200 € na jeden projekt

Termín vyhlásenia grantového kola:

16.3.2009

Termín uzávierky:    

20.4.2009  o 15.00 h
Realizácia schválených projektov: do 15.8.2009


Podporené projekty budú v širokej oblasti komunitných aktivít (šport, kultúra, umenie, enviro, aktivity znevýhodnených skupín, podpora minorít…)                            


  


Konzultácie sú povinné ! Je možné zrealizovať ich telefonicky, mailom alebo osobne v kancelárii Trenčianskej nadácie ( po telefonickom objednaní si termínu), na Mládežníckej 2, v Trenčíne.


Kontakty:   032/744 55 00, 0910 930 281

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!